Hoppa till sidans innehåll

Föreningshistorik


Södertörns Radioflygsällskap 40 år - hur vi började.

 

Året var 1971. Radioflyget hade tagit verklig fart och vi var många som flög, inte minst här i Stockholmstakten. På tidigt 50 – tal var man tvungen att ha amatörsändarlicens för att radiostyra modeller , men ca. 1955 lättade Telestyrelsen på reglerna och man behövde bara söka tillstånd för sändarinnehav. Några av oss har faktiskt de gamla tillstånden bevarade.

 

Tillgången på lämpliga modellflygfält var vid den tiden ganska begränsade här i närområdet. Vi hade ju blivit berövade Skarpnäcksfältet. Myndigheterna hade bestämt att där skulle byggas hus, något som drabbat de flesta fält på senare tid.

 

Två fält fanns i princip att tillgå, Barkarby och Tullinge flygflottiljer. Dessutom ett i Hässelby vilket dock var fält för en klubb samt Påldalen i Södertälje. Flottiljerna ingick då i totalförsvaret med beredskapstjänst och följaktligen inte alltid tillgängliga för oss modellflygare. Dessutom var inpassering förenat med kontroller vilket gjorde det något obekvämt att flyga där.

 

Så en dag i maj -71 träffades några av oss som brukade flyga tillsammans för att diskutera om vi kunde hitta en plats i närområdet där vi skulle kunna anlägga ett eget fält. Sagt och gjort så bestämde vi oss några stycken, Nermi Akol, Björn Alfer, Bengt Holmer, Rolf Modig, Ingemar Sjöberg och Bosse Winting, för att åka runt och leta med topografiska kartan och kompass i hand. ( Nermi Akol kunde p.g.a. tjänsteutövning inte deltaga). Färden gick först söderut mot Grödinge där ett par olika fält verkade möjliga om markägaren tillät. Ett av dom var i anslutning till anstalten Hall ! ! !  Så vidare norrut mot Bornsjön. Där, i anslutning till Hallinge Gård, låg ett fält som verkade ganska oodlat. Fältet såg idealiskt ut, med låg mask, samt lätt att nå med bil. Vi sökte upp markägaren som arrenderade fältet av Stockholms Fastighetskontor. Han rekommenderade oss att kontakta jägmästaren för området hos dem. Bosse och Bengt utsågs av gruppen att kontakta jägmästaren. Mötet blev givande och vi skulle återkomma med en ansökan. Denna skickades in i juli -71, och diskuterades vid gruppens möte i dec. Då togs även namnfrågan på klubben upp. Bland mer eller mindre tokiga förslag valdes det nuvarande namnet Södertörns Radioflygsällskap. Vidare fastställdes max. medlemsantal till 12 st. enligt jägmästarens önskemål  p.g.a. eventuell störningsrisk. Området är ju ett fågelskyddsområde. Kontraktet blev undertecknat i juni -72. Nu började ett högintensivt arbete med att göra fältet användbart för oss. Vi valde att anlägga två korslagda banor i de vanligast förekommande vindriktningarna. Till sällskapet hade nu också P.O.Hagberg, Erik Helsing, Kid Janacek och Lennart Waltersson anslutit sig. Ett möte hölls i okt. -72 och må betraktas som start för sällskapet, nu med ett eget fält.

 

Under sommaren hade ett par handgräsklippare införskaffats och klipplistor upprättats.

Sällskapet har sedan dess hållit årliga årsmöten. Alla protokoll ( utom -76 till -80 ) finns arkiverade, där man kan fördjupa sig om detaljer i händelseutvecklingen genom åren. Som t.ex. :inköp av åkgräsklippare, ( den första försvann med någon som tydligen tyckte sig ha bättre användning för den ), en grönmålad husvagn, vilken tydligen också var ett lämpligt älskogslokus. Kanske lite kall, eftersom man satte eld på den vid ett senare tillfälle..

 

Medlemsantalet har under åren utökats, och är i skrivande stund 25 st. Glädjande att få knyta nya hobbyvänner till oss.

 

Många trevliga fly-ln och grill-träffar har hållits, ofta tillsammans med våra damer med stor och gemytlig anslutning. Vi ser fram emot  framtida gemenskap i vår goda kamrat- och lojalitetsanda

 

För en bildhistorik se Hallinge Bildhistorik

 

KEEP FLYING

 

Bengt Holmer

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:53 Skribent: Kenneth Näslund

Websida för Södertörns Radioflygsällskap

Postadress:
Södertörns RFS - Flygsport
Esbjörn Forslund, Lilldalsvägen 36
14461 Rönninge

Kontakt:
Tel: +46853251084
E-post: esbjorn.forslund@gma...

Se all info