Hoppa till sidans innehåll

Historik


Före 1942 (Lindena)

Föreningens historia från 1942, scrolla ner. Klicka vidare fram genom åren i menyn till vänster eller nedan.

Historik 1950-59   

Historik 1960-69   

Historik 1970-79

Historik 1980- 89 

Historik 1990-99 

Historik 2000-09

Historik 2010-19  

Historik Damer, det första damlaget tillkom 1981

Historrik Damer 2010-19 

 

All Star Team  

500 klubben

Svenska VM-laget 74 på besök på Slöinge IP 1986

Årsberättelse 1927-1928 från Linnéa (sedermera lindena)

Referat från 1950 talet D.I.V.idrottsreferat från 1930 talets Halland

Skyttekungar herrar  (Bör uppdateras)

Rolf Fredrikssons fond 

Lars Vitas fond

 

 1942. 

Den 16/11 1942 bildades Slöinge GIF. Det finns inget protokoll från detta möte men en interimsstyrelse bildades, förmodligen med samma ledamöter som senare fastställde föreningen året därpå. Föreningen var egentligen en fortsättning av Slöinge Gymnastikförening som verkade mellan 1932 –1936

 

 

1943.

Detta var föreningens första aktiva år. Den 4/2 konstituerades föreningen på ett möte där 50 deltagare var med. Stadgar fastställdes för gymnastikförening. Första styrelsen bestod av: ordf Vera von Ahn, vice ordf Curt Borgström, sekr Gullan Henningsson, vice sekr Rut Johnsson (Skanselid), kassör Alfons von Ahn, ledamöter Alma och Ruben Lundgren, suppl Ingegerd Ingemansson och Ingemar Ingemansson.

Den 11/2 beslöts att föreningens namn skulle vara Slöinge Gymnastik & Idrottsförening och föreningen gick med i Svenska Idrottsförbundet (nuvarande Riksidrottsförbundet). Gymnastiken var uppdelad i 2 kvinnliga avdelningar och 1 manlig.

Redan på våren bildades en sektion för allmän idrott. Fester anordnades på sommaren för att finansiera föreningen.

 

Då verksamhetsåret var 1/7- 30/6 hölls ordinarie årsmöte på hösten och inför 40 deltagare omvaldes hela styrelsen. Nu bildades också en idrottssektion.

Gymnastiken fortsatte som vanligt.

 

Beslöts att idrottsmän fick full reseersättning för deltagande vid tävlingar. Vaktmästaren fick 10:- kr för städning av gymnastiksalen under året. Gymnastikdräkter  inköptes vilka tillhörde föreningen och skulle användas vid uppvisningar, tävlingar m m.

 

Föreningen blev medlem i Svenska Orienteringsförbundet den 1/9  och i Hallands Idrottsförbund den 6/5.

 

 1944.

Beslöts att inte betala ut reseersättning till deltagare i orienteringstävlingar men däremot fick man anmälningsavgiften betald. Däremot fick idrottsmän och gymnaster sin resa betald. På sommaren den 5 och 6/8 anordnades fester i Oktorpsskogen för att få in pengar i kassan.

Gymnastiken, både kvinnlig och manlig, var mycket aktiv.

 

Beslöts att ändra verksamhetsåret till kalenderår i fortsättningen. årsmötet den 29/8 beslöts undersöka om även fotboll kunde ingå i föreningens verksamhet. Styrelsen blev omvald sånär på nya suppleanter, Erik Pettersson och Gösta Skanselid.

 

I kretsmästerskapen för halländska bygden den 27/6 vann Alfons von Ahn i kula på 10,81 m och Slöinge GIF blev 2:a med 53 p. I natt DM i orientering i Vessigebro vann Claes Axman som också blev 10:a i Västsvenska natträffen och Åke Råberg där blev 27:a.

Föreningen fick befrielse att betala nöjesavgift vid fester i Oktorpsskogen eftersom pengarna går till föreningens verksamhet, enl beslut från länsstyrelsen.

 1945

Den manliga och kvinnliga gymnastiken blomstrade. Man deltog i uppvisningar i hela Halland. Ersättning utgick med 3:-/deltagare, och de fick välja tåg eller cykel som transportmedel. I maj fick Curt Borgström ta över kassörssysslan p g a att ordinarie kassör låg i beredskapstjänst.

