Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte måndag 15 mars 2021

17 FEB 2021 22:03
  • Uppdaterad: 17 FEB 2021 22:03

Vi kallar till föreningens årsmöte måndag den 15 mars 2021 kl.18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. Alla medlemmar är välkomna att vara med på mötet. 

Är du intresserad av att vara med så skicka ett mail till This is a mailto link - vi skickar en en mötesinbjudan och en länk. Skriv också om du vill ta del av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och övriga årsmöteshandlingar. 

Hälsningar

Styrelsen

Kallelse till årsmöte med Sollefteå GIF Friidrottsförening

Datum:          15 mars 2021

Tid:               Kl.18.00

Plats:             Digitalt via Google Meet

Ärenden:

1       Fastställande av röstlängd för årsmötet.

2       Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3       Fastställande av föredragningslista.

4       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5       Val av protokolljusterare och rösträknare.

6                    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  1. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9       Fastställande av medlemsavgifter.

10      Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11      Behandling av styrelsens förslag och motioner som har kommit in i rätt tid.

12      Val av:

  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. I tur att avgå är Jörgen Brink, Marlene Brink, Patrik Lidén och Angela Odelberg. Åsa Bergvall, Jessica Eriksson och Linnéa Karlström har ett år kvar av mandatperioden.
  3. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  4. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en ska utses till ordförande.
  5. Val av ombud till SDF-möten.

13 Övriga frågor.

Välkomna! 

Styrelsen

Skribent: Marlene Brink
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Sollefteå GIF FIF - Friidrott
Storgatan 101
88140 Sollefteå

Kontakt:
Tel: 062013400
Fax: 062013400
E-post: sollefteafriidrott@g...

Se all info