Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till årsmöte!

17 FEB 2020 14:28
  • Skapad: 17 FEB 2020 14:28

 KALLELSE

ÅRSMÖTE SPÅNGA TENNIS- OCH BORDTENNISKLUBB

Torsdagen den 26 Mars klockan 19.15 är du som medlem välkommen till Spånga TBKs årsmöte.
Mötet hålls på klubben och det bjuds på kaffe och fikabröd. Detta är ett bra tillfälle för engagemang och frågor. 

Varmt välkommen.
Hälsar Huvudstyrelsen

D A G O R D N I N G

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän och rösträknare
6. Genomgång av sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser
7. Genomgång av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2019
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av 2021års medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
12. Val av ledamöter
13. Val av två suppleanter
14. Val av två revisorer och suppleant
15. Val av tre ledamöter i valberedningen
16. Beslut om antalet ombud till SDF-möten
17. Behandling av förslag och inkomna motioner. Lämnas till kansliet senast den 12e Mars 2020
18. Övriga frågor
19. Årsmötet avslutas

Stort välkommen

Skribent: Tony Borg
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Spånga TBK - Bordtennis
Box 8231
16308 Spånga

Besöksadress:
Kronofogdevägen 42
16308 Spånga

Kontakt:
Tel: 0705556978
E-post: This is a mailto link