Hoppa till sidans innehåll

Historia


1979
Under detta år startades Stora Stenars Segelsällskap av ett antal entusiaster i Hamnebukten på Hamburgö med Gunnar Wilson i spetsen som även blev klubbens första ordförande. Under sommaren 1979 arrangerades de första poängseglingarna av Stora Stenars Segelsällskap. Klubbens tillgångar var detta år 170 kr.

1980
Klubben hade vid denna tidpunkt 90 medlemmar. Detta år genomfördes den första Högsommarregattan (numera Hamburgsundsregattan) regattan hade 44 deltagare. Vandringspriser i både Laser och Optimist sattes upp av Halfdan Mustad respektive Christer Finnsgård. I Laser vann Halfdan Mustad SSSS och i Optimist segrade Mikael Kloov från GKSS. De stora klasserna var detta år Mirror och Optimist.

1981
Under sommaren hade klubben den första dokumenterade seglarkursen som hade 31 deltagare under en helg i juli. Klubbens poängseglingar ökade i popularitet med ökat deltagande 17 Mirrorjollar, 9 Laser, 18 Optimister, 3 OK-jollar och 1 E-jolle. I Mirror segrade Mats och Ulrika Höwing, i Laser Halfdan Mustad, i Optimist Jonas Hasselberg, i OK-jolle Jon Tollskog och i E-jolle Hans Wilhemsson. Högsommarregattan lockade 70 deltagare, i Laserklassen segrade åter igen Halfdan Mustad SSSS och i Optimistklassen vann Jonas Hasselberg SSSS.

1982
Under året arrangerade SSSS sitt första större mästerskap SM i Mirror. Ett antal Mirrorjollar från klubben ställde upp och bästa besättning från klubben var Marie och Pär Dahlöf som kom på en femtonde plats. Totalt deltog 43 Mirrorjollar under seglingarna. I poängseglingarna vann Pär Dahlöf i Laser av totalt 11st, Johan och Martin Länje i Mirror av totalt 15 st och Mikael Bergeby i Optimist av totalt 12 st. Klubbmästare blev Erik Hasselberg i Laser och Charlotte Greppe och Martin West i Mirror och Mikael Bergeby i Optimist. Högsommarregattan hölls även detta år och segrade gjorde Ulf Orstam SSVÄ i Laser och i Optimist Helena Sträng LjSS.

1983
Detta år arrangerar klubben sin första kölbåtssegling DM i 606. Poängseglingar vanns av Christer Finnsgård i Laser av totalt 10 st, E-jolle Jonas Hasselberg, Mirror Nina och Jenny Pikner av totalt 9 st och Optimist Jonas Länje av totalt 8 st. Klubbmästare detta år blev i Laser Halfdan Mustad, Mirror Nina och Jenny Pikner, Optimist Mikael Bergeby. Högsommarregattan vanns av Halfdan Mustad i Laser och Marcus Westerlind RÅSS i Optimist. Det totala antalet deltagare under Högsommarregattan var 70 båtar.

1984
Poängseglingarna vanns av Torbjörn Wilson i Laser av totalt 15 st, Jonas Hasselberg E-jolle, Nina och Jenny Pikner Mirror av totalt 8 st och Lars Olof Cederbom Optimist av totalt 7 st. Klubbmästare blev Torbjörn Wilson i Laser, Marie Dahlöf i E-jolle, Nina och Jenny Pikner och Lars Olof Cederbom i Optimist. I Högsommarregattan segrade Jörgen Sträng LjSS i Laser och Clas Gregart SSVÄ i Optimist totalt deltog 65 båtar. Nybörjarkursen i Optimist hade 30 deltagare. Klubben hade 249 st medlämmar.

1985
Poängseglingarna vanns av Jörgen Sandahl i Laser av totalt 16 st, Lars Olof Cederbom i Mirror av totalt 4 st, Niklas Pikner i Optimist av totalt 11 st. Klubbmästare blev i Laser Christer Finnsgård, i Mirror Nina och Jenny Pikner och i Optimist Niklas Pikner. På högsommarregattan deltog 61 båtar, i Laserklassen vann Per Eric Thörnström SSVÄ Och i Optimist vann Rasmus Syrén SFS. Detta år får SSSS tillgång till del av Izikowitz lada för att bedriva verksamhet i. Seglarskolan samlade totalt 20 st.