Föreningen anordnade DM i nattorientering den 25/8. Kungl Järnvägsstyrelsen i Stockholm beviljade reducerade avgifter på tågresan gm att man bara behövde betala enkel biljett klass 3 istället för t o r, mot uppvisande av deltagarbevis (tidig sponsring!). Efter tävlingen anordnades samkväm i Biolokalen och hederspriser hade inköpts för en summa av 25:- kr.

Länsstyrelsen krävde nöjesskatt på festerna i Oktorpsskogen. Vi fick ett anslag från Svenska Gymnastikförbundet på 125:- kr.

 

I Getinge IF:s orienteringstävling den 22/10 fick föreningen framskjutna placeringar gm Anders Wiengren, Sven Berthag, Sune Nehlmark och Birgit Wiengren och i Gläntans löptävling för nybörjare blev Erik Nilsson (Broing) 6:a.

 1946

Årsmöte avhölls den 2/2 inför 80 deltagare. Samma styrelse förutom att Ingemar Ingemansson ersatte Erik Pettersson, som suppleant nyvaldes Alf Andersson. En fotbollssektion valdes som bestod av Alf Andersson, Torsten Bengtsson, Nils Andersson, Sjunne Bengtsson och Alfons von Ahn.

En sommarfest i Oktorpsskogen anordnades som vanligt den 3- 4/8. Rut Jonsson (Skanselid) deltog i Malmahedslägret för elitgymnaster 11-19/7. Enhälligt beslöts att föreningen står för kostnaderna. Asige GF hade ingen lokal och beviljades att få deltaga i föreningens aktiviteter. Problem med uppeldningen av gymnastiksalen, den som tog på sig detta skulle få 40:- kr.

 

Under året spelades de första fotbollsmatcherna. Dessa spelades i Oktorp på en åker där mål spikades upp. De första matcherna finns på bild nedan.

 

1946 års lag. Slöinges GoiFs första fotbollslag

St fr v: Knut Pettersson, Rune Berg, Sven Palmgren,Sjunne Bengtsson Hans Olsson.

Knästående fr v: Evald Friborg, Kurt Larsson, Olle Fransson, Allan Eldebrink, Ove (Sylve) Larsson, Lennart Ericsson.

Sjunne Bengtsson hade köpt tröjorna för egna pengar. Man fick betala 2:-/per match för att få vara med.Byxor fick man ha egna.

 

Lagbild på Slöinges andra match 1946. Mot Skrea B-lag 

andra_matchen_46

Stående från vänster:Anders Nygren (lagledare)Hans Olsson,Ove Slätt,Stig(Olle Petter)Andersson,Sjunne Bengtsson,RagnarGunnarsson,Rune Berg.

Knästånde från vänster:Knut Petersson,Nisse karlsson,Olle Fransson,Boris Borgström,Lennart Eriksson.

 

 Bilder från matchen

 1946 (2)

 

1946 (3)

kolla byxorna 1946

 Man kunde döma i kostym på den tiden.

 

1947

På årsmötet, inför 50 deltagare, omvaldes alla förutom nyval
av Alf Andersson, Erik Nilsson (Broing) och Ingegerd Ingemansson. Kom fram
önskemål att fotbollen skulle tas upp i föreningsverksamheten. Den 15/10 valdes
första fotbollssektionen bestående av ordf Alfons von Ahn, sekr Hans Olsson,
Filip Henningson, Anders Nygren och Sven Gunnarsson.
Den sedvanliga
inkomstbringande sommarfesten i Oktorpsskogen hölls den 2-3/8.

Vi spelade inget seriespel på våren, men åtminstone följande
matcher spelades:

Slöinge – Kvibille

Ränneslöv – Slöinge

Slöinge – Heberg


Matcherna spelades på
”Knaggavallen” en s k fotbollsplan som låg på Ringvägen ungefär mittimot
Vide-Gunnar.(vite) När vi får fram en bild ska vi lägga ut den på denna sidan,
så man förstår varför den kallades så. Det var en åker, alltså ingen anlagd
fotbollsplan. Men det skulle det snart bli bättre, eftersom kommunen detta år
beslöt att en ny Idrottsplats skulle byggas. 26 000 kr var budgeterat, varav 40
% av staten. Medlemmarna förband sig att utföra frivilligt arbete.

