Hoppa till sidans innehåll

Historik


Lite historik om hur klubben Stockholms bangolfklubb en gång bildades och en tillbakablick om vad som hänt under åren.

Stockholm den 13 aug. 1941

I Tantolunden uppe på söder florerar under de vackra sommarkvällarna miniatyrgolfspelet på Herr Spetz trevliga golfbanor. Bland de mera inbitna spelarna har fötts tankar på, att genom det stora intresset som är rådande, kunna bilda en klubb som fick till uppgift att framhävda denna populära sport.

Detta var alltså introduktionen till bildandet av Stockholms Miniatyrgolfklubb, som fredagen 1 augusti 1941 hade sitt första konstituerande möte, vilket fick följande händelseförlopp.

Till ordförande för kvällens valdes enhälligt Karl Wiberg, varefter dagordning för mötet uppsattes.

§ 1    VAL AV KLUBBSTYRELSE

Till ordförande valdes : Karl Wiberg

"

kassör " : Ture Spetz
" sekreterare " : Ragnar Björklund
" v. ordförande " : Anders Myrén
" v. sekreterare  " : Alf Söderlund
" revisorer  " : Hans Eriksson
" " : Gösta Jansson
Övriga styrelsemedlemmar : Erland Bäckström

"                                   "                

: Tore Grönberg

§ 2    KLUBBENS NAMN

Under diskuterande i denna fråga framkomma olika förslag till klubbnamn, bland annat: 
Tanto Miniatyrgolfklubb
Tantolundens Miniatyrgolfklubb
Stockholms Miniatyrgolfklubb
Söders Miniatyrgolfklubb

Och efter verkställd votering fick klubben benämningen Stockholms Miniatyrgolfklubb

§ 3    

Här fick styrelsen i uppdrag att till nästa möte utarbeta förslag till stadgar.

§ 4    EVENTUELLT

Som första fråga under denna punkt uppstod inträdes- och månadsavgifterna. Efter någon ventilering av saken beslutade mötet att inträdesavgiften skulle utgöra 
kronor 3:- och månadsavgiften 1:- krona.
Vidare bestämdes att inträdes- och månadsavgifterna för samtliga invalda och funktionärer skulle vara inbetalda senast lördagen den 9 augusti 1941

Nästa fråga var tävlingar och tävlingsbanor och som hemmaplan i kommande tävlingar bestämdes naturligtvis Tantolundens golfbanor med acklamation. Så beslöt mötet aven att gå till val av en tävlingskommitté och till densamma utsågs Anders Myrén - Alf Söderlund och Ture Spetz. Dessa fick i uppdrag att omedelbart träda i funktion.

Här efter framkom en del frågor som efter en hel del livliga diskussioner ansågs böra remitteras till styrelsen för närmare behandling och utarbetande av mera konkreta förslag till nästa klubbmöte.

Bland annat förslag till klubbdräkt och klubbmärke. Förslag om rabatt å spelavgifter på banan i Tantolunden. Förslag om att blivande medlem skulle uppnå en viss spelpoäng för att erhålla medlemskap i klubben. Förslag om anskaffning av medlemskort och format och antal.

§ 5    AVSLUTNING

Efter det att styrelsen beslutat sammanträffa måndagen den 4 aug. kl. 19.00 hos sekr. tackade ordf. för visat intresse och uppmärksamhet och sade sig hoppas på klubbens framgång och blomstring i fortsättningen, varefter mötet förklarades avslutat.

Stockholm den 14 augusti 1941

enligt uppfattning

Ragnar Björklund

 

Ordagrant avskrivet
den 8 nov. 1981
Rolf Ellingsworth

1942        "citat"

Året som gått har ställt stora krav på klubbens ledning på grund av beredskaps- tjänstgöring för de flesta av medlemmarna och dessutom saknaden av egna banor, som försvårar ekonomin.

1943         "citat"

Herr Uno Widén från Stockholms MGK invald i Svenska MGF :s styrelse den 14 mars. Detta visar, att de övriga klubbarna anse att huvudstadens enda klubb skall vara representerad i förbundets styrelse.

1944         "citat"

Medlemsantal 26. Klubbens ekonomiska ställning är god, 127:44, men torde medlemmarna vara flitigare med betalning av årsavgifterna
Verksamheten låg på grund av krig i världen.

1945        

Låg aktivitet. Klubbens bowlingsektion sköter sig i Sthlms-serierna.

1946 

Arbetet på att söka mark till egna banor pågår för fullt, bland annat ett område i Eriksdalslunden.

