Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

18 MAR 2016 16:26
Kallelse till årsmöte Spånga Tennis - och BordtennisKlubb
  • Skapad: 18 MAR 2016 16:26

Onsdagen den 13 april klockan 19.00 är du som medlem välkommen till huvudstyrelsens årsmöte.
Mötet hålls på klubben och det bjuds på kaffe och fikabröd. Detta är ett bra tillfälle för engagemang och frågor. 

Varmt välkommen.
Hälsar Huvudstyrelsen

D A G O R D N I N G

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän och rösträknare
6. Genomgång av sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser
7. Genomgång av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2015
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016
12. Val av halva antalet ledamöter (2 år)
13. Val av två suppleanter (2 år)
14. Val av två revisorer och suppleant (1 år)
15. Val av tre ledamöter i valberedningen (1 år)
16. Beslut om antalet ombud till SDF-möten
17. Behandling av förslag och inkomna motioner. Lämnas till kansliet senast den 6 april 2016
18. Övriga frågor
19. Årsmötet avslutas 

Välkomna till
Spånga TBK's SHOP

 Just inkommet...

SNYGGA klubbtröjor

T-Shirt eller Piké, Svarta eller Vita

KOLLA IN VÅRA TRÖJ0R HÄR!!!!

 

 

Postadress:
Spånga TBK
Box 8231
16308 Spånga

Besöksadress:
Kronofogdevägen 42
16308 Spånga

Kontakt:
Tel: 08 - 7610100
E-post: This is a mailto link

Se all info