Hoppa till sidans innehåll

Avgifter i SIK 2021/2022


I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och ”dra sitt strå till stacken". Storvreta IK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar.
 
Praktiskt går inbetalningen av medlemsavgiften till på följande sätt:
Ett mail skickas till This is a mailto link med personuppgifter. En faktura skickas sedan via mail med beloppet. Frågor om avgifterna kan ställas till SIK´s kansli på tel. 366411 eller per e-post: This is a mailto link.  
 
Medlemsavgifter 2021/ 2022
Enskilt medlemskap                    350 kr
Familjemedlemskap                    500 kr
Enskilt medlemskap pensionär   100 kr
Familjemedlemskap där en är pensionär 200 kr   
 
OBS!  Hemmaboende barn som fyller 21 år under kalenderåret ska betala enskild medlemsavgift enligt beslut (glöm ej att ange familjemedlemmarna med namn och födelsedata).

Alla aktiva ska vara medlemmar i Storvreta IK. 

De personuppgifter som du lämnar registreras av Storvreta IK. Föreningen behandlar dessa personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PuL) och används för att hanteras i vårt medlemsregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra idrottsorganisationer. Du har också rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av uppgifterna. Kontakta då Storvreta IK, Skogsvallsvägen 15, 74340 Storvreta, telefon: 018-366411


Vad du får för medlemsavgiften...
  • Medlemsskap i Storvreta IK
  • Som aktiv är man försäkrad vid träning och match samt resa till och från
  • Ett flertal nummer av klubbtidningen "SIK-aktuellt", där du kan du läsa vad som händer och sker i föreningen.
  • Möjlighet att hyra cafeterian eller GP-salen (f.d. bt-lokalen) till en billigare kostnad för kalas, födelsedagsfester etc.
  • Medlemspris på säsongskort skidor.
Från SIK´s stadgar...
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem...
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information fortlöpande om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
  • skall erlägga medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen vid tidpunkt som styrelsen beslutar. Kan i särskilda fall befrias från medlemsavgiften. Detta beslutas av styrelsen.
 
Uppdaterad: 13 MAR 2018 16:12

SAMARBETSPARTNERS

ICA Solen (färg)

 Intersport

  

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvreta IK
Idrottsplatsen, Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Besöksadress:
Skogsvallsvägen 15
74340 Storvreta

Kontakt:
Tel: 018366411
E-post: storvreta-ik@telia.c...

Se all info