Klubben hade 2 man med i stadslaget i bowling

Medlemsantal 28. Kassabehållning 120:14

1947        "citat"

År 1947 har gått till ända. Den rapport som styrelsen nu vill framlägga till årsmötet har egentligen ingenting särskilt att berätta. Klubbens ekonomi är hårt ansträngd, mycket beroende av kostsamt SM-deltagande både i lag som individuellt, ett förhållande som vi hoppas ändras till nästa säsong.

1948        "citat"

Klubben har organiserat 1948 års SM för 10-mannalag och individuellt.
10-manna spelades på Tantolundens banor och individuellt spelades på Högalids IF :s banor i Långholmsparken. På klubbens initiativ har bildats ett distriktsförbund i golf omfattande Stor-Sthlm jämte Waxholm och Nynäshamn. Representanter från Sthlm:s MGK och Solna bildade den första styrelsen. 
Medlemsantal: 37    Kassabehållning:    210:64

1949        "citat"

Klubbens medlemsantal har ökat kraftigt under året och är nu 57 st. anslutna. Alla grupper inom miniatyrgolf äro representerade, alltså även den av förbundet instiftade juniorklassen. Vid det nybildade Stockholms MGF :s första mästerskapstävlingar erövrade klubben samtliga 1:a pris.

Olle P. Johnsson blev vald till kassör i klubben. Ingrid Johnsson blev klubbmästarinna över 72 hål.

Ekonomin börjar ta sig. Behållning:    653:51

1950        "citat"

Det är givetvis vår förhoppning, att den till staden ingivna ansökningen om plats till en golfbana skall ge positivt resultat.

Klubbens första anslag i form av pengar kom från Högalids U-råd, 50 kr.

Medlemsantal:    61    Behållning 666:07

1951        "citat"

Under året har klubben anordnat sin första nationella tävling i golf i samband med klubbens 10-års jubileum. Tävlingen genomfördes i strålande väder och med god deltagaranslutning.

Jubileumsfesten avhölls på rest. "Gillet" den 30 juni. Hedersgäst var Svenska MGF :s ordförande Thure Sjundin.

P.S.  Att festen var lyckad kan man förmoda när man finner en räkning från "Gillet" på 50:25 för en sönderslagen glasskiva. D.S.

1952        "citat"

Klubben sände sin första representant till regeltolkningskurs i Sthlm:s MGF :s regi.

1953

I januari var allt klart med klubbens första egna bana. Klubben fick arrendera SSU:s bana i Eriksdalslunden.

Nu vidtog ett hårt arbete med ombyggnad av banorna.

1954 - 1965

Saknas dokumentation för närvarande.

1966        "citat"

Klubbens hemmabana ( Heles) fr.. nästa år skall rivas, men att underhandlingar pågår om Mälarhöjdens banor.

Nu har klubben funnits i 25 år. Man har spelat en nationell jubileumstävling på banor som man har arrenderat år för år.

1967        "citat"

Den 18 juli 1967 så var affären klar med Mälarhöjdens IK om att klubben skulle få köpa banorna på Personnevägen. Nu äntligen efter 26 år så fick klubben egna banor.

Nu börjar en ny era i klubbens historia. Nu blev det fart på verksamheten. Vad skulle man ha för banor? Massabanor med underbevattning eller som Erik Bjälvik föreslog eternitbanor för att bli mer kontinentala.
Det blev massabanor tillslut.

1968

Arbetet med nya banan påbörjades. Undervattning installerades till det facila priset av 3.500 kr. 
"Vilket arbete medlemmarna lade ner på kvällar och helger för att skapa den fina anläggning som det blev". 
Heder åt dem alla

"Vidare beslutades vid styrelsemöte den 25/6-68 att Ungdoms- Juniorspelare skulle erhålla 2 st. gratisvarv på golfbanan vid inträde i klubben".

1969

Arbetet med att bygga anläggningen fortgår. Klubben investerar i en slipmaskin. Att banorna är populära märks, om inte annat på de ökade medlemsansökningarna. Vid årets slut var antalet 95 st. (därav 16 damer).
På hösten arrangerade klubben en allmänhetstävling med över 40 st. anmälda.

1970

Nu börjar arbetet på banorna att ge fint resultat. Medlemsantalet ökar från 95 till 135, men kraven på förmåner stiger också från medlemmarna. "Buskparlamentet", alla klubbars stora gissel, börjar höja röster stick i stäv med fattade beslut. Ett par rejäla drabbningar mellan styrelsen och medlemmarna är tyvärr det enda noterbara från 1970

1971

Jubileumsår som det verkligen svängde om.

Styrelsen avgick i april pga. misstroendevotum. Ny styrelse tillsattes. Vissa medlemmar övergick till annan verksamhet. Klubben blev erbjuden att ta hand om Talluddens gamla banor, men avböjde pga. tidsbrist.

