Hoppa till sidans innehåll

Vårårsmöte på Strömsholms GK

21 FEB 2021 13:56
Välkommen till digitalt vårårsmöte på Strömsholms GK - 18 mars kl 19.00.
  • Skapad: 21 FEB 2021 13:56

Torsdagen den 18 mars 2021 klockan 19.00. Mötet sker digitalt och anmälan skickas till This is a mailto link senast den 14 mars.

Föredragningslista:
1. Mötets öppnade.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
7a Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b Styrelsens årsredovisnning (Resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser.
11. Val av valberedning, sammankallande och två ledamöter.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Styrelsen informerar/föreslår.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändringar eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingar till årsmötet skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.

Välkomna!
Styrelsen

Skribent: Gisela Löfstrand
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Strömsholms GK - Golf
Västerkvarnsvägen 1
73493 Kolbäck

Besöksadress:
Västerkvarnsvägen 1
73493 Kolbäck

Kontakt:
Tel: 0760345545
E-post: kansli@stromsholmsgo...