 

1948

På årsmötet omvaldes alla förutom att Gösta Larsson ersatte Alf Andersson och som ny suppleant tillkom Ove Slätt. Beslöts att beställa emblem till fotbollsdräkterna från Husqvarna Vapendepå i Halmstad (3 dussin). Det beslöts att inköpa en fotboll till korgfotbollsgymnastiken (basketboll?).

Sommarfesten lades i år i Boberg den 7-8/8.

Föreningen arrangerade kretsmästerskapen i orientering med samkväm efter i Biograflokalen. Erik Nilsson (Broing) lade banorna.

 

Medlemsantalet är nu upp i 116 st.

På hösten började man spela seriespel. Ett A-lag spelade i div III Getingeserien.

Man spelade höst – vår och det gjorde man till slutet av 50-talet.

 

A-Laget 1948

laget1948

St fr v:Hasse Olsson,Sjunne Bengtsson,Stig Andersson,Boris
Borgström,Ragnar Gunnarsson,Rune berg. Sitt fr v:Knut Pettersson,Nisse
Karlsson,Olle Fransson,Henry Johansson,Lennart Eriksson. (Fotot från
Knaggavallen)

 

1949

Årsmötet samlade ca 100 personer (annat än nuförtiden). Styrelsen blev ordf Alfons von Ahn, kassör Ove Slätt, sekr Torsten Bengtsson, ledamöter nyvaldes Gertrud Slätt, Sven Gunnarsson, Stig Andersson och Allan Svensson, suppleanter Kerstin Bengtsson och Henry Johansson. Fotbollen tog över i styrelsen (revolution ?).

 

På årsmötet togs upp att man är orolig att alla sektionerna inte kunde samarbeta. Ove Slätt tog upp Alfons von Ahn:s räkning på 195:- kr gällande att han varit ordningsvakt på sommarfesterna 1944-48 fast han lovat att ställa upp gratis. Fast inga verifikationer fanns godkändes kostnaden, men i framtiden skulle ej liknande räkningar betalas. Alla andra ställer ju upp gratis menade man.

Beslöts att i fortsättningen skulle man ta inträde istället för kollekt på A-lagsmatcherna. Beslöts också att dräkterna skulle se ut enl följande. A-laget: Vit tröja, Blå byxor. B-laget: Blå tröja, Vita byxor. Juniorlag: Röda tröja, Blå byxor. Stig och Kaj Johansson (Jarälv) gick tränarkurs i Tylebäck.

Fest anordnades i Oktorpsskogen den 6-7/8 som gav 2069 kr och medlemsfest hölls 25/9 kl 19.30.

 

Orientering hade 5 st aktiva, bäst var Eric Stenström och Birgitta Nilsson. Endast den manliga gymnastiken var aktiv, den kvinnliga hade ingen ledare.

Kyrkoherden önskade ej att man skulle spela matcher samtidigt som gudstjänsten på söndagarna. Alla matcher gick ju i princip på söndagar. Beslöts att försöka tillmötesgå önskemålet.

 

Kassabehållning 31/12 1949     2.930:- kr

 

Tränare för fotbollen var Boris Borgström och Ove Slätt.  A-laget blev sist i div III Slöingeserien. Ingen kännedom om ev B-lag. Se serien nedan.

 

DIV.III Halland Slöingeserien 1948-1949

IFK Bänared 10  5  3  2  22-18 13

IFK Årstad  10  6  0  4  31-23 12

Slöinge GIF 10  5  0  5  29-28 10

GIF Ginsten 10  4  2  4  26-26 10

Åtrafors BK 10  4  2  4  26-31 10

Himle GIF   10  1  3  6  21-29 5

 

 

2007-10-11 08:27
Av Stig Svensson & Bengt-Erik Johansson
Slöinge GOIF - Fotboll

Uppdaterad: 10 JAN 2018 17:12 Skribent: Stig Svensson

    falkenbergs_sparbanklogo       

   Gå med i gräsroten här

21l8h93 kopiera

 

   Slöinge GoIF på Facebook

 

           Våra sponsorer

falkenbergs_sparbanklogo

 

MTA Bygg

 

Berte

 

          siaglass

 

    Slöinge trä

 

huvud_logo.png

Namnlöst-1 kopiera

 

   Övriga sponsorer ser vi här

Postadress:
Slöinge GOIF - Fotboll
Skansgatan 7
31168 Slöinge

Besöksadress:
Idrottsvägen
31168 Slöinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info