Hoppa till sidans innehåll

Alkohol och Drogpolicy

19 JAN 2018 18:49
***
  • Uppdaterad: 19 JAN 2018 18:53

Alkohol och drogpolicy, Stöcke Ponnyförening
Tobak
 Enligt svensk lag får ungdomar under 18 år ej köpa tobak i butik vilket leder till nolltolerans
när det gäller barn/ungdom och tobak.
 Barn- och ungdomsledare ska ej nyttja tobak som klubbrepresentant i samband med barnoch
ungdomsaktiviteter.
 All tobaksanvändning vid idrottsutövning inom Stöcke Ponnyförening är förbjuden.
 Stöcke Ponnyförening är en rökfri anläggning och rökning får ej ske inom anläggningens
område.
Alkohol
 Enligt svensk lag får ungdomar under 20 år ej köpa alkohol i butik samt 18 års gräns för köp
på restauranger och lokaler med serveringstillstånd. Detta leder till nolltolerans när det gäller
barn/ungdom och alkohol
 Alkohol ska ej nyttjas vid klubbaktiviteter där barn och ungdomar deltar.
 Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en
förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:
o Dricka alkohol på resa, läger eller inom verksamheter där man har ansvar för sina
ungdomar.
o Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
o Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Narkotika och doping
 Är enligt svensk lag förbjuden vilket betyder att förekomna fall inom klubben leder till
polisanmälan som förespråkas och genomförs av föreningens styrelse om ingen förekommit
styrelsen.
Dopningspreparat
 Stöcke ponnyförening tar avstånd från alla dopningspreparat både för häst, ponny och ryttare
i enlighet med Ridsportsförbundets regler och förordningar, se text nedan hämtad från
Ridsportförbundets hemsida.
Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst omfattar alla
medlemmar i en förening ansluten till förbundet, alla som har tävlingslicens utställd av
förbundet och alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet.
Du är skyldig att känna till reglerna för dopning och otillåten medicinering för häst och
ponny, vad som gäller i fråga om karenstider och Du har också skyldighet att ställa upp på
dopingkontroll
Så här jobbar vi med våran policy
 Alla våra framtida värderingar och beslut inom föreningen ska genomsyras av vår Drogpolicy.
 Policyn ska finnas att läsas på föreningens hemsida.
 En genomgång av policyn görs vid behov på föreningens årsmöte eller vid medlemsmöte.
 Nya medlemmar, och vid minderåriga medlemmar även dennes målsmän, ska informeras om
policyn och vikten av att den efterlevs.
Vad gör vi om policyn inte efterföljs i vår verksamhet?
 Det är styrelsens ansvar att vara uppmärksam, lyhörd och ansvarsfull samt att agera om
något problem uppkommer.
 Ett Policyombud utses av styrelsen som fungerar som kontaktperson vid uppkomna problem.
Ombudet tar kontakt med berörd person samt föräldrar till minderåriga med stöd från
klubbstyrelsen för att komma tillrätta med problemet med hänvisning till föreningens policy.
 Policyombudet ansvarar också för att arbete/diskussioner förs om och med vår policy vid
passande tillfälle, exempelvis vid årsmöten, läger, ledarträffar etc.
 Policyombudet är lyhört för åsikter och idéer vilket medför att policyn uppdateras efter behov
samt att policyn hålls levande och aktuell.

Skribent: Mona Hamberg
Epost: Adressen Gömd

Stöcke Ponny förening är en ideel förening
som har ridskola och även tävlingsekipage från
lokalnivå till SM. 

************************************

Besökadress:
Stöcke 574, 905 81 UMEÅ

Kontakt:

This is a mailto link
070-6243209 

 

 

 

 

 

Postadress:
Stöcke Ponnyförening - Ridsport
Stöcke 574
90581 Umeå

Besöksadress:
Stöcke 574
90581 Umeå

Kontakt:
Tel: 09043209
E-post: hamberg.mona@telia.c...