Hoppa till sidans innehåll

Stenungsunds Segelsällskap 1964-2014


Källor till tidslinjen är ”Några glimtar ur StSS historia, antecknade vid genomläsning av Eric Lugners pärmar” sammanställda av Karl-Melker Oskarsson 2004-04-04, gamla Skeppet och styrelsedokument.

Har du minnen du vill bidra med är du varmt välkommen att skicka dem till This is a mailto link så fyller jag på vår gemensamma historia.

1964

• Den 8 april kallar Eric Lugner traktens seglare till ett möte för att bilda ett segelsällskap i Stenungsund. 14 seglare hörsammar inbjudan och en interimsstyrelse tillsätts bestående av Sven Floberg, Christian Vinge och Eric Lugner.

• Den 29 april kallar interimsstyrelsen till det första mötet där Sven väljs till klubbens första ordförande, Christian vice ordförande och Eric sekreterare. Under hösten/vintern tillsätt bland annat juniorkommittén och Tjörn-Runt-kommittén.

• Första officiella starten för Tjörn Runt.
1965

• Tjörn Runt seglas medsols.
1966

• Magnus Matell väljs till ordförande.
1967

• Snöfrids kiosk flyttas en tidig morgon från Strandvägen 2 till Hamnplan, söder om Stenunge ås mynning, och blir första klubblokalen

• Stenungsön runt seglas för första gången med Jolly Scott och blir även det första klubbmästerskapet.

• Målgången Tjörn Runt flyttas från Ångbåtsbryggan till Stigfjorden.

1968

• SSS får ta delar av Hamnplan (numera Hamntjänst) i anspråk för att lägga upp båtar.

• Eric Lugner vinner Tjörn Runt.

1969

• SSS ”säljer” bojplatser i sundet.

1970

• Heinz Michaelis väljs till ordförande.

1971

• På årsmötet på Strand hotell bestäms SSS årsavgift till 25 kr för seniorer, 10 kr för juniorer och 35 kr för familjemedlemskap. Jolly Scott rekommenderades som första båt och i klubben finns 16 optimister, 25 Jolly Scott, 13 OK-jollar 10 andra jollar samt 2 GKSS-ekor.

1972

• Gunnar Wesslén väljs till ordförande.

• Under året görs försök att intressera Stenungsund köpmän för Tjörn Runt.

1973

• Poängkappseglingarna för kölbåtar genomförs på Askeröfjorden och samlar för varje år allt fler deltagare.

1974

• Bernt Lundquist väljs till ordförande.

• Under året startar 68 båtar på kölbåtarnas poängkappseglingar, vid vissa seglingar är det ett 20-tal deltagare.

1975

• Klubbhus är under början av 1970-talet Grimpes fastighet på Hjälmarevägen. SSS rustade upp huset och varje sektion fick ett eget rum.

• Poängkappseglingarna för kölbåtar genomförs nu på Hakefjorden.

1976

• Segelklubben har nästan 700 medlemmar.

• SSS hyr fastigheten på Tollenäs som blir ny hemmahamn och klubbhus för Stenungsunds Segelsällskap.

1977

1978

• Leif Lundgren väljs till ordförande.

• I brev från valberedningen talas det om generationsskifte i SSS.

• Tjörn Runt seglas för första gången med LYS och får en datoriserat anmälnings och resultathantering.

• Liselott Kantling startar med första kvinnliga besättningen i Tjörn Runt.

1979

• Förslag finns att köpa varmbadhuset till klubblokal vid Ångbåtsbryggan och göra det till klubblokal.

• 12an Sverige seglar Tjörn Runt på rekordtid.

1980

• Erik Bergman väljs till ordförande.

• SSS har 941 medlemmar.

1981

• Ivar Kullgren väljs till ordförande.

• SSS erbjuds nytt åretruntklubbhus på Nösnäs eftersom simskolan ska lämna området.

• Första utgåvan av en klubbtidning, föregångare till Skeppet, ges ut.

1982

• Måns Mannerfeldt väljs till ordförande.

• SSS har 790 medlemmar.

• 24-25 april flyttar SSS från Tollenäs till Nösnäs.

• Birger Holmlund är ”Tjörn Runt-amiral”.

1983

• Styrelsen inför självstyrande sektioner för att driva SSS olika delar.

• Tre ”rekord” sätts i samband med Tjörn Runt: 1001 startande båtar, 755 båtar brutna och snabbaste tid blev 8 timmar och 52 minuter.

1984

• SSS har 270 medlemmar.

• Eric Lunger skriver flera brev till styrelsen och efterlyser bättre information, fler klubbaktiviteter samt att klubben måste ta krafttag för att få tillbaka förlorade medlemmar.

