Hoppa till sidans innehåll

Dechargemöte November 2021


Dechargemöte 4 November 2021 

Dagordning 

 1. Mötets öppnande 
   
 1. Val av ordförande för mötet 
   
 1. Val av sekreterare för mötet 
   
 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
   
 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
   
 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
   
 1. Fastställande av dagordningen 
   
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret 
   
 1. Styrelsens resultat- och balansräkning för det föregående verksamhetsåret 
   
 1. Revisorernas berättelse för det föregående räkenskapsåret 
   
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret 
   
 1. Val av en verksamhetsrevisor och suppleant för tiden intill nästa dechargemöte 
   
 1. Val av en ekonomisk revisor och suppleant för tiden intill nästa dechargemöte 
   
 1. Eventuella fyllnadsval 
   
 1. Eventuella propositioner 
   
 1. Eventuella motioner 
   
 1. Övriga frågor 
   
 2. Mötets avslutande 
Uppdaterad: 14 OKT 2021 21:16 Skribent: Yasmin Runo
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Stockholms Studenters IF
Svante Arrhenius väg 4
11418 Stockholm

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 4
11418 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info