1986
Poängseglingarna vanns av Lars Olof Cederbom i Laser av totalt 11 st, Fredrik Lusch i Optimist av totalt 10 st. Klubbmästare blev Torbjörn Wilson i Laser och Fredrik Lusch i Optimist. Under detta år anordnades två seglarkurser under en vecka och kursen varade i 4 dagar och det kostade 200 kr med båt och 300 kr utan båt. År 1986 kostade det 25 kr att vara enskild medlem och 40 kr att vara familjemedlem i SSSS. Högsommarregattan vanns av Per Eric Thörnström SSVÄ i Laser och Malin Millborn i Optimist.

1987
Under detta år arrangerar SSSS VM i Contender, ett mästerskap som blev mycket lyckat och uppskattat. Totalt deltog det 60 seglare från 10 olika nationer i världsmästerskapet. Även ett antal medlämmar från klubben ställde upp på VM, dock utan några framskjutna placeringar. Contender-VM gav klubben ett bra ekonomiskt tillskott som sedermera gjort det möjligt för oss att bygga vårat fina klubbhus. Med världsmästerskapet satte vi SSSS och Hamburgsund på seglingens världskarta. Trots att klubben genomförde ett VM så genomfördes de vanliga seglingarna i klubben. Poängseglingarna vanns av Carl-Johan Cederbom i Laser av totalt 10 st och Fredrik Lusch i Optimist av totalt 13 st. Klubbmästare blev Marie Dahlöf i Laser, Fredrik Lusch i Optimist och Niklas Pikner i E-jolle. Högsommarregattan vanns av Marie Dahlöf SSSS i Laser och Anders Rydberg SSVÄ i Optimist.

1988
Klubben började detta år anordna kölbåtsseglingar Hamburgsundsregattan och Systerrundan. Klubben fick under året ett antal sponsrade Optimister av bla Sparbanken Tanum vilka fortfarande är i bruk i seglarskolan. Under året föddes de första tankarna på att bygga ett klubbhus. Detta år började vi med att dela in Optimistklassen i två olika grupper en äldre och en yngre. Poängseglingarna vanns av Jörgen Sandahl i Laser av totalt 18 deltagare, i Optimist äldre Jan-Erik Cederbom av totalt 11 st och Optimist yngre Tina Alderin av totalt 9 st. I E-jolle vann Nina Pikner av totalt 4 st. Detta år vet vi inte vem som vann Högsommarregattan i Laser då det inte finns något resultat sparat från detta år. På grund av att det inte finns något sparat från detta år och den person som vann inte var ärlig och lämnade tillbaka priset så försvann den ursprungliga silverbucklan som Halfdan Mustad hade satt upp. Men mässingsskylten med alla namn fanns kvar eftersom den skulle graveras. De följande åren fanns det inget vandringspris i Laser tills Christer Finnsgård satte upp ett nytt 1995. I Optimist vanns Högsommarregattan av Oskar Ljung BKSS. Totalt samlade Högsommarregattan 42 deltagare.

1989
Klubben firar 10-års jubileum detta år och bygger klubbhuset helt och hållet själva genom ideella krafter. Många medlemmar fick lägga ner mycket jobb, men vilket resultat det blev. Utan alla medlemmars möda hade klubben inte varit där den är i dag. I juli står även SSSS som värd för EM i Mirror. Europamästerskapet lockade 54 Mirrorjollar från 5 olika nationaliteter. Ett flertal båtar från SSSS ställde upp. EM var en succé för både SSSS och deltagarna. Medlemsavgifterna var under året 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familjer. Detta år fick vårt medlemsblad namnet stenen. Poängseglingarna vanns av Halfdan Mustad i Laser av totalt 17 deltagare, Henrik Pagander i Optimist äldre av totalt 14 st och Tina Alderin i Optimist yngre av totalt 6 st. Klubbmästare blev Halfdan Mustad i Laser och Henrik Pagander i Optimist. Högsommarregattan vanns av Göran Blom SSN i Laser och Urban Strömberg SSN.

1990
Nu är vårat klubbhus helt färdigt och invigningsfest hålls. Klubben äger 5 st Optimister som används i seglarskolan och kan lånas under poängseglingarna. Det genomfördes två olika seglarkurser och det kostade 350 kr med egen båt och 450 utan egen båt. Denna sommar var första gången som vuxenseglarskola genomfördes. Klubben hade vid den här tidpunkten ca 200 medlemmar. Poängseglingarna vanns av Justus Alderin i Laser, Anna Sjölander i Optimist äldre och Robin Grives i Optimist yngre. Klubbmästare blev Halfdan Mustad i Laser och Anders Severius i Optimist. Högsommarregattan vanns av Halfdan Mustad SSSS i Laser och i Optimist blev det inställt på grund av för mycket vind.

