Hoppa till sidans innehåll

Kort historik.


Klubben bildades den 27 september 1924. Styrelsen utgjordes då av ordförande jämte fyra ledamöter: Notarien Folke Svanfelt (ordförande), tandläkaren Sven-Erik Werner, banktjänstemannen G. Lundberg, köpmannen Reinhold Sanding och Vendela Bergström Spelavgiften för år 1930 var fem (5) kronor för en veckotimme och speldag. Årsavgiften var också fem (5) kronor. Betalade spelaren tjugofem (25) kronor som engångsavgift var man befriad från all årsavgift i framtiden. Antalet medlemmar var 42. 

Tennisbanorna var ursprungligen belägna på Hea-området. År 1945 anlades de nuvarande banorna på Allégatan. 

Under åren 1960 - 1989 var f.d. polisinspektören Erik Ekeberg ordförande. 

Tack vare att ungdomsverksamheten byggdes upp i början av 90-talet med ett intensivt bingolottosäljande av ungdomar och föräldrar så skapades en stabil ekonomi i klubben. Det medförde att grusbanorna byggdes om 1995 för en kostnad av 200 000 kronor och samma år kunde ett nytt klubbhus uppföras för 150 000 kronor.

Fyra år senare 1999, kunde Sunne TK gå in i ett samarbete med Sunne kommun och finansiera ombyggnaden av tennisbanorna på Kolsnäs och ta halva kostnaden, 185 000 kronor. Ett nyttjanderättsavtal slöts med kommunen som gäller i 20 år, fram till den 30 augusti 2019. Det säger att Sunne TK har rätt till inkomsterna från uthyrningen av speltimmar, samt inkomsterna från reklam som kan uppföras i anslutning till anläggningen. Dessutom kan medlemmar spela för 20 kr/timme medan övriga betalar 80 kronor. De årliga inkomsterna från uthyrningen av banorna har stadigt stigit. Kolsnäsbanorna fungerar som ett ansikte utåt, mot tillfälliga besökare i Sunne, campinggäster, hotellgäster och Sunnebor. Banorna är en inkörsport för tennisintresset och bidrar till att ge klubben nya medlemmar.

Sedan 2006 kan skolungdomar spela tennis helt gratis på skoltid under lärarledning mellan kl. 12-15 måndag till torsdag. Tack vare ett statligt bidrag från Handslaget finns fullständig utrustning som racketar, specialbollar som är mjukare och även minitennisnät att tillgå i klassuppsättningar.  

Tack vare samarbetet med Sunne kommun öppnades också möjligheten för Sunne TK att få ta över Fryxellska skolans gamla gymnastikhall, när den nya sporthallen byggdes. Hösten 2001 anpassades gymnastikhallen helt för tennis, med nytt och tennisanpassat golv, armaturer i taket för tennis och draperier på kortsidorna för att dämpa bollarna. Ett 40-tal medlemmar städade hallen i två år och detta arbete motsvarade vad tennisgolvet kostade kommunen, och därmed är vi också ägare till golvet.

Tennisklubb utför nu extrastädning i gymnastikhallen sedan 2010-01-01 mot en ersättning. Avtalet är fyrårigt och löper ut i december, 2021.

Sunne kommun har planer på att bygga en konstgräsplan för fotboll alldeles intill tennishallen och meningen är att omklädningsrummen ska utnyttjas av fotbollsspelarna. Detta kan ställa ännu mer fokus på omklädningsrummen och vad tennishallen kan erbjuda andra sporter.

Underlaget på Kolsnäsbanorna är beräknat att hålla i tio år, nu har det gått 14 år. I avtalet med Sunne kommun om Kolsnäsbanorna står följande: ”Förhandling om fördelning av kostnaderna för en ny beläggning ska upptas mellan parterna innan arbetena igångsätts. Utgångspunkt är att kostnaderna delas lika mellan parterna.”

Grusbanorna på Allégatan har efter omläggningen 1995 tjänat i 25 år och vi behöver förbereda oss på att så småningom även göra en investering där. Ett alternativ vore att lägga ett underlag som inte är så arbetskrävande som gruset vi använder idag.

 

Bengt Krönström
Utvecklingsansvarig

Uppdaterad: 03 JAN 2018 19:14

 

Postadress:
Sunne TK - Tennis
Claes Nordsäter, Dalgången 2
68630 Sunne

Besöksadress:
Allégatan 3
68630 Sunne

Kontakt:
Tel: +46708813420
E-post: This is a mailto link

Se all info