Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


I Spåga IS Fotboll har vi en värdegrund  och en likabehandlingsplan som alla medlemmar och personer som finns i och kring vår verksamhet förväntas följa. Denna värdegrund och likabehandlingsplan är beslutade av medlemmarna på årsmötet.

VÄRDEGRUND

1. Gemenskap

Alla medlemmar får uppleva vår kamratskap och glädje och skolas in i föreningens SIS-anda. Alla kan hitta sin plats och bidra utifrån sina intressen och kompetenser. Det innebär att vi alla ska jobba för att skapa gemenskap där människor känner sig välkomna och delaktiga. Du kanske är duktig på att organisera cuper, är en hejare på att sälja korv eller kan tvätta lagets matchtröjor varje söndag. Oavsett vilken insats du kan tänka dig att bidra med så finns en plats för dig.

2. Utveckling

Vi utgår från vad varje individ vill och kan.  Som ledare så utgår vi alltid från varje spelares kunskaper och behov och utifrån det utvecklar vi varje person. Vi har en utbildningspolicy för ledare så att de ständigt kan utvecklas i takt med laget.

3. Kommunikation

Föreningen har en öppen kommunikation både inom som utom föreningen. Där alla medlemmar känner till verksamheten och vi tillsammans formar vår förening. Alla ges möjlighet att bidra med sina idéer och förslag där årsmötet är det tillfälle på året där varje medlem använder sin rösträtt.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Målet med föreningens likabehandlingsplan

Villkoren och förutsättningarna är lika för alla medlemmar och vi behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller andra individuella förutsättningar. Vi lever efter vår värdegrund i allt vi gör.

Exempel på likabehandling

 • Behov styr tilldelning av material
 • Resurser (träningstider, material, ekonomiska medel) tilldelas utifrån samma principer
 • Alla får samma information
 • Alla spelare får vara med oavsett hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling
 • Spelare erbjuds teknikträning utifrån samma principer
 • Alla lag får samma uppmärksamhet och engagemang
 • Spelare behandlas lika i laget oavsett utvecklingsnivå

 

Ansvarsfördelning

Vi är alla ansvariga för att vår likabehandlingsplan efterlevs. Här är en beskrivning av vilka olika ansvar vi har.

Styrelsen

 • Övergripande ansvar för att planen följs
 • Informera, kommunicera och följa upp
 • Formulera stadgar, riktlinjer och policy
 • Fatta beslut som är förankrade i riktlinjerna
 • Skapa forum för delaktighet
 • Transparant ledarskap
 • Aktivt motarbeta olika behandling
 • Vidareutveckla och följa upp

Kommittéer

 • Fatta beslut som är förankrade i riktlinjerna
 • Aktivt motarbeta olika behandling
 • Inhämta synpunkter och idéer från medlemmarna och vidarebefordra till styrelsen samt föra styrelsens beslut och information vidare till medlemmarna
 • Säkerställa och följa upp att beslut genomsyrar föreningens arbete
 • Vara representativa för medlemmarna
 • Genomföra fattade beslut
 • Agera samt återkoppla till styrelsen kring riktlinjerna

Ledare

 • Aktivt motarbeta olika behandling
 • Agera i linje med planen och bedriva verksamhet där alla har lika värde
 • Följa och genomföra fattade beslut och riktlinjer
 • Inhämta synpunkter och idéer från spelare och föräldrar och vidarebefordra till styrelsen
 • Förmedla planen, föreningens beslut och information vidare till spelare och föräldrar
 • Delta och ge input i dialog med styrelse och kommittéer
 • Agera samt återkoppla till styrelsen kring riktlinjerna

Föräldrar

 • Sätta sig in i och följa föreningens värdegrund och likabehandlingsplan
 • Hjälpa till att förmedla budskapet till barnen
 • Föregå med gott exempel och vara delaktiga i barnens idrottande
 • Ingå i föräldraföreningen
 • Förmedla avvikelser från likabehandlingsplanen till ledare och styrelsen

Spelare

 • Följa planen och se till att andra i laget följer den
 • Respektera lagkamrater, motståndare, ledare, domare, regler och uppföra sig i enlighet med planen
 • Visa mod att säga till när någon inte följer reglerna och planen
Uppdaterad: 26 MAR 2013 08:57 Skribent: Camilla Johansson

intersport_logo
adidas_logo
 SvS_Grasroten_fo╠êreningsmtr_Splash
 
     Apec tryck
Handelsbanken
kåges
Sigge Cykel
fruktdealen

ÅJ Distribution utformar skräddarsydda lösningar
för våra kunders kampanjlogistik och minskar kundens omkostnader samtidigt som vi ökar kampanjens kvalitetssäkerhet.

Begner Agenturer
SISU_177X177
Lionsfot framsida

Postadress:
Spånga IS FK - Fotboll
Box 8008
16308 Spånga

Besöksadress:
Spånga Center Stormbyvägen 2-4
16308 Spånga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link