Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteshandlingar


 

Verksamhetsberättelse

för

Skultuna Allmänna

Idrottsklubb

SAIK

2018/2019

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Skultuna Allmänna Idrotts Klubb (SAIK), med organisationsnummer

802493-9103, avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2018-04-01 - 2019-03-31.

HistorikFör ett antal år sedan bestämde sig Anders Smevold för att dra igång den sedan 15 år vilande skidklubben. Träningarna förlades till gräsplanerna vid prästgärdet och på egengjorda spår och frost fick han lite fart på barnverksamheten och skidintresset. Via en kontakt inom svenska skidförbundet fick han rådet att om han skulle satsa ordentligt på verksamheten var melodin att anlägga en skidlekplats!

Möjligheterna undersöktes och efter många turer kunde första spadtaget tas. Planerna hade dock ändrats lite längs vägen och nu var målet inte bara en skidlekplats utan en all-aktivitetsplats för träning och spontanidrott. Då kan man fråga sig vad det är?

Svaret är enkelt: Det är ett ställe för rekreation eller motion där man kan promenera, åka skidor, cykla, träna gymnastik eller parkour med mera.

Under uppbyggnadstiden hörde vi ihop med den gamla idrottsklubben Skultuna idrottssällskap (SIS) och verksamheten växte både till antalet aktiva och även antalet idrottsgrenar/aktiviteter. Nästan samtliga var förlagda till Tibble arena och inte till SIS övriga verksamheter. Vår delaktighet i styrelsejobb och olika aktiviteter för att dra in pengar till verksamheterna blev en tung börda för våra ledare och gynnade dessutom inte våra idrotter. Så efter en tids övervägande beslöt vi i Tibblegruppen att fokusera på våra aktiviter på egen basis istället. SAIK bildades år 2015 och numera bedriver SAIK sina barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter inom klubben som fortfarande växer.

Allmänt om verksamheten

Vi inom SAIK bedriver idrottsaktiviteter främst för barn- och ungdomar, men även för vuxna. SAIK är delaktiga i följande förbund:

  • Svenska cykelförbundet (mountainbike)
 • • Svenska innebandyförbundet
 • Svenska gymnastikförbundet (parkour och gympa kidz)
 • Svenska skidskytteförbundet

Vårt syfte med föreningen är att ge barn och ungdomar ett ställe för aktiv fritid inom

individuella idrotter där gemenskapen och lagandan byggs upp inom klubben och

klubbkamraterna. Vi tränar tillsammans med föräldrar i grupper med barn i de yngre åldrarna, men inte allt för sällan fortsätter även föräldrarna och är aktiva tillsammans med barnen långt upp i åldrarna då stämningen är god under våra träffar. Allt för ofta kan man se att dagens barn och ungdomar lätt fastnar i spel- och datoranvändandet. Genom vår

allaktivitetsplats Tibble arena försöker vi stimulera och aktivera till att istället vara aktiva tillsammans.

Vi har en driven kärna i klubben som sällan ser hinder utan snarare möjligheter att ge våra

barn och ungdomar en så bra, positiv och aktiv fritid tillsammans som möjligt. Aktiva med föräldrar träffas på så kallade Fixardagar för att underhålla och utveckla Tibble arena. Arenan är ett ställe för rekreation eller motion där medlemmar liksom allmänheten kan promenera, åka skidor, cykla, träna gymnastik eller utöva parkour med mera.

I samtliga idrottsgrenar finns utbildade ungdomsledare. Det sker fortlöpande utbildning inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). De har ofta själva varit aktiva och fått en positiv upplevelse genom idrotten. Våra grenar är ofta individuella, men vi bygger upp lagandan som lagsporter till vår klubb och förening. Vi lägger största vikt vid en god kamratanda mot träningskompisarna och de föräldrar och ledare som är med under aktiviteterna. Vi inom SAIK planerar träffar och träningar enligt respektive förbunds riktlinjer.

Vårt medlemsantal stiger stadigt och vi har runt 300 medlemmar, varav drygt hälften är aktiva barn och ungdomar. Vår ambition är att fortsätta växa och ständigt söka nya och spännande vägar för att främja och ge våra barn en aktiv och stimulerande fritid i Skultuna och i SAIK´s regi.

Styrelsens sammansättning

Ordförande Anders Smevold

Sekreterare Sandra Guldbrand

Kassör Sara Vidman

Ledamot Mats Andersson

Ledamot Kimmo Väisänen

Ledamot Mikael Tallberg

Ledamot Lena Hildingsson

Ledamot Magnus Persson

Suppleant Fredrik Landberg

Suppleant Marcus Andersson

Revisor Cecilia Jäder (sk) Revisorsuppleant Jenny Smevold

Valberedning Mathias Neuendorff (sk) och Patric Eriksson

Ombud till möten Styrelsen väljer ombud och utser lämplig person vid varje tillfälle.