Klubben arrangerade nationell jubileumstävling med penningpriser för första gången. 
Stor succé bland deltagarna.

Karl och Beda Steiner upphöjdes till hedersmedlemmar i klubben för långt och idogt arbete inom klubben. I slutet på året så avhölls en jubileums middag av sällan skådat slag med "Stockholmare" från 30-års verksamhet.

1972

Det var ett lugnt och stillsamt år i klubbens historia. Det kom till nya klubbjackor för minst 5:e gången i klubbens historia.

Den stora händelsen var väl Kalle Steiners 3:e SM-titel, 1952, 
1962, 1972.

Planeringen av ett nytt klubbhus pågick.

1973

Detta var enligt kassören det bästa året i klubbens historia vad gäller ekonomin. Man jobbade hårt med olika myndigheter för att få tillstånd och pengar till att få bygga ett nytt klubbhus.

Man planerade att bygga om massabanorna.

Spelmässigt var det inget bra år för klubben.

1974

Man byggde om 11 massabanor till en kostnad av 15.000 kr. Man fick ny bevattning och bredare banor. Klubbhuset inköpes, men det blev försenat pga. olika myndigheters långsamhet.
Ny belysning och nytt staket stod också på önskelistan.

På spelsidan kunde vi glädjas åt Staffan Bengtssons seger i JSM.

"citat"
Ett underligt förslag från R.E. att plantera gräs mellan banorna avslogs med stor majoritet. Det beslöts att styrelsen snarast skall inköpa möbler samt blommor och buskar för att förbättra miljön kring banorna. "slut citat"

1975

Nu kom byggnadsverksamheten äntligen igång. Klubbhuset byggdes under besvärliga yttre omständigheter och när vi ändå var igång, så byggdes vår filtbana på samma gång. Ny belysning kom också på plats. Under det här året fungerade klubben mer som en entreprenadfirma i byggbranschen.

"Nu var det fart på ruljansen", mycket tack vare Hasses och Stures idoga arbete med att bearbeta myndigheter. När väl alla tillstånd var klara, så var dom ihärdigast av alla med att färdigställa hus och banor.
Tack ska ni ha.

1976

Stadgarna blev reviderade efter 35 år - äntligen. Klubben bytte ansikte utåt i och med att man har skaffat nya klubbjackor igen. Spelarpotten infördes, vilket innebar att man började premiera aktiviteten också och inte bara resultaten.

Klubbens 5-mannalag gick upp i div. 1 i seriespelet.
Egon Rosén visade fin form under året i olika nationella tävlingar och även utomlands.

"citat"
Minigolfen spelar om proffspengar.
Svenska eliten EM-kvalade!
Sthlm:s MGK fyller 35 år och bjuder in eliten till tävlingar i Hägersten.
Det mest sensationella, man lockar med 30.000 kr i prispengar.

"Utdrag ur några artiklar i Stockholmspressen "
Detta var en av de största händelserna i klubbens och sportens historia. Vi hade lyckats finna en "sponsor" av dimension, med vilken klubben hade intimt samarbete under några år. "Sponsorn" var Mc Donalds företagen. 
Sammantaget var nog 1796 klubbens mest aktiva år både på golfbanan och i styrelserummen. Trio H.S.R hade nu fått tid över att jobba med marknadsföring av klubben i stället för arbete i blåställ på anläggningen.

1977

Beslutades att bilda "Sthlm:s MGK :s Supporterklubb", med uppgift att vid sidan om det ordinarie klubbarbetet söka inkomstmöjligheter utanför minigolfsporten. Vårt samarbete med Mc Donalds fördjupades i och med att klubben arrenderade hallen på S:t Eriksgatan.

Klubben var också medarrangör i "Cityspelen" tillsammans med Solna - Sundbyberg. Återigen en stor tävling, 32.000 kr i prispengar. Fin propaganda för sporten, men dåligt netto för klubbarna. TV var på plats och filmade. 
10-mannalagetvann norra kvalgruppen och spelar nästa år om 10-manna SM. Spelmässigt en mycket bra säsong för klubben.

1978

Detta år var vi tvingade att upphöra med arrendet av Mc Donaldshallen pga. för höga hyreskostnader. Det är tragiskt att konstatera att det är så gott som omöjligt att driva en minigolfanläggning inomhus i Stockholm. Fina hallar som Mälar-salen  - Tumbahallen och nu Mc Donaldshallen har fått lov att stänga pga. för dåligt intresse och höga hyror. I samtliga fall har Svenska MGF visat dåligt intresse att deltaga i diskussioner med ovannämnda hall ägare. Vad kunde inte ha utförts för minigolfen om man fördjupat samarbetet med Sven Tumba eller Mc Donalds. 
Ja det får vi tyvärr inte veta. 

