Hoppa till sidans innehåll

Krishanteringsplan 2017


Krishanteringsplan för Storvreta IK

Fastställd av Storvreta IK:s huvudstyrelse 2017-01-11 och uppdaterad av HS 2021-03-01.

1.     Vad är en kris?
En kris är en oväntad händelse, som riskerar våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke. En kris uppstår ofta snabbt och oväntat.

2.     Kriser och krishantering
Exempel på kriser följer, i alfabetisk ordning utan inbördes gradering. Larmtelefonnummer och kontaktpersoner med mobilnummer att ringa finns efter varje kris. Larma först och ring därefter den person som är utsedd att hantera krisen (krisledare). Krisledarna är ordförande eller arbetsledare i SIK.

Krisledare för respektive område är:
Huvudstyrelsen: ordförande eller arbetsledare Göran    Rönnerdal  0739-260577 och  Thommy Sandgren 0708-781610
Fotboll:             ordförande Claes-Göran Eriksson  0707-277017
Skidor:              ordförande Patrik Söderqvist 0705-947884 

Dessa krisledare kan delegera till annan förtroendevald styrelseledamot att hantera krisen, om de själva för tillfället inte har möjlighet.

Denna plan anslås i entréhallen, caféet, målhuset och på hemsidan.

 • Brand                        112
 • Doping och Droger   (Ledare och styrelser)  
 • Dödsfall                    112
 • Hot                            112
 • Inbrott                       112
 • Mobbning                  7270000  (Uppsala kommun)
 • Olycka                       6112672  (Akuten Akademiska)
 • Rån                           112
 • Trafikolycka              112, 6112672 (Akuten Akademiska)
 • Trakasserier              7270000  (Uppsala kommun)
 • Våld                          112
 • Övergrepp                 112

3.     Handlingsplan
Krisledarna organiserar verksamheten tillsammans med berörda ledare till drabbade barn (bil). Lämpliga lokaler för att organisera hjälpverksamheten kan vara caféet och GP-salen.

 • Informerar sig om hur många är drabbade. Ge första hjälpen enl. ABC. Flytta inte den skadade i onödan. Säkra olycksplatsen för att hindra följdskador. Lämna inte den skadade ensam.
 • Ger korrekt information för övriga barn och vuxna som fanns på platsen om vad som hänt.
 • Informerar drabbade barns föräldrar. Inget barn får gå hem och mötas av ett tomt hem.
 • Ser till att någon följer den skadade till sjukhus.
 • Kontaktar alltid polis vid rån, inbrott, våld och övergrepp. Samlar vittnen.
 • Ger deltagarna möjlighet att prata om händelsen och uttrycka känslor.
 • Letar inte efter syndabockar.
 • Kallar till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är övernattning.
 • Informerar eventuella media.
 • Fattar nödvändiga beslut. Om gruppen är oenig, bestämmer ordföranden.
 • Vid brand sker återsamling på fotbollsplan 1.

4.     Förebyggande och dokumentation av kriser samt uppdatering av  
        krishanteringsplan

 • Respektive styrelse inventerar årligen olycksrisker och vidtar åtgärder för att förebygga kriser.
 • Varje kristillfälle och de insatser som gjorts dokumenteras på särskilt formulär av den krisledare som hanterat krisen.
 • Huvudstyrelsen uppdaterar planen årligen.
 • Övning skall ske i att hantera en kris.  
 • Alla ledare är skyldiga att känna till krishanteringsplanen.
Uppdaterad: 28 FEB 2017 20:35 Skribent: Göran Rönnerdal
E-post: This is a mailto link

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info