Hoppa till sidans innehåll

Ledare


Aktivitetsstöd

Ansökan om aktivitetsstöd föreningen lämna in senast 15 augusti för första halvåret och senast 15 februari för andra halvåret. Dessa datum gäller för hela klubben. Det betyder att senast den 31 juli och senast den 31 januari ska alla sammankomster föreligga för varje träningsgrupp i MyClub.

med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare i åldern 7- 20 år, för kommunalt bidrag och 7-25 år för statligt bidrag.Åldern räknas fr.o.m. det år deltagaren fyller 7 år t.o.m. det år deltagaren fyller 20 eller 25 år när det gäller statliga bidrag.
 • för deltagare med funktionsnedsättning eller ledare gäller ingen övre åldersgräns.
 • som varar minst 60 minuter.
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, medlemsmöte eller motsvarande.
 • som genomförts av föreningen.

 Det är OK för en deltagare att delta i olika sektioners sammankomster fler gånger samma dag, dock inte i samma sektion. För varje deltagare i en naturlig grupp i åldern 7-12 år beviljas bidrag för maximalt 80 sammankomster per år. För deltagare i en naturlig grupp i åldern 13-20 år beviljas bidrag för maximalt 120 sammankomster per år, detta gäller de kommunala bidragen. för statliga bidrag gäller att gruppen inte kan bestå av fler än 30 personer.

 Försäkringar

Som ledare i Sundbybergs idrottsklubb är man försäkrad genom vårt avtal med Riksidrottsförbundet. Denna försäkring gäller även funktionärer och förtroendevalda. Försäkringar för de aktiva som deltar i seriespel , tävlingar mm är försäkrade genom sitt specialförbund. För de medlemmar i Sundbybergs idrottsklubb som bedriver motionsidrott har klubben tecknat en gruppförsäkring. En gemensam förutsättning för försäkringarna är att medlemsavgift är betald och att anmälan på de aktiva är insänd till respektive specialförbund.

 

Sektionsstyrelsen

Den rent idrottsliga verksamheten handhas av följande sektioner, nämligen: bordtennis bowling, fotboll, friidrott, handboll, innebandy, ishockey, orientering, konståkning, skidor och parasport. För varje sektion utses årligen bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse, bestående av ordförande jämte erforderligt antal övriga ledamöter. Sektionsstyrelse utses vid årsmöte med de medlemmar som utövar de idrotter, som ingår i sektionen Sektionsstyrelserna anmäles till klubbstyrelsen.Den nyvalda styrelsen ska anmälas till kansliet senast en vecka efter avhållet årsmöte. Sektionsstyrelsen har  som uppgift: att planera sin sektionsverksamhet enligt klubbens mening, att anordna, leda och protokollföra dels klubbmästerskap och övriga tävlingar inom klubben dels allmänna tävlingar till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande, samt att enligt styrelsens bestämmande ombesörja klubbens representation utåt i de idrottsgrenar sektionen handhar. Sektionsstyrelse upprättar budgetförslag och arbetsplan för kommande verksamhetsår vilka tillsammans med budgetuppföljning skall godkännas av klubbstyrelsen. Sektionsstyrelse äger inte, utöver av styrelsen godkänd budget, att ingå ekonomiska uppdrag av större omfattning under innevarande mandatperiod.

 

Stipendier

Bröderna Fischerströms Bragdmedalj
Delas ut till den SIK:are som gjort den främsta prestationen under året. Sektionen föreslår, KS beslutar och familjen Fischerström godkänner. Delas ut på årsmötet. Avser föregående verksamhetsår. Medlemsavgift ska vara erlagd.

Bunges ledarstipendium
Delas ut till max tre (3) förtjänstfulla ledare per år. Ledaruppdrag under 10 år. Kan endast erhållas en gång. Föreslås av sektion eller KS. Medlemsavgift ska vara erlagd. Utdelas på årsmötet. KS beslutar. Stipendiet avser föregående verksamhetsår.

SIK:s idrottsstipendier
Kan delas ut till förtjänstfulla aktiva ungdomar t o m 18 år. Max 10 stipendier /år. Medlemsavgift ska vara betald. Utdelas på årsmötet. Föreslås av sektion eller KS. Beslutas av Klubbstyrelsen. Priset består av presentkort på Stadium.

Gamla Sikares ungdomsledarstipendium
Delas ut till förtjänstfull ungdomsledare, utses av Gamla Sikare Föreslås av sektionerna. Vandringspokal, vinnarens namn ingraveras samt stipendium på 3000:- Medlemsavgift ska vara erlagd.

Idrottsplatser

 

Sundbybergs idrottsplats

Bergaliden 7
Telefon: 08 - 706 83 81
Mobil: 070 - 826 81 83

 • Tulehallen, konstfrusen ishall
 • Fotbollsplaner, konstgräs och gräs
 • Allvädersbanor för friidrott
 • Löthallen, idrottshall med stor publikkapacitet Telefon 706 83 73
 • Simhall Telefon 70686 65Hallonbergshallen

Hallonbergens centrum
Telefon: 08 - 706 83 82

 • Löparbanor
 • Längdhoppsgrop
 • Idrottshall
 • SkyttehallÖrvallen

Örsvängen 10
Telefon: 08 - 706 82 81

 • Fotbollsplaner (Grus)
 • Basebollplan
 • TennishallRissne idrottsplats

Mässvägen 1
Telefon: 08 - 706 82 81

 • Fotbollsplaner 
 • SporthallUrsviks motionsgård

Ursviksvägen 99 A
E-post: This is a mailto link

 • Terränglöparbanor av olika längd
 • Skidspår på vintern


Ursviks IP

 • Fotbollsplan (Gräs)Bowlinghall

Stationsgatan 1-5
Telefon: 08 - 29 13 50

Förutom att bedriva verksamhet på idrottsplatserna sker mycket träning i skolornas gymnastikhallar.
Bokning av tider sker genom din sektion

Telefon till vaktmästare gällande idrottsanläggning
Tel: 08 - 706 83 81
Mobil: 070 - 826 81 83

Telefon till vaktmästare sporthallar
Mobil: 070 - 826 81 83


Uppdaterad: 10 SEP 2017 17:46 Skribent: Mårten Sundh

Postadress:
Sundbybergs IK
Stationsgatan 9
17268 Sundbyberg

Kontakt:
Tel: 08281115
E-post: This is a mailto link

Se all info