Övriga funktionärer

Kontakt Cykel MTB Mats Andersson

Kontakt Innebandy Kimmo Väisänen

Kontakt Parkour Lena Hildingsson

Kontakt Skidskytte Patric Eriksson

Tibble arena-gruppen Anders Smevold

Materialförvaltare Anders Smevold

Lotteri/försäljningsansvarig Kimmo Väisänen

Medlemsantal under verksamhetsåret

Totalt antal medlemmar var 320 vid verksamhetsårets slut och fördelningen var ungefär

61 % män/killar och 39 % kvinnor/tjejer. Drygt 150 var aktiva barn och ungdomar.

Möten och sammankomster

Årsmötet är den 27 maj 2019.

Under året har nio protokollförda styrelsemöten hållits och ett konstituerande möte.

Respektive grens ansvariga har ansvarat för att hålla ett budgetmöte med planering för nästkommande verksamhetsår.

Det anordnades två städ- och fixardagar då medlemmarna såg till att både Tibble arena och MTB-spåret var i tipp-topp skick.

Vi anordnade en tävling i Västmannacupen på Tibble arena i MTB-spåren.

Vi deltog vid Kvarnbackadagen.

Vi hade en gemensam avslutning för sommarsporterna under hösten.

Rapporter från respektive aktivitet

Cykel mountainbike (MTB) Mountainbike-cyklingen ligger helt rätt i tiden både internationellt med OS-framgångar, som i vår lilla klubb i Skultuna. Vi har haft mellan 25–40 aktiva medlemmar på våra populära tisdagsträffar och ett 10-tal på torsdagarna. Tisdagarna har blivit 15 minuter längre och inleds med gemensam uppvärmning.

Vi har en numera ett fungerande ledargäng som kommer med nya och bra idéer som leder barnen framåt i de olika färg-grupperna. Förutom att ha våra ordinarie träningar så ökar deltagandet i Västmanland cupen, som är ett bra sätt att få chansen att prova olika banor runt om i länet. Vår egen deltävling i sammanhanget har blivit otroligt uppskattad och det har varit runt 100 cyklister plus deras anhöriga som gästar oss under kvällen för att heja fram alla cyklister, men också för att avnjuta en lokal hamburgare från vår granne, "cykelklubben", med motorer.

Vi har haft ett flera ledare på utbildning tillsammans med andra klubbar och tillsammans har de haft stort utbyte av kursen, inte minst genom att träffa andra ledare i länet. Inomhus-träningen har rullat på under den mörka tiden och har hållit cykelgänget samlat.

Året bjöd också ett gäng damer/motionärer att gå en steg 1-2-3-utbildning som blev väldigt uppskattat bland deltagarna. Detta inslag kommer bli återkommande.

Innebandy Vi har ett division 3 lag som tränar och spelar innebandy för Skultuna. Vi har fortsatt med att rekrytera många unga spelare som slutat med innebandyn av olika anledningar. Vi har haft som plan att locka till oss ungdomar som inte vill spela högre upp i divisionerna. Laget tränar och spelar sina hemmamatcher i GA-hallen.

Parkour/gympa kidz

Vi började terminen med att se över alla tre grupper och alternativen till att dela upp grupperna. Då det krävdes lite planering bakom det hela så började vi med vår nya plan i augusti 2018.

Vår lilla grupp, Kidz, testar då att träna själva i Tibblehallens gymnastiksal medan Mid och Stora fortsätter i GA- hallen. Detta medförde även att vi gjorde om i grupperna så åldersindelningarna blev följande: Kidz: 3-5 år, Mid: 5-7år, Mellanstora/stora: 7 år och uppåt. Även ledare har fördelats upp så det har blivit fler ledare i varje grupp. Uppdelningen har gjort att alla upplever att de har mer utrymme att träna på. Tre grupper i en hall blev för trångt på slutet.

På grund av stor efterfrågan av barn som vill börja parkouren fick vi under våren 2019 stänga våra kölistor då vi har så många barn redan står i kö. Barnen som stått längst i kö just nu har väntat över ett år på en plats. Då det ringer föräldrar nästa varje vecka som vill ha plats valde vi att göra så här. På det här viset hoppas vi kunna erbjuda köande barn plats så småningom. När kölistan är tom öppnar vi den igen.

Vi har planerat in ett läger som kommer genomföras i maj 2019. Det blir två dagar, där stora gruppens barn erbjuds att sova kvar i stugan som vi hyrt. Det kommer genomföras olika aktiviteter där både parkour och lekar blandas.

