Hoppa till sidans innehåll

Banläggarens tankar


Förra gången var det Stafett-SM, men nu är det dax för individuell start och långdistansbanor.

Vad det gäller banorna är de utan publikfriande kompromisser. 100% orientering från start till mål. Teknik och variation är nyckelorden.

Den målande beskrivningen nedan användes till Stafett-SM (något omarbetad), men är likväl högst aktuell till årets långdistans.
Se även terrängbeskrivningen i inbjudan och terräng- och kart-proverna på denna webplats.

 

Det terrängparti i vilket banorna dras fram i är ett stycke fascinerande och vildmarkslik sörmlandsmård som är både tekniskt och fysiskt krävande. Sörmlandsleden slingrar sig genom tävlingsområdet, men i övrigt är det ytterst få stigar, vägar och andra ledstänger.

Tävlingsområdet är omväxlande och kan grovt delas in i tre olika terrängpartier, vilka alla har olika karaktär och som ställer olika krav på löparen.

 

Huvudparten av tävlingsområdet utgörs av skarpskuren och detaljrik terräng. Kuperingen är mestadels måttlig men lokalt förekommer stora höjdskillnader och många branter. Till stor del består detta parti av det nyinstiftade naturreservatet Stora Alsjön med storvuxen barrskog och vildmarkskaraktär. För övrigt är vegitationen medelålders blandsskog samt områden med tätare yngre skog, där löpbarheten ändå är relativt god tack vare att under­vegetation inte förekommer i någon större omfattning. Som löpare kommer svårigheterna i detta parti ligga i att kunna processa den detaljrika kartbilden och att behålla löpriktningen när de distinkta terrängformationerna behöver rundas.

 

Det andra partiet består av flacka, lavbeklädda berghällar, som är mycket snabblöpta. Här är kartan fattigare på detaljer och kuperingen svag till måttlig. Här kan misstag göras av den enkla anledningen att det helt enkelt går för fort.

 

Det tredje partiet domineras av ett större system av sammanhängande mossar och sankmarker. Dessa bryts av utav större och mindre höjdpartier, där både detaljrikedom och kupering kan anses vara måttlig. Här består skogen till stor del av yngre tallskog som begränsar sikten och till viss del löphastigheten. Det faktum att skogen ofta växer relativt tät och att mossarna är ganska tunglöpta, kan det slås fast att detta är ett parti som gynnar de fysiskt starka löparna. Den begränsade sikten medför dock att man inte kan slappna av i huvudet och bara köra på, utan det gäller att ta sig tid till noggrann kartläsning även i detta område för att undvika misstag.

 

Kartan kan bitvis upplevas som relativt grovt ritad. Anledningen till detta är att kartitaren i de mycket detaljrika partierna tvingas att höja generaliseringsnivån för att prioritera en läsbar karta i femtontusen.

Liksom i många andra sörmlandsskogar förekommer det vildsvin även i denna, i varierande omfattning. De små och krokiga djurstigar som dessa gör kan noteras i terrängen men är alltför obetydliga för att tas med på en orienteringskarta. I ett parti har gallring utförts och de tydligaste traktorstigarna är redovisade på kartan.

 

Henrik Nord
Banläggare

Uppdaterad: 12 APR 2009 20:48 Skribent: Daniel Tjernberg

Postadress:
Södertälje IF - Orientering
OL-sektionen, Box 95
15121 Södertälje

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: orientering@sodertal...

Se all info