Hoppa till sidans innehåll

Arkiv Protokoll verksamhetsberättelse m.m


Styrelse 2018.docx

SpRK Kallelse Årsmöte.doc

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017.docx

SpRK Kallelse Årsmöte.doc

 Dagordning Årsmöte Spekeröds Ridklubb 2017.docx

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016.docx

Kallelse Årsmöte 2015; Läser du här!

Verkamhetsberättelse 2015; Läser du här!

Dagordning Årsmöte 2015; Läser du här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Medlemsmöte

2015-04-22                     Stall Östergårds klubbhus

Närvarande:

Lotta Persson  Anna Toresson 
Linda Persson  Sandra Henningsson 

Frida Henningsson  Martina Henningsson 

Jonas Persson Susanne Jaking 

Ingela Borenholts  Mikael Borenholts 

Sara Olsson Royne Axelsson1. Till ordförande för mötet valdes
Ingela Borenholts

2. Till sekreterare för mötet valdes Sandra Henningsson

3. Till justeringsmän valdes Anna Toresson och Lotta Persson4. Ekonomi redovisning 2014

Lotta redovisade/berättade om bakgrund till 2014år revisionsberättelse;

Årsmötet för 2014 gav styrelsen ansvarsfrihet men revisorn hade påpekande om 2014års bokslut

Revisorn tillsammans med Sandra Henningsson har försökt hitta felet/felen men dom kunde inte hittas då detta fel troligen är dubbelbokföring både på IN som UT poster.
Och detta har troligtvis inte bara varit under 2014 utan felet ligger längre bak i tiden som andra revisorer godkänt. Det skall dock understrykas att inga oegentligheter har begåtts.


5. Styrelsen för 2015 önskar att mötet beviljar en omstart av klubbens bokföring och mötet beviljar detta enhälligt.6. Kassören Lotta Persson redovisar 2015års Ingående saldo;

 KASSA         2 418 kr

 BANK           3 252:50 kr


Kassören redovisar också att inga räkningar finns – allt är betalat till Förbund och annat. 

Två sponsorer har kommit in;

Getskärs IT Innovation AB och Ad Human AB.

Dessutom är en till på gång; Jowiks Bygg

Vi har nu 34 aktiva medlemmar och 22 stödmedlemmar


Första kvartalet ser bra ut för klubben och vi är förhoppningsfulla inför resten av året.                                

Mötet avslutas i god anda

 

Medlemsmöte Spekeröds Ridklubb
The Henningsson Residence 2014-11-30

Sandra delade ut applåder till tävlingsryttarna för deras insatser under året 2014.

 

  1. Ingela Borenholts valdes till ordförande
  2. Lotta Persson till sekreterare
  3. Mötets röstlängd upprättades
  4. Till justeringsmän valdes Susanne Jaking och Anna Toresson

Ingela berättade om klubbens situation som det ser ut i nuläget. SpRK har en ansträngd ekonomi med ca 15 – 20 000 kr i utgifter 2015 och inga direkta inkomster mer än medlemsavgifter. Klubben förväntar sig också en halvering i antalet medlemmar.

Medlemsavgiften till Svenska Ridsportförbundet baseras på antalet medlemmar 2014. Detta kommer landa på omkring 5000 kr. Sandra kontrollerar detta.

Lagavgifterna till 2015 år lag väntas landa på 12600 kr.

 

Därför har styrelsen kommit med 2 (+1) förslag:

1)      Vi behåller Spekeröds Ridklubb där vi går in och betalar själva vilket bygger på att;

a)      Varje licensryttare har minst en förälder som också går in som medlem.

b)      Sponsring: Flera på mötet kunde tänka sig att bidra med sponsring.

 

2)      Vi stänger Spekeröds Ridklubb och går in i Stenungssunds Ridklubb som deras tävlingssektion.

a)      SRK var mycket positiva till att vi blir deras tävlingssektion. 2 av oss (Ingela och Anna) kunde gärna tänka sig att sitta i deras styrelse och samordna de bitarna, för att bl. a få bra insyn i klubben.

b)      Vi anordnar tävlingar där vi sköter det mesta men får endel funktinärshjälp av SRK.

1b) Förslag 1 med knorr vilket innebär att vi behåller Spekeröd men samarbetar med SRK och utvärderar efter ett år hur det går. Detta är inte helt förankrat med SRK så då får vi avvakta hur de ställer sig till detta förslag.

a)      Spekeröd samarrangera t  ex en Pay and Ride i mars och sedan DIV 1 Dressyr för häst den 18 april eller den 9 maj där vårt förslag skulle vara att vi delar vinsten.

b)      Vi kan då använda deras anläggning för tävling etc.

 

 

Sandra hade gjort en sammanställning med fördelar och nackdelar för respektive förslag vilka diskuterades fram och tillbaka. Efterhand växte en relativt gemensam samsyn fram och röstningen skedde öppet. Vi röstade mellan 1:an och 2:an.

Förslag 1 vann. Men gärna 1 b om SRK är positiva till detta förslag.

 

 

Actions nu:

Kontakta SRK igen och höra vad de tycker om vårt samarbetesförslag.

Ordna nytt medlemsmöte så fort som möjligt.

Ta in fler i styrelsen/starta arbetsgrupp för ökat engagemang och dela in i arbetsområden.

Söka Tävling att anordna

Uppdaterad: 22 MAR 2018 11:06
Skribent: Sandra Henningsson
Epost: This is a mailto link

 

 

VÅRA SPONSORER;

 

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

 

 

 

 

VI STÖTTAR SpRK:

Eva Ebeling

Gun Marie Stenlund

Charlotte Bolander

Marie Arvidsson

Gun Andrén

Cristin Jadefeldt Berg

Karina Johansson

Kent Andersson

 

 

 

 

 

Postadress:
Spekeröds RK - Ridsport
Sandra Henningsson, Hammarberg 885
44296 Kode

Kontakt:
Tel: 0761 - 41 53 47
E-post: This is a mailto link

Se all info