Hoppa till sidans innehåll

Policy Blå-vita tråden


Den ”blå-vita” tråden

 

Policy

 

Allmänt

 

I samtliga lag uppmuntrar vi till juste spel, följer fotbollens regler, respekterar domarens beslut och vi tackar motståndare och domare efter match. Kom ihåg att Du som spelare- ledare- förälder-supporter representerar Sollefteå GIF FF och är därmed föreningens ansikte utåt.

Målsättningen ska vara att skapa en klubbkänsla där spelare och ledare ska vara stolta över att representera Sollefteå GIF FF och att vi alla på och bredvid planen agerar som goda representanter för föreningen.

 

Föreningen arbetar aktivt mot användande av droger. Alla lag skall genomgå utbildning / studiecirkel avseende drogers påverkan. Skulle någon missbruka droger ska ledarna tillsammans med styrelsen eller av styrelsen utsedd (-a)  person(-er) ge möjlighet till förändring och stöd.

 

Ledare, föräldrar och vuxna spelare tar ansvar för att alla åker trafiksäkert, att alla använder bilbälte, att bilen är laglig och i trafikdugligt skick, att bilföraren är i trafiksäkert skick och att förarna håller rätt hastighet. Föreningen uppmanar alla att använda cykelhjälm vid cykling och att åka cykel på de cykelbanor som finns och respektera trafikreglerna för detta.

 

Föreningens policy ligger naturligtvis till grund för all verksamhet inom föreningen och är därmed föreningens inriktning. Enskilda ledare- spelare- föräldrar kan inte göra avsteg från föreningens policy eller fatta beslut som inte överensstämmer med detta.

 

Seniorverksamhet

 

Representationslaget

Representationslaget är det enda laget i föreningen där de bästa spelarna ska spela. Våra sportsliga mål är att vara ett etablerat division 2 lag, detta är bl a beskrivet i vår vision 2017

 

Andra lag är att se som utvecklingslag där de enskilda spelarnas utveckling skall vara styrande.

 

Ungdomsverksamhet

 

Alla pojkar som vill ska få spela ungdomsfotboll i Sollefteå GIF. Det är både en sportslig och social verksamhet vi bedriver. Vår strävan är att ha så många lag som möjligt i seriespel, så att alla får mycket speltid. Det förutsätter att föräldrarna möjliggör för spelarna att prioritera fotbollen under året. Rekrytering till föreningens verksamhet skall påbörjas under kvartersfotbollens tidiga år och kvartersfotbollslagens ledare skall erbjudas utbildning av föreningen.

 

Föreningens ungdomsverksamhet ställer inga krav på att spelarna ska ge upp sin vinteridrott till förmån för fotbollen. SGIF FF förhoppning är att andra idrotter har samma positiva inställning till fotbollen.

 

 

Utbildning

Träning året runt – alla som vill träna fotboll året runt har den möj­ligheten i Sollefteå GIF .

ALLA spelare i ungdomssektionen ska få mesta möjliga match

tid, i relation till träningsnärvaron.

Våra lag anmäls till serier och cuper som passar lagets kunskapsnivå. Har vi mycket spelare i en och samma träningsgrupp anmäls fler lag så att alla får mycket speltid 

Spelarutbildningsplan – vi har en utbildningsplan för alla våra

spelare som alla våra tränare följer.

Spelare som är väldigt tidigt utvecklade ska ges möjlighet att

få en utmanande tränings- och matchmiljö.

Förväntningar

Vad kan du som spelare/föräldrar förvänta sig av föreningen?

Utbildade ledare som följer utbildningsplanen.

Du kommer att få spela med dina kompisar.

Vi följer upp varje spelares utveckling.

Tränarna presenterar en säsongsplanering inför varje ny säsong som blivit godkänd av föreningen.

Föräldramöten två gånger per år.

Vad förväntar sig föreningen av spelare/föräldrar?

Deltar vid föreningens och lagets arrangemang samt interna föräld­rautbildning.

Anmäla frånvaro 

 

 

Senior

Föreningen skall verka för att seniorspelarna skall erbjudas utbildning till ledare eller domare dels för personlig utveckling och dels för att öka rekryteringsbasen för nya ledare. Det ska också beaktas att spelare kan få en övergång från spelare till ledare på ett smidigt sätt 

 

 

Ungdom

Utbildningen av den enskilde spelaren är viktigast, inte lagets resultat !

Tänk på att fotbollsutveckling sker olika snabbt för olika ungdomar. 

Grunden för ungdomsträningen är teknik och spel i olika former. Den ska genomföras med mycket bollkontakt för alla spelare t e x  genom smålagsspel och stationssystem. Sollefteå GIF FF idé avseende detta beskrivs i Utbildningspyramid enligt bilaga 1 och Utbildningsstege enligt bilaga 2

 

Ungdomskommittén ansvarar för att fotbollsskola bedrivs första veckan efter avslutad vårtermin på grundskolan.  Sommarfotbollsskola ”Sommarproffs” ska i mån av resurser genomföras under tre veckor under sommaruppehållet främst för att utveckla den tekniska förmågan för ungdomar i Sollefteå GIF FF . Målsättning avseende utbildning för ledare är att genom duktiga ledare få så många spelare som möjligt att delta så länge som möjligt. Plan enligt Utbildningspyramid, bilaga 1.

