Hoppa till sidans innehåll

Historia


Om Storvreta IK

En idrottsförenings historia speglar ofta ett helt samhälles historia. I alla fall var det så förr och är det kanske fortfarande, i varje fall i samhällen av Storvretas storlek. Varför? Jo, därför att idrotten är en av våra folkrörelser. En folkrörelse som fostrar och svetsar samman gammal och ung. En folkrörelse som engagerar familjerna. Ibland ett helt samhälle.

Nya kansliet under uppbyggnad Storvreta Idrottsklubb bildades den 17 april 1933. Platsen var Storvreta kafé och närvarande var ett 25-tal storvretabor.
De hade säkerligen en stimulerande men ingen lätt uppgift. Framför dem stod den första stora frågan: idrottsplats. Efter första årets verksamhet kan i årsberättelsen läsas:
"Nu hade klubben idrottsplats men denna var allt annat än lämplig som fotbollsplan. Men med entusiasm och ett brinnande intresse gingo vi till verket och de många dagsverken och arbetstimmar som medlemmarna och utomstående här lade ned, till alla dem bedja vi å föreningens vägnar få uttala ett hjärtligt tack."
Den första idrottsplatsen på Arvid Andersons vret kunde efter ett par år ersättas med en ny och den 11 augusti 1935 invigdes den nya idrottsplatsen Skogsvallen. Mycket ideellt arbete genom åren har sedan kunnat leda till att Skogsvallen idag är en idrottsanläggning med flera fotbollsplaner, kansli, lokaler för bordtennis, elljusspår och några ytterligare slingor för skidåkning dagtid. Planering pågår för ytterligare utbyggnad med fler och längre spår för rullskid- och skidåkning.

Coola skidgrabbar! Nu saknas bara snön...  Förutom fotboll stod tidigt andra idrotter på programmet
  som gymnastik, bandy, ishockey, friidrott, handboll,
  orientering, bågskytte, tennis, bordtennis och skidor. 
  Aktiviteterna har varierat genom åren fram till att idag
  handla om fotboll, bordtennis och skidor.

  I takt med att anläggningen har byggts ut har medlems-
  antalet ökat. 25-talet på Storvreta café vid starten 1933
  hade blivit drygt 500 i början av 70-talet och är nu ca
  1.500.
En stor förening kräver också administrativa resurser. Därför har klubben i sin anläggning vid Skogsvallen ett kansli för service internt och externt.

Från 1933 har idrotten i Storvreta svarat för en stor del av kulturlivet och påverkat samhällets historia. Idrottens plats i samhället har ökat kraven på positiva ledare, engagerade familjer och en meningsfull sysselsättning för våra ungdomar.
Med egna nya klubblokaler, omklädningsrum, planer, elljus- och dagspår, bordtennislokal och tennisbana har vi bra förutsättningar att ta ett stort ansvar för våra ungdomar. Därtill kommer ca 200 välutbildade ledare som framgångsrikt svarar för ca 40 fotbollslag, skidåkare och bord- tennisspelare.
Storvreta IK har ca 1.500 medlemmar som i olika grad och på olika sätt finns representerade i kultur- och samhällslivet i Storvreta samt i och även utanför Uppsala och som arbetar enligt idrottens mål – att bereda möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning, att utveckla ungdomar till socialt väl fungerande individer som visar hänsyn mot varandra och att skapa en anda av gott kamratskap.

Fotbollsskolan Storvreta IK är bra rustade för framtiden, intresset är stort för idrott och motion i alla former och i alla åldrar. Om vi lyckas kommer samhället att vara den stora vinnaren.

Välkommen till Storvreta IK.

Uppdaterad: 02 NOV 2009 01:20 Skribent: Sören Johansson

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info