Klubben köpte en eternitbana, som tidigare legat i Västerås. När banan skulle hämtas så ställde ingen medlem upp. VU fick själva lasta på och av banan. Medlemmarna börjar bli alldeles för bekväma.

VU har inlett förhandlingar om eventuellt köp av en fruktaffär på Kungsholmen, vilken vid eventuellt köp skulle stabilisera klubbens ekonomi.

1979

Klubben stod som medarrangör till SM i Stockholm. Ett jättearbete lades ner under SM. En del nya grepp togs med bl.a. radiokommunikation mellan banorna. SM tävlingarna var mycket välarrangerade enligt bedömare utifrån. Ekonomiskt blev det ett gott tillskott för klubben. Hoppas att det inte dröjer 20 år till nästa gång. 

Den 1 januari blev klubben ägare av fruktaffären på Hantverkargatan 8. Nu har en ny gren på vårt klubbträd vuxit ut. I och med köpet av affären räknar klubben med att stärka ekonomin för framtiden. 

Premiärtävling på eternitbanan avhölls den 7-8 juli. Tyvärr blev vi tvungna att flytta 10 - 12 banor pga. parkförvaltningens småaktighet.

Klubben inköpte en mindre buss för transport av varor till butiken och att användas i klubben vid transport av medlemmar till olika tävlingar.

Sture Lindqvist blev invald i Svenska Minigolfförbundets styrelse som kassör.

1980

Nu var det dags att bygga om 11 filtbanor som var helt slut. 
Belysningen kompletterades.
Eternitbanan fick belysning och staket efter det att omläggning av banorna gjorts. 10 st. fick flyttas

Arbetsplikt infördes i klubben för att fördela arbetet rättvisare. Att det skall vara så svårt att få medlemmarna att förstå, att arbetet med en klubb som vår måste delas av alla.

Under året valdes Hans Dahl in i Svenska Minigolfförbundets styrelse.

Spelmässigt ett bra år för klubben. Kjell-Åke 2:a på Eternit-SM. Damlaget till final i seriespelet.

1981

I år har vi arrangerat 2 st. jubileumstävlingar, 30-31 maj på filt och 29-30 augusti på eternit. Båda tävlingarna var klara framgångar. Deltagarna var mycket nöjda. Eternit tävlingen var också en sista chans för EM- deltagarna  att visa framfötterna. Ingrid Och Britt-Marie Karlsson blev uttagna till EM- laget som spelade i Portugal. Britt-Marie blev 2:a individuellt i damklassen. Herrlaget i div. 1 förmådde inte hänga kvar i år, utan degraderades till div. 2 nästa år. Men dom kommer igen, var så säkra.

10-mannalaget blev det stora glädjeämnet, när man i Norrtälje lade beslag på 3:e platsen. Det var en kraftsamling av laget, som ruskade om övriga deltagarlag rejält. Janne Kärrströms 1:a plats på eternit SM i Göteborg i ungdomsklassen var en prestation utöver det vanliga, det också.

Styrelsen ombildades på ett par punkter under året, efter diverse meningsskiljaktigheter  mellan ordförande och "buskparlamentet". 

Butiken på Hantverkargatan går hyggligt efter diverse justeringar av rutiner och priser. Den blir säkert ett tillskott för klubben, vilket styrelsen hävdat.

Den 21 november firas klubbens 40-års jubileums middag för ca 45 personer. Det blir en fin avslutning på ett fint år

SLUTORD

Så långt är historiken redovisad av Rolf Ellingsworth f.d. 
klubbmästare i Stockholms Minigolfklubb

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 17 APR 2010 08:55 Skribent: Clas Nordlander

Ostadigt väder?

Kontakta någon av oss nedan

för att säkerställa öppethållande

Mike:

Tfn: 070-967 36 11

Sebastian:

Tfn: 070-401 59 80

Kiosk/Klubbstuga:

08-18 98 85

 

 


 

Öppettider:

Alla dagar 11 - 21

Sista insläpp sker 1 timme innan stängning!

Klicka här för att hitta till oss

 


 

Vi tar självklart kort!

kortbetalning

Postadress:
Stockholms BGK - Bangolf
A.Bendoraitis, Storängsv.70
13672 Vendelsö

Besöksadress:
Personnevägen.65
12935 Hägersten

Kontakt:
Tel: 08189885, 0707592386
E-post: [saknas] Information

Se all info