Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till Stockviks årsmöte 16 juni

27 MAJ 2020 13:49
Alla medlemmar i Stockviks SF kallas till årsmöte måndag 16 juni i Mässen, Nouryon. Tid för årsmötet 18.30.
  • Uppdaterad: 27 MAJ 2020 13:49

Vi väljer i år att hålla årsmötet i större lokal så vi kan vara säkra på att hålla avstånden till varandra. Vi kommer tyvärr inte heller bjuda på fika som vanligtvis är brukligt.

Här är hela kallelsen med dagordning:

Årsmöte Stockviks Skidförening

Tid: 16 juni kl 18.30
Plats: Mässen, Nouryon

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionernas förvaltning under det
senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter. (Engångs-, inträdes- samt årsavgifter).
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av;
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.
c) Två revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter eller sektionernas ledamöter deltaga.
d) Två ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.

12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet.
Inkommen motion och Styrelsens svar:
Motioner och förslag på motionssvar till Stockviks Skidförenings årsmöte 16 juni 2020

13. Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen före mötet.

För styrelsen

/Henrik Lundgren, ordförande

Vägvisning:
https://www.google.se/maps/dir/62.3391595,17.3612252//@62.339081,17.3613164,192m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

Skribent: Henrik Lundgren
Epost: Adressen Gömd

______________________ 

Mikaela specialbild

___________________________

Stockviks SF på facebook

___________

 

 MSF länk 2 

______________________________

Köp och sälj

      (Uppdaterad 170202)

_____________________________

Våra sponsorer: 

Logga Aiab

sponsorloggor grupp 1 aug 2013

 

Sponsorloggor_grp2_maj2014_5sek

 Sponsorloggor_maj2014_grp3_5sek

 

 

_____________________________  

Våra samarbetspartners:

 

 

Mer om att sälja Ullmax >>>

 

_________________________________

Sportbutiker med rabatt för Stockvikare:

Sportringen Logo högerspalt

10 procent för dig som är medlem i Stockviks SF

 

lindblomslogga

20 procent för dig som är medlem i Stockviks SF.

_________________________________

Webbredaktör:

Postadress:
Stockviks SF - Skidor
Henrik Lundgren, Box 832
85123 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0706073388
E-post: stockvikaren@gmail.c...

Se all info