Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2020

14 OKT 2020 13:35
 • Skapad: 14 OKT 2020 13:35

Årsmöte

för Storvreta IK hålles

Måndag den 16 november 2020

kl. 19.00 i GP-salen vid Skogsvallens IP

 

 

På dagordningen:

 

Sedvanliga årsmöteshandlingar

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, valberedningens förslag samt styrelsens förslag och ev. inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på Storvreta IK s kansli fr.o.m. måndag den 2 nov.

 

Vid förkylningssymtom ber vi er att stanna hemma.

 

Ev. motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda (lämnas till Storvreta IK,

Skogsvallsvägen. 15, 743 40 Storvreta) senast måndag 26 oktober.

 

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och    resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av 1 år b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) minst 1 suppleant för en tid av 1 år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Utmärkelser
 17. Medlemsfrågor samt övrig information
 18. Mötets avslutande

 

 

Obligatorisk anmälan sker till kansliet senast tisdag 10 november, via mail till

This is a mailto link eller via telefon på 018-36 64 11.

 

Varmt välkommen!

Huvudstyrelsen

Skribent: Charlotte Thorstensson
E-post: This is a mailto link

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info