1985

• Lars-Erik Svantesson väljs till ordförande.

• Elsy Berntsson anställs som kanslist.

• SSS reagerar på kommunens planer att bygga bro till Norra Stenungsön. Bron måste ha tillräcklig segelhöjd.

• Lilla Tjörn Runt arrangeras för första gången.

• Hans-Åke Starck tar över som ”Tjörn Runt-amiral”.

• Sven Johansson vinner Tjörn Runt.

1986

• SSS genomför vid sex olika tillfällen vinterträffar med klubbens medlemmar.

• Eric Lugner skriver fler brev till styrelsen med budskapet att vi måste få fler medlemmar i klubben.

• Volvo Penta går in som sponsor för Tjörn Runt under tre år.

• Claes Oleander vinner Tjörn Runt.

1987

• Hela 73 närvarande på crusingträffen.

• Äntligen har Sveriges Television hittat till Västkusten och Tjörn Runt. Det blir en halvtimmes program.

• Daniel Björndahl vinner Lilla Tjörn Runt.

• Thomas Wallin sätter nytt hastighetsrekord med 12an Entertainer på rekordtiden 3 timmar och 30 minuter.

1988

• Klubbens hade en period med meningsskiljaktigheter kring hur klubben och Tjörn Runt skulle ledas och styras.

1989

• Gunnar Wesslén väljs till ordförande för andra gången.

• SSS bygger en ny hamn inom klubbens område på Nösnäs.

• Tjörn Runt drivs som ett fristående projekt inom klubben.

1990

• Lars-Åke Hultén väljs till ordförande.

• Under hösten byggs sjöbodarna inom klubbens område på Nösnäs.

• Bo Erlandsson vinner Tjörn Runt.

1991

• SSS arrangerar JSM med 450 deltagare och bygger om bryggor i hamnen.

1992

• SSS arrangerar Lag SM i optimistjolle.

1993

• Klubbhuset byggs ut från och med december.

• Tjörn Runt är nu världens största inom - skärsregatta enligt tidningen Segling. 1070 anmälda och 1029 startande.

1994

• Det utbyggda klubbhuset invigs under högtidliga former den 19 mars 1994.

• 30-årsfirande i Sjöstugan på Almön.• Klubbtidningen ”Skeppet” ser dagens ljus.• Kanslitjänst på deltid införs.

• Spring Sailing Europe Class Sweden arrangeras för första gången.

1995

• Lars Berglund väljs till ordförande.

• Fem stycken 2-kronor köps in till klubben.

• Team SSS startas upp för de företag som vill vara medlemmar i klubben.

• SM för IF genomförs med 49 båtar.

• Mattias Heiding vinner Tjörn Runt.

1996

• StSS utnämns av Svenska Seglarförbundet till årets seglingsarrangör.

• Rotary seglarskola startas i samarbete med klubben.

• StSS arrangerar SM i Matchrace i sundet.

• Björn Andersson vinner Lilla Tjörn Runt.

1997

• StSS startar den första hemsidan.

• Cruisingträffar startas.

1998

• StSS har ca 600 medlemmar.

• StSS är en av fem klubbar som har fått TFO-status (träna för OS).

• Seglarlinje på Nösnäsgymnasiet startas i samarbete med StSS.'

• StSS bildar aktiebolaget ”SSS Arrangemang AB” som arrangör för Tjörn Runt.

• Lilla Tjörn Runt är nu Sveriges största optimistsegling.

1999

• Västkustens Seglarförbund bildades efter motion från StSS. Bohuslän-Dals Seglar förbund lades ner.

• Tävlingskansliet byggs inom klubbens område på Nösnäs. Och därmed ser klubbens anläggning ut som den gör idag.

• Hela klubbens anläggning handikappanpassas.

• Dam SM i Matchrace genomförs i samarbete med GQSS.

• 2.4 mR SM genomförs med bl.a. 30 rörelsehindrade deltagare.

2000

• Hans-Åke Starck väljs till ordförande.

• Analys och utvärdering av verksamheten resulterade i en ny vision och struktur av klubben.

• Lennart Berntsson blir Tjörn Runtansvarig.

• VM för IOD genomförs i Stenungsund.

• JNoM genomförs i samarbete med Varbergs SS.

2001

• Styrelsen väljer att införa funktioner i stället för sektioner.

• Torsten Harzell kallar den 23 mars till möte i den nybildade cruisingsektionen. Även utbildnings- och cateringfunktionerna bildas.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing Optimist Class Sweden.

• SSS arrangemang AB övertar Semcons M60-båtar.• Karl-Erik Hansson Tjörn Runt-ansvarig.