1991
Kommunen sponsrade klubbens nya flytbryggor som fortfarande fungerar utmärkt. Klubben anordnade en träningshelg för Laser med Laserförbundets tränare. Seglarskolan hade ett deltagande på totalt 45 elever. Poängseglingarna vanns av Håkan Johansson i Laser av totalt 40 deltagare. Under detta år hade SSSS sina stora glansdagar när det gäller Lasersegling med totalt 40 deltagare och över 30 Lasrar på en och samma segling. Många av de som var med och seglade då har kvar sina Lasrar så vår förhoppning är att vi skall se liknande deltagande någon gång i framtiden. I Optimistklassen vann Johan Lindbom den äldre klassen av totalt 4 st och Anders Severius den yngre av totalt 16. Klubbmästare blev Håkan Johansson i Laser och Anders Severius i Optimist. Högsommarregattan vanns av Ulf Rask RSS i Laser och Carl Westergren SSN i Optimist.

1992
Under detta år kunde medlemmarna konstatera att en epok i SSSS hade gått graven, det fanns inte längre några röda segel att skåda på klubbens seglingar. Mirror-jollen hade efter många trogna år lämnat klubben. Medlemsavgiften var under detta år 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Klubben hade vid tillfället 260 medlemmar. Avgiften för seglarskolan var 400 med egen båt och 500 utan egen båt. Seglarskolan hade 40 st deltagare. Poängseglingarna vanns av Justus Alderin i Laser av totalt 35 deltagare. I Optimist äldre segrade Anders Serverius av totalt 9 st och i den yngre klassen vann Ida Lindbom av totalt 12 deltagare. Högsommarregattan vanns av Ulf Rask RSS i Laser och Johan Lindbom SSSS i Optimist.

1993
Under sommaren arrangerade klubben ett SM i 5o5. I mästerskapet deltog 18 besättningar, dock inga deltagare från klubben. Detta år försökte klubben öka deltagandet i närliggande klubbars regattor och därför ingick dels en tillfartssegling till fjällbacka och SSN:s regatta i poängseglingarna. För första gången visade omslagsbilden på Stenen det pris som olika familjer tillverkat till deltagarna i poängseglingarna. Detta har blivit till en tradition som fortfarande följs. Poängseglingarna vanns av Håkan Johansson i Laser av totalt 26 deltagare. I Optimist äldre vann Anders Severius av totalt 8 st och i den yngre klassen vann Johan Alderin av totalt 10 st. Klubbmästare blev Halfdan Mustad i Laser och Johan Alderin i Optimist. Högsommarregattan vanns av Göran Blom SSN i Laser, Tommy Herbertsson SBK i Optimist, Kaspersen/Pedersen i Mirror och Finnsgård/Lindbom i Trissjolle.

1994
Under sommaren var det åter igen dags för SSSS att anordna ett större mästerskap, Master-SM i Laser och RM i Mirror. Totalt deltog 55 båtar i Master-SM och 14 st i Mirror-RM. Bäste deltagare från klubben blev Halfdan Mustad på en 13 plats. I Mirror-RM blev Nina Pikner-Lundin/Jenny Pikner bästa deltagare från klubben med en 4 plats. Mästerskapen blev mycket lyckade och uppskattade. Poängseglingarna vanns av Håkan Johansson i Laser av totalt 23 deltagare, Anders Severius i Optimist äldre av totalt 6 st och Markus Parmdal i Optimist yngre av totalt 10 st. Klubbmästare blev Halfdan Mustad i Laser och Johan Alderin i Optimist. Högsommarregattan vanns av Viktor Karlsson SSVÄ i Laser och Jonas Billberg SSN i Optimist.

1995
Vår flotta består av 6 optimister och en trissjolle. Vi köper också vår första laser. Poängseglingarna vanns av i Laser Christofer Finnsgård totalt 34 deltagare, Opt. äldre Elisabeth Tejlerdal totalt 12 deltagare, yngre Markus Parmdal totalt 4 deltagare. Klubbmästare var i Laser Halfdan Mustad, Opt. Markus Parmdal. Högsommarregattan vanns av i Laser P-A Hallberg LjSS, Opt.A Jonas Billberg SSN.

