Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

SGK Drog- och likabehandlingspolicy


Drog- och likabehandlingspolicy för Strömsnäsbruks Gymnastikklubb antagna vid årsmöte 2016-08-16.

Riktlinjer

All barn- och ungdomstid ska vara drogfri. Uppväxttiden ska vara trygg med klara regler och utarbetade åtgärder. Alla barn ska ha ett skyddsnät så att ingen far illa. Ledare i föreningen ska ha god kunskap om droger och likabehandling.

Definition av drog och likabehandling

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Särbehandling är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer. Även Fair Play att alla barn får delta i föreningens verksamhet är en del av likabehandlingspolicyn.

Drogpolicy

För Strömsnäsbruks Gymnastikklubb innebär detta:

  • Att vi aktivt arbetar mot användning av droger enligt ovanstående definition.

  • Att vi ledare inom föreningen är uppmärksamma om droger förekommer.

  • Att ledare inte röker i samband med föreningens tränings- eller tävlingspass.

  • Att inga alkoholdrycker ska förekomma i samband med ungdomsverksamhet.

  • Att vi följer gällande lagstiftning och anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker.

  • Att alla användning av narkotika och prestationshöjande medel enligt WADA's dopinglista är förbjuden.

Likabehandlingspolicy

För Strömsnäsbruks Gymnastikklubb innebär detta:

  • Att vi strävar efter att ha roligt tillsammans barn, ungdomar och vuxna.

  • Att vi behandlar alla lika oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

  • Att vi följer grunderna för Fair Paly när vi representerar föreningen.

  • Att alla skall deltaga i våra aktiviteter på lika villkor.

Avsteg

Vid händelse att vår policy inte följs av ett barn eller ungdom kontaktas respektive förälder av ledare eller representant från styrelsen, för att diskutera hur vi ska hantera den uppkomna situationen.

Visar det sig att ledare inte följer policyn ansvarar styrelsen för att hantera situationen.

Information

Styrelsen ansvarar för att alla ledare i föreningen får information minst en gång per år om föreningens drog- och likabehandlingspolicy. Ledarna i sin tur ansvarar för att barn och ungdomarna informeras. Policyn publiceras på föreningens hemsida www.stromsnasgk.se

Antagande

Drog- och likabehandlingspolicyn ska vara ett levande dokument och utgöra en stående punkt på föreningens dagordning vid årsmötet.

Strömsnäsbruk 2016-08-16
Annette Larsen
Ordförande

 

 

Uppdaterad: 11 OKT 2016 20:36 Skribent: Annette Larsen
E-post: Adressen Gömd

Gräsroten Svenska Spel

Postadress:
Strömsnäsbruks GK - Gymnastik
Susanne Karlsson, S:t Sigfridsvägen 13
28732 Strömsnäsbruk

Besöksadress:
Strömsnäs skola, Järnsvägsgatan 51
28733 Strömsnäsbruk

Kontakt:
Tel: 043321567
E-post: stromsnasbruksgk@gma...

Se all info