Hoppa till sidans innehåll
Foto: Peter Werner

Årsmöte 17 okt


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Spårvägens Badmintonförening

Onsdagen den 17 oktober 2018 kl 19.00

Enskede Rackethall, konferensrummet

1. Mötets öppnande

2. Fråga om årmötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet och tillika rösträknare

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 17/18

8. Revisionsberättelse

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Val av

Ordförande i 1 år

4 styrelseledamöter i 2 år

2 styrelsesuppleanter i 1 år

3 ledamöter i valberedning i 1 år (varav en sammankallande)

2 revisorer i 1 år (varav en revisorsuppleant)

12. Fastställande av medlemsavgifter

13. Inkomna motioner

14. Öriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen

15. Avslutning

I samband med årsmötet kommer vi redovisa resultatet från tävlingar + seriespel m.m. Självklart kommer vi även blicka framåt.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 september  2018.

Välkomna hälsar styrelsen.

Kallelsen i pdf

Uppdaterad: 05 SEP 2018 20:32 Skribent: Åsa Holmström

 

VI STÖDJER SPÅRVÄGEN BADMINTON


 

Logga IDAB

/Resources/site_1/New Republic/logo-newrepublic-black.png

 

 

logo driftautomatik

 

Logga INTEK +tel&mail 100mm

 

enskede_rackethall

Postadress:
Spårvägens BMF - Badminton
Enskede Rackethall, Sockenvägen 290
12040 Årsta

Besöksadress:
Sockenvägen 290
12040 Årsta

Kontakt:
Tel: +46704184899
E-post: kansli@sparvagenbadm...

Se all info