• Tjörn Runt får en ny dimension när 26 stycken Lasrar deltar.

2002

• Klubben arrangerar SM för 2.4 mR och SM i E-jolle.

• Tjörn Runt-bilagor börjar produceras av GT.

2003

• Skeppet börjar ges ut i tabloidform i samarbete med ST-tidningen.

• Styrelsen inrättar en ny funktion, information- och marknadsföring.

• OS-SM genomförs i samarbete med fem andra segelklubbar i regionen med deltagare från 20 länder.

2004

• Hamnen inom klubbens anläggning byggs ut med en vågbrytare och hela hamnen muddras.

• ”Ungdomsvänliga klubben” startas.

2005

• Magnus Sterky väljs till ordförande.

• Tjörn Runt-bilagorna produceras av ST-tidningen.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing Zoom Class Sweden.

2006

• Lars Berglund väljs till ordförande för andra gången.

• En organisationsgrupp bildas inom styrelsen som tar fram nya arbetssätt för styrelsen och medlemmarna. ”Styrande dokument” utarbetas och införs.

• StSS kanslist AnnSofie Wennergren går i pension och ersätts av Carina Lind.

• Informationsträffar för skepparna startas kvällen innan Tjörn Runt.

• Hans Oskarsson vinner Tjörn Runt gastad av bland annat sin pappa Karl-Melker.

2007

• Frida Thorén, Carl Törneman och Lovisa Ekdahl hedersutnämns till ”Årets Seglarskoleinstruktör” av Västkustens Seglarförbund.

• Ett nytt tomträttsavtal upprättat med kommunen för klubbens område på Nösnäs.

• De sex M60-båtarna byts ut mot två C55:or.• Johan Fredriksson anställs som sportchef.

• Tre accessjollar köps in med bidrag från Lions, Rotary och Akzo Nobel.

• Accessgruppen bildas som en ny funktion i klubben.

• JSM i Marstrand genomförs i samarbete med GKSS och MSS med 400 deltagare.

• Tjörn Runt får ett nytt resultathanteringsprogram.

2008

• Seglarskola och jolleträning utökas med ”Sjöbusarna” för alla små som vill vara nära vattnet.

• Kappseglingen SSECS utökas med Spring Sailing OK Class Sweden.

• SM i H-båt arrangeras av StSS.

• Anders Torén tävlingsledare för Tjörn Runt.

2009

• Seglarskola för barn och ungdomar med funktionshindrade startas tillsammans med Rotary.

• Karolina Berglund utses till ”Årets seglarskoleinstruktör” av Västkustens seglarförbund.

• VM i IOD genomförs i Stenungsund• ”Sponsorgrupp” bildas för ökat samarbete med partners och sponsorer.

• Första ”paneldebatt” med Tjörn Runt seglarna på Båtmässan.

2010

• Anders Torén väljs till ordförande.

• Lars Berglund tar mot utmärkelsen ”Årets eldsjäl” och Dennis Olsson utmärkelsen ”Årets funktionär” av Västkustens Seglar förbund.

• Accessjollen startar för första gången i Lilla Tjörn Runt.

• Ungdoms SM i Matchracing genomförs i samarbete med SSF.

2011

• Olof Beckman väljs till ordförande.

• Ett samarbete med Silverbullet Film resulterar i ett antal webbTV-filmer från Tjörn Runt och andra kappseglingar som klubben arrangerar.

2012

• Sportchefen ersätts med en träningsansvarig, Liselott Kantling.

• Liselott Kantling och Linn Thorén får Västkustens seglarförbunds utmärkelse ”Årets seglarskoleinstruktör”• Kappseglingen SSECS ändrar namn till LIROS Nordic Race.

• Muddring av klubbens hamn och renovering av piren.

• Projekt Tjörn Runt 50 år startat under ledning av Bo Bäckman.

2013

• Tjörn Runt 50 år genomförs med segling ”moturs” och på två banor.

2014

• Den nya funktionen RC, radiosegling, bildas.• COWI blir titelsponsor för Tjörn Runt som får en ny logga, Tjörn Runt by COWI.

Uppdaterad: 17 APR 2014 14:46 Skribent: Carin Kling

StSS väderlänkar med webbkameror

Vår vision:

StSS skall med stort engagemang skapa förutsättning för all segling på flera nivåer.

Genom att utveckla våra seglare och funktionärer skapar vi gemensamt bra arrangemang och ett Maritimt Center.

Våra ledord:

 

Postadress:
Stenungsunds SS - Segling
Stenunge Allè 7
44430 Stenungsund

Kontakt:
Tel: +46030367660
E-post: This is a mailto link

Se all info