Hoppa till sidans innehåll

SIKs drog- och tobakspolicy


Storvreta IK står för en kvalitativ verksamhet och arbetar för att vara en ansvarsfull och föredömlig förening. För att kvalitetssäkra verksamheten har Storvreta IK arbetat fram riktlinjer och förhållningssätt för att skapa en säker och drogfri miljö.

En god arbetsmiljö är en självklarhet för Storvreta IK. Anställda och ledare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för kollegor, spelare och åkare. Det är därför viktigt att Storvreta IKs styrelse, ledare och medarbetare har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete inom föreningen.

Storvreta IKs gemensamma förhållningssätt innebär att det inte är tillåtet att under tjänst/uppdrag för Storvreta IK vara påverkad av alkohol, andra droger eller av läkemedel av sorter eller doser som ej ordineras av läkare. Med andra droger avses narkotika och anabola steroider.

Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot hälsan och är inte förenligt med idrottsverksamhet. I Sverige dör ca 8 000 personer varje år kopplad till tobaksrökning. 500-1000 personer dör i förtid av passiv rökning.

Allmänna riktlinjer internt

Alkohol ska alltid användas med eftertanke och ansvar. Ingen ska mot sin vilja tvingas eller känna sig tvingad att dricka alkohol i något sammanhang och därför ska alkoholfria alternativ alltid erbjudas.

Var och en inom Storvreta IK måste verka för nykterhet och drogfrihet och medverka till att kamrater med missbruksproblem får hjälp. Missbrukare ska alltid erbjudas hjälp och det är föreningen som ansvarar att så sker. Styrelse och ledare ska skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar individer med drogproblem till att själva begära en rehabiliteringsutredning (se 3 kapitel, § 2,4 Arbetsmiljölagen).

Storvreta IK ska ha en helt rökfri arbetsplats inomhus.

Amänna riktlinjer externt

Storvreta IK ska verka för att samtliga ledare och aktiva som representerar klubben är drog- och tobaksfria under sina uppdrag. Detta innebär att snus och tobak inte ska brukas inför spelare, åkare, ledare och föräldrar. Spelare, åkare och ledare är representanter för Storvreta IK och ska vara goda förebilder inom den uppländska idrotten.

Genomförande

Samtliga personer som representerar Storvreta IK lyder under denna policy och ska vara väl medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Internt ska anställda och ledare regelbundet bli informerad av vad riktlinjerna innebär av sin styrelse. Respektive sektion ansvarar för att riktlinjerna efterlevs och har möjlighet att skapa specifika förhållningssätt med sina ledare.

Denna policy gäller även vid arrangemang som Storvreta IK står bakom.

Storvreta IK ska informera om riktlinjerna på ledarträffar och på klubbens hemsida. Information ska också gå ut på årsmöten samt ses över inför varje säsong.

Om någon bryter mot denna policy ska styrelsen kontaktas. Den drogpåverkade ska erbjudas hjälp i akutskedet, till exempel köras hem, kontakt med anhörig eller arbetskamrat. Det inträffade ska dokumenteras och handlar det om bruk eller innehav av otillåtna, narkotikaklassade medel eller anabola steroider ska polisanmälan göras omedelbart.

Uppdaterad: 09 OKT 2013 16:04 Skribent: Åke Österberg

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info