1996
Seglarskolan lockar 31 deltagare. Vi kör 12-timmars för första gången. Johan Lindbom blir bohusmästare i Laser. Poängseglingarna vanns av i Laser Christofer Finnsgård totalt 20 deltagare, Opt. äldre Annelie Tejlerdal totalt 7 deltagare, yngre Jonas Davidsson totalt 4 deltagare. Klubbmästare var i Laser Halfdan Mustad, Opt. Jonas Davidsson. Högsommarregattan vanns av i Laser Per Sahlberg SSS, Opt.A Håkan Ludvigsson SSS. 12-timmars vanns av i Laser De tre instruktörerna och i Opt. lag The Stars.

1997
Johan Lindbom vinner bohuscupen i Laser för andra året rad. Vi lanserar vår första hemsida. Vi köper vår första 2-krona som föreningssparbanken sponsrar till 50%. Vi har 11 optimister, en triss och en laser i vår flotta. Vi skänker våra gamla trä optimister till Hamburgsunds skolan. Poängseglingarna vanns av i Laser Christofer Finnsgård totalt 30 deltagare, Opt. äldre Annelie Tejlerdal totalt 2 deltagare, yngre Björn Lindbom totalt 8 deltagare. Klubbmästare var i Laser Christofer Finnsgård och i Opt. Filip Tejlerdal. Högsommarregattan vanns av i Laser Per Sahlberg SSS, Opt.A Håkan Ludvigsson SSS. 12-timmars vanns av i Laser De tre instruktörerna och i Opt. lag Följ oss.

1998
Anna Grives och Sara Davidsson blir trea i Mirror RM. Vi säljer vår triss jolle. Vi har 13 optimister, 2 lasrar och en 2-krona. Poängseglingarna vanns av i Laser Johan Lindbom totalt 20 deltagare, Opt. äldre Björn Lindbom totalt 5 deltagare, yngre Filip Tejlerdal totalt 3 deltagare. Klubbmästare var i Laser Bengt Bengtsson, Opt. Filip Tejlerdal. Högsommarregattan vanns av i Laser P-A Hallberg LjSS, Opt.A Caroline Arby SvSS, Opt.B Carl P Sylvan HBK.12-timmars vanns av i Laser Team Tigerstripes och i Opt. lag Västernäs 1.

1999
Seglarskolan kostar 750:- utan båt och vi har 13 Optimister i vår flotta.Vi anordnar NM i Laser vilket lockar 40 deltagare Daniel Birgmark blir nordisk mästare och Bengt Bengtsson blir bästa SSSS:are på 25 plats. Ett rekord år för 12-timmars 16 laser lag och 6 optimist lag. Lag DM seglas i Fjällbacka och SSSS tar hem en silver plats genom, Johan Lindbom, Christofer Finnsgård och Johan Alderin. Bryggdäcket byggs ut med ett par tre meter och vi får 6 laser platser på köpet. Poängseglingarna vanns av i Laser Christofer Finnsgård totalt 31 deltagare, Opt. äldre Björn Lindbom totalt 5 deltagare, yngre Andreas Nilson totalt 2 deltagare. Klubbmästare var i Laser Anders Severius, Opt. Björn Lindbom. Högsommarregattan vanns av i Laser Christofer Finnsgård, Opt.A Håkan Ludvigsson StSS. Hamburgö Cup vanns av Göhtberg/ Göhtberg. 12-timmars vanns av i Laser Team Tigerstripes.

2000
Vi har köpt sex stora pontonbryggor med en massa y-bommar billigt. Allt kommer ifrån Bohusmalmön, klubben behåller två bryggor och säljer resten vidare. Nu har vi seglat 12-timmars i fem år. Vi köper vår andra 2-krona helt utan sponsor pengar. Första året för Hamburgö Cup som vanns av Göhtberg/ Göhtberg. Poängseglingarna vanns av i Laser Marcus Parmdal totalt 24 deltagare, Opt. äldre Björn Lindbom totalt 5 deltagare, yngre Andreas Nilson totalt 12 deltagare. Klubbmästare var i Laser Johan Lindbom, Opt. Björn Lindbom, 2-krona Göhtberg/ Göhtberg. Högsommarregattan vanns av i Laser Bo Fredelius, Opt.A Amanda Västernäs SSN, Opt.B Karin Billberg SSN, 2-krona Göhtberg/ Göhtberg.

