Hoppa till sidans innehåll

Inför sammandrag 15 november

09 NOV 2015 13:28
Söndagen 15/11 är det dags för sammandrag i innebandyn i Sundis. Vi hoppas på ett lyckat arrangemang och ser det samtidigt som en chans att dra in lite pengar till laget. Vi kommer att sälja fika och varmkorv med bröd, samt anordna ett lotteri.
 • Uppdaterad: 15 APR 2016 19:02

För att lyckas med allt detta krävs det att vi föräldrar hjälps åt. 

Sargerna kommer vara på plats då det är ett annat sammandrag innan vårt. Dock ställer detta en del logistiska krav, bl.a. med tanke på försäljning av fika och liknande. Det är därför viktigt att alla som tilldelats en uppgift är på plats i utsatt tid!

GÄLLER ALLA

• Att barnet är sjukt eller inte kan spela match innebär inte att man som förälder kan vara borta om man blivit tilldelad en uppgift.

• Om ni vill byta pass eller uppgift med någon så måste ni ordna detta på egen hand genom att höra av er till varandra. 


PROGRAMMET FÖR DAGEN

 • 13:45

  Sunderby SK L1 - Team Kalix IBK
  Öjebyns IBF Blå - Sunderby SK L2

 • 14:30
  Team Kalix IBK - Öjebyns IBF Blå
  Sunderby SK L1 - Sunderby SK L2
 • 15:15
  Sunderby SK L2 - Team Kalix IBK
  Sunderby SK L1 - Öjebyns IBF Blå

ARBETSFÖRDELNING

Sekretariat kl 13.00-16.00:

 • Bill Fjällström
 • Axel Lejon
 • Olof Lindfors

Matchvärdar kl 13.00-16.00:

 • Samuel Johansson
 • Anna Wahlberg

Fikaförsäljning/bakning Pass 1 kl 13.00-14.30:

 • Amanda Nordqvist
 • Liam Hellström
 • Vide Fjellström

Fikaförsäljning/bakning Pass 2 kl 14.30-16.00

 • Selma Murbeck
 • Oliver Käll
 • Rasmus Vuopio

Information om uppdragen

FIKAFÖRSÄLJNING/BAKNING

Vi har planerat för försäljning av varmkorv med bröd, kaffe, dricka och festis samt fikabröd.

Ansvariga är Samuel och Lisa Sjöberg (Hugos föräldrar). Nås vid frågor/funderingar på mob 070-3791144. 

OBS! Samtliga som säljer fika bidrar med ca 25 bitar fikabröd per familj.

 Uppstart av försäljning:

 • ta fram fikavagnen
 • se till att vattnet till korven är varmt innan första match, att kaffe är kokat, fikabröd upplagda etc.
 • första passet ansvarar för att fylla på det som behövs innan överlämnandet till nästa pass

LOTTERI

Ansvarig är Anette Schäder (Filips mamma).

Kom ihåg att lämna ert bidrag till vinsterna senast 12/11, antingen på Tryvägen 4 eller på innebandyträningen till Anette.
Vid frågor eller funderingar nås Anette på mob 070-246 63 35.

MATCHVÄRDAR

Matchvärdarna ska vara på plats minst 30 min innan matchstart. I den innersta buren i Sundis finns matchvärdsvästar samt en sekretariatpärm med bla tävlingsbestämmelser.
Uppgifter: 

 • Märka upp omklädningsrum med lagnamn.
 • Välkomna och ta emot motståndarlag och domare och visa till omklädningsrum.
 • Vara hjälpsam och svara på ev. frågor som dyker upp gentemot motståndarlag, domare, publik
 • Tillse så att matchen kan starta på utsatt tid genom att plan, målburar, sekretariat är redo, uppvärmningsbollar och liknande är bortplockade från plan och att samtliga är redo för matchstart. 
 • Betalar normalt domarna innan match. Betalning skall ske kontant. Pengar samt kvitto finns i kassaskrinet vid fikat.
 • Bistå protokollföraren och ordna så att matchprotokollet är ifyllt av båda lagen och ledare skrivit under protokollet och lämnats till sekretariatet senast 10 minuter innan match. Protokollet skall visas upp för domarna innan matchstart. 
 • Efter förmåga tillse att god ordning gäller i arenan och i förekommande fall på publiken och föräldrar. 
 • Efter match: tillse att matchprotokollet är ifyllt och underskrivet av protokollförare med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer och underskrivet av domarna.

SEKRETARIAT

Sekretariatet är en neutral part i tävlingen och ska bistå domarna. Kort sagt är uppgifterna att sköta tidtagning, musikanläggning samt skriva protokoll.
Uppgifter: 

 • Sekretariatet ska i god tid före matchen kontrollera att målburar och dess nät är hela och funktionsdugliga, sargens kondition samt att byteszoner är utmärkta enligt regelboken.
 • Matchtidtagarens uppgift är att sköta matchklockan. Tidtagaren ska kontrollera att matchklockan fungerar och är rätt programmerad, samt kontrollera att paussignal fungerar. Saknas signal i hallen ska tidtagaren anordna manuell signal, företrädesvis visselpipa eller signalhorn. Tiden ska räknas från 00.00 och uppåt. 
 • Protokollföraren ska senast 10 minuter före matchstart ta emot matchprotokollet som ska vara ifyllt av båda lagen och undertecknat av lagledare. Protokollet skall visas upp för domarna innan matchstart. 
 • Sekretariat ska i förekommande fall före match fylla i uppgifter såsom: division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats. Finns att läsa på www.nibf.se
 • Matchvärd skall finnas och ska fylla i sitt namn och underskrift på baksidan av protokollet. 
 • Sekretariat ska efter match summera det slutliga matchresultat, skottstatistiken, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet. 

Hur protokollet ska fyllas i och ansvarsfördelning mellan domare och förening se SIBF tävlingsföreskrifter Kap 2 § 5, baksidan av matchprotokollet samt NIBF:s lathund för sekretariat och särskilda sekretariatsanvisningar. (se www.nibf.se). 

Protokollföraren eller annan person som sköter online- eller händelserapportering i IDA skall ha erforderlig utbildning för detta samt behörighet i IDA. 

STÄDNING

Alla hjälper till att städa i sporthallen efteråt.


Mvh,Lisa och Samuel Sjöberg, 070-3791144

Skribent: Ingela Ahlbäck
TRÄNINGAR 2019/20
Onsdagar
16:50 - 18:30
&
Söndagar 
17:50 - 19:00

 

UTRUSTNING:
 • Innebandyklubba
  Klubbans längd ska vara några cm över naveln. Märk gärna klubban med namn!
 • Innebandyglasögon
  Krav. Viktigt skydd för ögonen.
 • Vattenflaska
 • Innegympaskor

 

bollen_s