Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan för HS 2014-2016

17 MAR 2014 09:51
Denna verksamhetsplan är antagen av HS 3 dec. 2013. Se "Läs mer..."
  • Uppdaterad: 13 NOV 2014 14:07

Verksamhetsidé

Storvreta IK ska vara en förening i Storvreta som erbjuder människor
gemenskap och en meningsfull idrotts- och motionsverksamhet.

Värdegrund

Vi utgår från att alla människor är lika mycket värda, men människor är
olika och vi ska uppmärksamma och ta tillvara människors olika egenskaper. Kreativitet uppstår när människor med skilda kunskaper, erfarenheter och önskemål möts. Verksamheten bedrivs på ideell grund och ska vara drog- och dopingfri. Språkbruk och uppträdande ska visa att vi respekterar varandra.

Vision

Storvreta IK ska med sin verksamhet vara det självklara alternativet
för lek, idrott och motion i Storvreta. Skogsvallen i Storvreta ska vara en av
Upplands mest attraktiva idrotts- och motionsanläggningar.

Verksamhetsområden

Storvreta IK bedriver barn-, ungdoms- och vuxenidrott inom grenarna fotboll
och skidor. En motions- och eventgrupp främjar aktiviteter av olika slag och social
samvaro. Sektionerna och gruppen samarbetar för medlemmarnas bästa. 

Mål

1. Vara träffpunkt och
utgångspunkt för ungdomars och vuxnas idrottande på olika nivåer.  

2. Stimulera barns och
ungdomars allsidiga utveckling.

3. Arbeta för att
behålla dem som redan nu finns i verksamheten samt främja nyrekrytering.

4. Verka för en bättre miljö.

5. Främja jämställdhet mellan olika grupper.

6. Öka samarbetet med andra föreningar och myndigheter.

7. Ha välutbildade tränare och ledare.

8. Sprida information om sin verksamhet genom hemsida och Storvretabladet.  Storvretabladet utgör en del av SIKs inkomstkällor.   

9. Ha en långsiktig och
väl fungerande organisation samt en sund och stabil ekonomi med ett ekonomiskt
verksamhetsöverskott på åtminstone 50.000 kr.

10. Utveckla och underhålla den befintliga anläggningen, som skall vara attraktiv även för externa, betalande aktörer att gästa med olika former av sportarrangemang och/eller konferenser. 

Handlingsplan (löpande)

1.Tillhandahålla en attraktiv och stimulerande verksamhet.

2. Arbeta för att sektionerna har välutbildade ledare.  

3. Rekrytera ledare
bland de aktiva, deras föräldrar och övriga medlemmar och boende i Storvreta.

4. Hålla sig uppdaterad i miljöfrågor och anpassa anläggning och verksamhet miljövänligt.

5. Erbjuda pojkar och
flickor, män och kvinnor möjlighet att delta på lika villkor samt sträva efter att rekrytera fler kvinnor till Storvreta IKs styrelser.

6. Söka möjligheter till klubbgemensamma aktiviteter.

7. Medverka till att utse utbildningsansvariga inom föreningen och dess sektioner
samt stimulera ledare och ledamöter till utbildning.

8. Medverka till fortsatt utgivning av Storvretabladet och bevaka att hemsidan kontinuerligt är läsvärd och aktuell.

9. I ekonomiska frågor:

a)     Skapa ett klimat i föreningen som stimulerar till deltagande. Det ska vara roligt att delta i föreningsarbete. Bilda arbetsgrupper som ansvarar för enskilda kortsiktiga insatser, ad hoc-grupper. 

b)    Utarbeta en årlig VP som beskriver vad klubben ska göra kommande år. VP skall följas upp ett par gånger årligen.

c)     Utarbeta en budget som vilar på den VP som ska genomföras. Undvika oväntade och oplanerade insatser. Inte utföra några ekonomiskt betingade insatser utan att det finns täckning i budget och VP. Inrätta ett speciellt konto som fylls upp till 50.000 kr genom långsiktigt sparande från alla enheter.

10. I anläggningsfrågor:

a)  Reparera och måla ytterväggar och fönster samt byta trappor. Se över elektriska installationer.

b)  Se över Skogsvallens byggnader och planer med förslag till åtgärder två gånger per år. Sektionerna ges genom sina ledamöter i HS möjlighet att påverka beslut
och framföra önskemål om olika insatser.

Skribent: Göran Rönnerdal
Epost: This is a mailto link

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  team-sportia-logo

 

 Office IT-partner

 

FSAB

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: This is a mailto link

Se all info