Hoppa till sidans innehåll

Orienteringshistoria SIF 1


Denna artikel publicerades i jubileumstidskriften i samband med 1927 års jubileum, skriven av signaturen N-n. Även publicerad i SIF-aren nr 3/1982.

"Orienteringslöpning till fots upptogs som tävlingsidrott inom föreningen år 1919. Den första tävlingen var med start och mål förlagt till Lina Tegel­bruk. Banan, 13 km fågelvägen, med kontroller vid Dammkärr, Fågelsjön och Malmtorp var alltför svår för att vara debuttävling, då de flesta av deltagar­na voro nybörjare i den ingalunda lätta konsten att ta sig fram genom okänd terräng efter karta och kompass. Segrare blev Alrik Pettersson, den ende av våra bättre skidorienterare, som startade i tävlingen. De övriga deltagarna kommo så småningom i må1 efter att ha använt halva dagen till att leta sig banan runt.

När därefter år 1923 inbjudan kom till deltagande i den första distriktsmästerskapstävlingen för Södermanland beslöto vi oss for att vara med och 7 man skicka­des till Eskilstuna, där tävlingen gick av stapeln. Resultatet var för vår del inte så lysande, som vi hade hoppats, men vi blevo ej heller alldeles utan placeringar. Södermanlands Regementes IF triumferade såväl individuellt som i lag. Vi hade våra löpare på:

Gustav Hjelm 3:dje
Erik Norling 5:te
Erik Samuelsson 6:te och
John Hje1m 10:e plats i seniorklassen.
Dessa fyra erövrade tredje lagpris.
I oldboysklassen blev Alrik Pettersson 9:de man.

Året därpå ställde vi upp med åtta man. Denna gång med bättre resultat, i det att alla våra deltagare gingo i mål bland den bättre hälften av samtliga. Första lagpris togs hem av John Hjelm (2), Karl Carlsson (4), Erik Samuelsson (5) och Gustav Hjelm (6) i seniorklassen.

Vid 1925 års DM hade vi fått två goda förstärkningar i cyklisterna A. Skott och Gustav Andersson, vilket var välbe­hövligt i den allt hårdare konkurrensen. I Karl Carlsson fick föreningen det året sin förste individuella distriktsmästare i orienteringslöpning, A. Skott kom på tredje plats, John Hjelm på 5:te och Gustav Andersson på l0:de plats i senior­klassen. I lagtävlingen fingo vi nöja oss med andra pris, medan G.U.I.F. lade beslag på lagpriset.

De tre första årens mästerskapstävlingar hade varje gång arrangerats av distrikts­styrelsen och alltid förlagts i Eskils­tunatrakten. Ehuru tävlingarna varit oklanderligt arrangerade började det dock bli tråkigt för våra löpare att år efter år resa till Eskilstuna för att tävla i dess terräng om orienteringsmästerskapen. När det så föreföll troligt att även det fjärde mästerskapet skulle avgöras i Eskilstunaterrängen, lade vi in ansökan att få arrangera 1926 års tävling. Denna bevil­jades och tävlingen gick av stapeln under vårt arrangemang.

Resultatet: V. Källens, G.U.I.F. seger individuellt och SIF lagseger, är väl ännu i friskt minne. Våra bästa voro: John Hjelm (2), Ivar Södergren (5), Gustav Hjelm (8) och Karl Carlsson (9).

Under de gångna åtta åren, som orienterings­löpningen utövats av oss, har mellan 40 och 50 tävlingar hållits inom föreningen. Deltagarantalet har i regel varit omkring 10 per tävling, ofta högre och någon gång mindre. En tävling, som samlat alla föreningens orienterare till start är IF Kamraternas härstädes tävling för Söder­taljeföreningarna. I första tävlingen, som hölls år 1925, deltog SIF med 20 man, av vilka Karl Carlsson segrade, Folke Håkans­son kom på 3:dje, Lars Wickman på 4:de och Erik Norling på 6:te plats. Dessa vunno en första inteckning i vandringspriset för fyramannalag till föreningen. Vid 1926 års tävlan ställde vi upp med 24 deltagare. Segrare blev nu John Hjelm och efter honom kommo i obruten följd ytterligare sju SIF:are, nämligen Karl Carlsson, Gustav Anders­son, A. Skott, Olle Groth, Sture Johansson, Einar Jonsson och Erik Samuelsson. Den andra inteckningen i vandringspriset var därmed klar.

Det är inte med misströstan jag tänker på orienteringslöpningens framtid inom SIF. Så många säkra orienterare, som under år 1926 har föreningen ej förut kunnat uppvisa. Många av de yngre har visat lovande anlag och detta är ytterligare en borgen för att vi skola stå oss gott i den allt hårdare konkurrensen om tätplatsen bland distriktets orienteringsklubbar."

Uppdaterad: 22 FEB 2009 12:37

Postadress:
Södertälje IF - Orientering
OL-sektionen, Box 95
15121 Södertälje

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: orientering@sodertal...

Se all info