Vi har planer att utöka vår utebana men vi kan inte riktig bestämma oss för hur vi ska göra så det ligger fortfarande på planeringsstadiet.

I övrigt jobbar vi ständigt med att förbättra våra träningar. Vi har många engagerade tränare just nu vilket är väldigt roligt och givande. Minst två gånger per år träffas alla ledare och planerar för kommande termin.

Skidskytte Säsongen har varit otroliga 4 månader lång och innehållit massor av roliga träningar. Barnen har varit på en tävling i regionsmästerskapen i skidskytte i Häverödal och anordnat en egen tävling i Sätra.

Vi kommer försätta samarbetet med Sätra IF en säsong till. Vi kommer åka på ett skidskytteläger i Torsby till sommaren och ett höstläger någonstans i region öst.

Tibble arena-gruppen

Genom träffar och arbetsdagar har arbetet med Tibble arena planerats och utvecklats i olika delar. Bland annat har jordmassor har lagts ut och utgör underlag till en teknikbana för MTB.

Ekonomisk årsredovisning

Se särskild bilaga.

Förslag till verksamhetsplan 2019/2020

Verksamhet

  • Cykel mountainbike (MTB)
  • Innebandy
  • Parkour/gympa kidz
 • • Skidskytte
  • Tibble arena-gruppen
 • • Möten och sammankomster
 • • Träningsläger
 • • Tävlingar
  • Lotterier och försäljning
 • • Söka medel till verksamheten
  • Leta sponsorer
 • • Medlemsrekrytering

Målsättningen inför säsongen 2019/2020 är att klubben ska utvecklas i alla delar av dess verksamhet. Vi ska bli fler och vi ska bli bättre.

SAIK´s överskott används till att ge barn och ungdomar möjligheter att ha en aktiv och rolig fritid. Genom ett medlemskap med olika valmöjligheter, duktiga ledare och aktiva föräldrar ska vi stimulera till rolig träning på alla nivåer. Vi ska fortsätta att satsa på juniorverksamheten för att säkra SAIK´s utveckling och framtid.

Övergripande mål:

 • Göra vår förening till ett självklart val där alla i familjen är välkomna på aktiviteter efter egen förmåga.
 • Fortsätta med det både svåra och tidskrävande, men samtidigt roliga arbetet med att skapa och förbättra allaktivitetsplatsen Tibble arena.
 • Att jobba för att göra Tibble arena tillgänglig för så många samhällsinvånare som möjligt.

Mål för respektive aktivitet

Cykel mountainbike (MTB)

Vi kommer att fortsätta att utveckla cyklingen för de aktiva. Vi kommer gemensamt planera aktiviteterna under säsongen så att alla känner sig bekväma och trygga i aktiviteterna. Vi kommer att ha ett tema för var kväll med teknik, balans och så vidare och alla grupper kör samma tema för kvällen. Antingen delas ett kort ut till varje aktiv ledare med övningar alternativt med en kort filmsnutt på övningar innan träningarna som sedan anpassas i svårighet till respektive grupp.

Förutom den nya pumptracken kommer Tibble arena få en teknikslinga med hinder samt att en uppmärkning av spåren kommer att göras. Även i år planeras det för läger samt steg 1-2-3 kurs dam/motion.

Innebandy

Laget kommer att fortsätta spela i division 3.

Parkour/gympa kidz

Vårt stora mål för kommande år blir att planera och se om vi kan bygga ut vår utebana. Vi vill gärna ha några hinder som är lite lägre så även mindre barn kan använda banan. Planen är även att försöka få ihop det så man kan få mer flöde i sina rörelser när man tränar där.

Det finns ett par idéer om vad och hur vi kan göra och bland annat finns det tankar med balansgång och över/under hinder.

Skidskytte

Gruppen fortsätter med att ha kul på träningarna och åker på träningsläger och tävlingar tillsammans.

Tibble arena-gruppen

Fortsatt utveckling av Tibble arena genom träffar och arbetsdagar.

Budget 2019/2020

Se särskild bilaga.

Slutord för säsongen 2018/2019

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året, och ställer härmed våra platser till förfogande.

Skultuna den 27 maj 2019

Anders Smevold, Ordförande

Sandra Guldbrand, Sekreterare

Sara Vidman, Kassör

Mats Andersson, Ledamot

Kimmo Väisänen, Ledamot

Magnus Persson, Ledamot

Mikael Tallberg, Ledamot

Lena Hildingsson, Ledamot

Fredrik Landberg, Suppleant

Marcus Andersson, Suppleant

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året

Uppdaterad: 22 MAJ 2018 21:20 Skribent: Anders Smevold

Postadress:
Skultuna AIK
Vallonvägen 80
72630 Skultuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

detta är jag !!