2001
En seglarskole plats kostar 850:- utan båt. Medlemskapet höjdes till 100 för enskild respektive 200 för familjemedlemskap. E-jolle klassen har deltagare i högsommarregattan efter många års bortfall. Poängseglingarna vanns av i Laser Johan Lindbom totalt 24 deltagare, Opt. äldre Kalle Sjölander totalt 4 deltagare, yngre Andreas Nilson totalt 24 deltagare. Klubbmästare var i Laser Marcus Parmdal, Opt. Andreas Nilsson, 2-krona Göhtberg/ Göhtberg. Högsommarregattan vanns av i Laser Viktor Karlsson(GKSS), Opt.A Mathilda Västernäs SSN, Opt.B Anna Hermansson StSS, 2-krona Björn Lindbom/Hvid, E-jolle Oskar Salonen VÄSS. Hamburgö Cup vanns av Bengt Bengtsson/Lena Larsson.12-timmars vanns av i Laser Mördarmakrillarna och i Opt. Good Girls.

2002
En nyhet för året var Hamburgö runt som anordnas i samband med sundetsdag, första segraren blev i Laser Johan Lindbom och i Opt. Andreas Nilsson. I Atlantica cup som seglas längs hela kusten blev Marcus Parmdal 3:a i Laser och Andreas Nilsson 4:a i Optimist. Poängseglingarna vanns av i Laser Christofer Finnsgård, Opt. äldre Andreas Nilson, yngre Emil Hellerud. Klubbmästare var i Laser Christofer Finnsgård, Opt. Andreas Nilsson, 2-krona Björn Lindbom/Claes Fredelius. Högsommarregattan vanns av i Laser Stefan Nordström GKSS, Opt.A Emmy Wislander StSS, Opt.B Adam Hermansson StSS, 2-krona Björn Lindbom/Hvid, E-jolle Oskar Salonen VÄSS. Hamburgö runt vanns av i Laser Johan Lindbom och i Opt. Andreas Nilsson. Hamburgö Cup vanns av Bengt Bengtsson/Lena Larsson.12-timmars vanns av i Laser Team Kullavik och i Opt. Kalle, Marc, Andreas.

2003
Torkel avtackades efter 17 förtjänstfulla år som ordförande, till ny ordförande valdes Johan Lindbom. Två ny Optimister inköpta till seglarskolan, nu har vi över 20 optimister i vår flotta. Poängseglingarna vanns av i Laser Johan Lindbom, Opt. äldre Andreas Nilson, yngre Emil Hellerud. Klubbmästare var i Laser Johan Lindbom, Opt. Andreas Nilsson, 2-krona Anders Göhtberg/Karin Göhtberg. Högsommar-regattan vanns av i Laser Stefan Nordström GKSS, Opt.A Andreas Knoop LESS, Opt.B Rune Muller, 2-krona Anders Göhtberg/Karin Göhtberg, E-jolle: Erik Malmberg VÄSS. Hamburgö runt vanns av i Laser Johan Lindbom. Hamburgö Cup vanns av Niklas o Anders Göhtberg. 12-timmars vanns av i Laser Storastenars Snabbaste seglare, lagets seglade 96 varv i Opt. vann Kaninerna 61 varv.

2004
Detta var ett år då klubbhuset utsattes för vindar på över 40m/s, men inga problem det är välbyggt. Detta var året då vi hade vår första kölbåts regatta. Klassen det gällde var kosterbåtar i trä. Detta var ett mycket lyckat arrangemang både deltagarmässigt och ekonomiskt. Vi hade också vårt första övernattningsläger för seglarskole elever som drog fem deltagare. Laser flottan har också utökats till fyra båtar. Poängseglingarna vanns av i Laser Johan Lindbom, Optimist äldre Rebecca Sjölander, yngre Andreas Englund. Klubbmästare var i Laser Bosse Fredelius, Opt. Runne Muller, 2-krona Kajsa Göhtberg/Emelie Berggren. Högsommarregattan vanns av i Laser Christofer Finnsgård, Opt.A Sara Engström LESS, Opt.B Harald Fäste DSFF, (Norge). Hamburgö runt vanns av i Laser Johan Lindbom. Hamburgö Cup vanns av Johan Lindbom/Tina Alderin. 12-timmars ställdes in pga. Hårdvind, efter sex timmar när alla kapsejsat ett flertal ggr gick det inte att fortsätta, konstant vind på över 10m/s.

Uppdaterad: 24 OKT 2012 11:31 Skribent: Johan Lindbom

Postadress:
Stora Stenars SS - Segling
Johan Lindbom, Bergavägen 17
45746 Hamburgsund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info