Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


Årsmöte
för Storvreta IK hålles
Måndag den 6 september 2021
kl. 19.00 i GP-salen 
 
På dagordningen:
 
Sedvanliga årsmöteshandlingar
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, valberedningens förslag samt styrelsens förslag och ev. inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på Storvreta IK s kansli och på hemsidan senast en vecka innan.
 
Ev. motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda (lämnas till Storvreta IK,
Skogsvallsvägen. 15, 743 40 Storvreta) senast 3 veckor innan.
 
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av 1 år b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) minst 1 suppleant för en tid av 1 år
13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Utmärkelser
17. Medlemsfrågor samt övrig information
18. Mötets avslutande
 
Obligatorisk anmälan sker till kansliet senast måndag 30 augusti, via mail till
This is a mailto link eller via telefon på 018-36 64 11.
Varmt välkommen!
Huvudstyrelsen
 
 
 
Klicka här och sedan "Årsmöte 2021" för att se motioner och förslag till stadgeändring till mötet: https://www.laget.se/Storvreta_IK/Document och sedan "Årsmöte 2021". 
Uppdaterad: 02 AUG 2021 12:46 Skribent: Charlotte Thorstensson
E-post: This is a mailto link

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info