Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 15/6 18:00 - 20:00

23 MAJ 2021 21:45
Vi väljer att hålla årsmötet online i år på grund av rådande restriktioner och motverka risk för smittspridning. Anmälningsförfarande:Skicka ett mail till: This is a mailto link. Vi kommer därefter skicka ut länken till mötet till avsändaradressen.
  • Uppdaterad: 23 MAJ 2021 21:45

Här är hela kallelsen med dagordning:
Årsmöte Stockviks Skidförening
Tid: 15 juni kl 18.00
Plats: Online
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionernas förvaltning under det
senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter. (Engångs-, inträdes- samt årsavgifter).
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av;
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.
c) Två revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter eller sektionernas ledamöter deltaga.
d) Två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.
13. Övriga frågor.
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen före mötet.

För styrelsen
/Henrik Lundgren, ordförande
Skribent: Henrik Lundgren
E-post: Adressen Gömd

______________________ 

Mikaela specialbild

___________________________

Stockviks SF på facebook

___________

 

 MSF länk 2 

______________________________

Köp och sälj

      (Uppdaterad 170202)

_____________________________

Våra sponsorer: 

Logga Aiab

sponsorloggor grupp 1 aug 2013

 

Sponsorloggor_grp2_maj2014_5sek

 Sponsorloggor_maj2014_grp3_5sek

 

 

_____________________________  

Våra samarbetspartners:

 

 

Mer om att sälja Ullmax >>>

 

_________________________________

Sportbutiker med rabatt för Stockvikare:

Sportringen Logo högerspalt

10 procent för dig som är medlem i Stockviks SF

 

lindblomslogga

20 procent för dig som är medlem i Stockviks SF.

_________________________________

Webbredaktör:

Postadress:
Stockviks SF - Skidor
Eva Forslund, Sidsjövägen 30
85242 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0702132304
E-post: stockvikaren@gmail.c...

Se all info