Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


VERKSAMHETSPLAN FÖR HS I STORVRETA IK 2016
Denna verksamhetsplan är antagen av HS 30 nov. 2015.

Verksamhetsidé
Storvreta IK ska vara en förening i Storvreta som erbjuder människor gemenskap och en meningsfull motions- och idrottsverksamhet.

Värdegrund
Vi  utgår från att alla människor är lika mycket värda. Människor är olika och vi ska uppmärksamma och ta tillvara våra olika egenskaper. Kreativitet uppstår när människor med skilda kunskaper, erfarenheter och önskemål möts. Verksamheten bedrivs på ideell grund och ska vara drog- och dopingfri. Språkbruk och uppträdande ska visa att vi respekterar varandra. 

Verksamhetsområde
Storvreta IK bedriver barn- ungdoms- och vuxenidrott inom grenarna fotboll och skidor. Sektionerna ska samarbeta för medlemmarnas bästa.  
 
Vision
Storvreta IK ska med sin verksamhet vara ett självklart alternativ för lek, idrott och 
motion i Storvreta. Storvreta IK:s idrottsplats Skogsvallen ska vara en av Upplands  mest attraktiva idrotts- och motionsanläggningar. Storvreta IK och dess medlemmar ska känna stolthet över Storvreta IK och Skogsvallen.
 
Mål
1. Idrottsplatsen ska vara en välkomnande träffpunkt och utgångspunkt för ungdomars och vuxnas idrottande på olika nivåer. Den ska stimulera barns och ungdomars allsidiga utveckling samt vara attraktiv att hyra.
a)    Fotbollsplanerna ska
underhållas och förbättras samt förses med belysning (plan 3) och fångstnät 
samt konstbevattning.
b)    Skidanläggningen ska få en asfalterad slinga för skidskytte och springskytte, såväl för friska som för handikappade och rullstolsburna.
2. Byggnaderna ska underhållas och förbättras utvändigt och invändigt.
3. Energisparandet och miljön ska optimeras. 
4. Medlemsvården ska skapa en vi-känsla i klubben genom information och olika former av aktivitet.
5. Medarbetarna ska känna medinflytande samt glädje och tillfredställelse i sitt arbete.
 
Handlingsplan
Idrottsplats
Hur:               En anläggningsgrupp bildas som ser över hur Skogsvallen kan förbättras. Gruppen består av Lars Göransson, Erik Sporrong, Thommy Sandgren och Ulf Lindberg, om han är villig. När det gäller fotbollsfrågor tillkommer Göran Rönnerdal. Sammankallande och ordförande i gruppen samt kontaktperson med Uppsala kommun, för bl.a. ansökan om bygglov är Erik Sporrong.

Minst en gemensam arbetsdag på Skogsvallen för alla enheter i Storvreta IK genomförs årligen, då en totalinsats görs på hela Skogsvallen.
Planarbetsdagar, som leds av planansvariga, genomförs tre gånger årligen. Åtgärder inventeras och kostnadsberäknas. Möjligheterna undersöks till anslag från Arvsfonden, till investeringsstöd och till samordning med kommunala insatser och sponsorer.

En attraktiv miljö skapas för externa hyresgäster. SIK har regelbunden kontakt med hyresgäster och lyssnar till deras önskemål och synpunkter. Samråd sker med vår marknadsperson (Rolf Ståhl f.n.), som uppvaktar sponsorer och erbjuder uthyrning av Storvreta IK:s lokaler och anläggning.

När:               IP-projektet börjar 1 januari 2016 och löper årsvis. Det avrapporteras löpande till HS och är klart 2018. Hyres-projektet börjar etappvis 1 januari 2016 och pågår sedan kontinuerligt. Ansvarig för hyres-projektet är VU.
 
Byggnader
Hur:               En byggnadsgrupp bildas som ser hur byggnaderna kan underhållas och förbättras. Gruppen består av Mats Broman, Henrik Ededal, Lars Göransson och Daniel Rudström. Sammankallande och ordförande i gruppen är Lars Göransson. Föreslagna åtgärder kostnadsberäknas och rangordnas. HS avsätter ekonomiska medel för nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt.

När:               Projektet börjar 1 januari 2016. Gruppen träffas två gånger/år, då samtliga byggnader inspekteras. Det avrapporteras löpande till HS.

Energi  och miljö
Hur:               En energi- och miljögrupp bildas som själva föreslår åtgärder eller anlitar sakkunnig som föreslår energibesparande åtgärder, t.ex. användning av uppvärmt vatten till värmeelement. I uppdraget ingår också att se över de avtal SIK har och som påverkar energiförbrukningen. Gruppen består av Ulf Angelsiöö och Erik Sporrong.
När:               Projektet börjar 1 januari 2016. Det avrapporteras löpande till HS och är klart 2018.
 
Medlemsvård

Hur:          Aktivt driva in medlemsavgifter årligen. Ge alla medlemmar information om Storvreta IK och vad SIK gör såväl idrottsligt som sociala insatser. Vara tillgänglig för medlemmarna på hemsida, via utskick, på telefon och vid besök. Tillhandahålla kläder och artiklar med Storvreta IK-profil.

När:          Omgående  och löpande under åren.

Ansvariga: Kanslisten och HS samt sektionerna

Nöjda medarbetare
Hur:        Ordförande har utvecklingssamtal med SIK:s medarbetare två gånger/år. Arbetsledningen håller regelbundna arbetsplatsmöten om det löpande arbetet i Storvreta IK. Minst en trivselaktivitet ordnas årligen.

När:          Påbörjas omgående.

Ansvariga: Ordförande och arbetsledning 


 

 

 

Uppdaterad: 01 JAN 2018 19:03 Skribent: Göran Rönnerdal

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info