Ungdomsledare ska erbjudas vidareutbildning inom ramen för svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Våra äldre ungdomar skall erbjudas såväl domar- som ledarutbildning enligt utbildningspyramid

 

Matchning skall alltid ske med ett långsiktigt syfte.

 

Organisation

Organisation av ungdomssektionen samt resurspersoner för ungdomslagen enligt bilaga 3.

Ledare/tränare måste få ett 100% stöd i sitt arbete att leda/träna laget. Det är därför viktigt att det skapas en bra organisation runt varje ungdomslag som underlättar verksamheten.

 

Lämpliga spelartrupper för 11-mannafotboll är 18 – 22 st, och 7-manna 10 –15st.  Finns det

t ex 20-22 st  elva-åringar bildar vi en träningsgrupp men har två lag i seriespel.

 

Permanent uppflyttning av spelare från ett lag till ett annat  sker endast i undantagsfall och ska i förekommande fall långt i förväg planeras av ledarna i respektive lag, spelaren och ungdomskommittén.  Tillfälliga lån av spelare skall alltid ske i samråd mellan berörda lags tränare. Så många spelare som möjligt ska beredas möjlighet att träna med ett äldre lag. För spelare i vår äldsta pojklagstrupp (P17/18) skall två utbildningsplatser (lärlingsplatser)  finnas i A-lagstruppen. Platserna är inte permanenta utan skall ses som tillfälliga platser där Tränaren  P17/18 i samråd med A-lagstränare avgör vilka två som skall träna med A-truppen i  kortare perioder.

 

Efter avslutad säsong ska ledare i respektive lag kallas till ett möte. Där ska säsongen stämmas av och utrustning överlämnas. Innan detta möte ska ledarna för kvarterslagen, som ska börja i seriespel kommande säsong, kallas till ett speciellt möte. Dessa möten hålls så snart det är möjligt efter säsongsslut, dock senast februari månad.

 

 

 

Ekonomi och arbetsuppgifter

 

Träningsavgifter

Träningsavgiften för respektive barn skall vara inbetald till föreningens representant i god tid före första seriematch. (träningsavgiften exkluderar medlemsavgift 100:- )

f. 01 och senare 200 kr                                 f. 98               500 kr

f. 00                 300 kr                                  f.97               600 kr

f. 99                 500 kr                                  f.94-96          700 kr

 
Budget för Sollefteå GIF FF Ungdom för aktuellt år enligt bilaga 4

 

 

 

Arbetsuppgifter till ungdomslagen .

 

Arbetsuppgift

UK

P11

P12

P13

P14

P15
P16/17

Servering marknadsmässan ,halv dag (ca 10 pers)

 

X

X

X

X

X

 

Funktionärer Karuseller mm Marknadsmässan

 

 

 

 

 

 

X

Bollkallar A-lagsmatcher

 

X

X

X

X

 

 

Domare kvartersfotbollen

 

 

 

 

 

X

 

Servering kvartersfotbollen (försäljning, aktiviteter)

 

 

 

 

höst

vår

 

Planering/ansvar fotbollsskola

X

 

 

 

 

 

 

Planering/ansvar ”sommarproffs”

X

 

 

 

 

 

 

Knatteteknikträning, tematräningar

X

 

 

 

 

 

 

Ansvar för Kvartersstugan, Risön

 

 

X

 

 

 

 

Ansvar Söderstadion

 

 

 

 

 

X

 

Ansvar OK-planen

 

 

 

 

 

 

X

Administration av SGIF FF hemsida

X

X

X

X

X

X

X

Anm: Innebörden av ansvaret för respektive anläggning (Risön, Söderstadion, OK) innebär följande; 

a)   Se till att det kallas ihop till vårstädning på respektive plan där det städas i gemensamma utrymmen och planerna krattas. Krattor mm finns att låna på Nipvallen, kontakta vaktmästaren.

Alla lag skall delta i dessa aktiviteter.

b)  Löpande under säsongen ha tillsyn över anläggningen så att ev. grovstädning görs och att behov av reparationer och större underhållsarbeten mm anmäls till Ungdomsansvarig.

c) Efter säsongens slut se till att anläggningen grovstädas och att gemensam utrustning ( bollar, västar, koner) töms ur förrådet och körs ner till SGIF kansli

 

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

Ange alt-text här.Gästbok

 

Huvudsponsor; 

Ange alt-text här.

 

  Guldsponsorer;

adc 2

 Bowling

guldsponsor2

 

 guldspons11  

rubenssons_mark_logo.jpg

 

Silversponsorer

Sahlens Bil

Zeunerts

Nipanrestaurangen

Veolia Transport AB

Rundgrens Brandservice 

Skanska

SEM System 

    

BRONSSPONSORER 

Abersten

Baker Tilly

Bilbolaget 

Elmontage AB

Haglöf Sweden AB

Länsförsäkringar

Mekonomen

Pausdrycker

Sahléns Bil

Sollefteå sotningsdistrikt

Swedbank

Postadress:
Sollefteå GIF FF - Fotboll
Storgatan 101
88140 Sollefteå

Kontakt:
Tel: 062013400
Fax: 062013400
E-post: This is a mailto link