Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Egna nyheter"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Egna nyheter


 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Spårvägens Badmintonförening

Tid: Torsdagen den 7 oktober 2021, kl 19.00

Plats: Enskede rackethall

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2019/20
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Val av ordförande 1 år
 13. Val av styrelseledamöter 2 år
 14. Val av styrelsesuppleanter 1 år
 15. Val av ledamöter i valberedning 1 år (varav en sammankallande)
 16. Val av 2 revisorer 1 år (varav en revisorssuppleant)
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Inkomna motioner (inkomna senast tre veckor före årsmötet)
 19. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen
 20. Avslutning

 

I samband med årsmötet berättar vi om föreningens verksamhet.

 

Välkomna

Styrelsen

(2021-12-17 01:41)
Se start- och sluttider och mer information i nyheten.
 
(2021-10-29 18:52)
Delvis ändrade tider under höstlovet, läs här vad som gäller
 

 

VI STÖDJER SPÅRVÄGEN BADMINTON


/Resources/site_1/New Republic/logo-newrepublic-black.png

 

Logga IDAB

 

 

logo driftautomatik

 

Logga INTEK +tel&mail 100mm

 

enskede_rackethall

Postadress:
Spårvägens BMF - Badminton
Enskede Rackethall, Sockenvägen 290
12040 Årsta

Besöksadress:
Sockenvägen 290
12040 Årsta

Kontakt:
Tel: +46704184899
E-post: kansli@sparvagenbadm...

Se all info