Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet


bild

 

Juli 2015

 

Den vanligtvis så fina våren och försommaren kom bort i år men vi har nu i månadsskiftet juni – juli fått uppleva riktig sommarvärme. Eftersom statistiken visar att det inte skiljer mer än några enstaka grader totalt mellan olika år så bör sensommaren och hösten bli både lång och varm.

På grund av vädret fick golfspelandet i Sverige en lite trevande start men ser nu ut att vara uppe på normal nivå. Det myckna regnandet har ju sett till att vår bana och de flesta andra i närområdet är frodiga och gröna.

Den satsningen på banan som vi beslutade om i våras börjar vi nu se effekterna av. Bland annat är nu alla hänvisningsskyltar utbytta mot nya med klubbens logotype. Mycket arbete lägger nu Björn och hans banarbetare på att få snabba och jämna greener. Arbetet består inte enbart av att klippa utan också att borsta och välta dom. Arbetet har gett önskat resultat och klubben har fått mycket beröm av både gäster och medlemmar för bra greener i år.

Vi hade vår första två-dagars tävling med Ängsö GK helgen efter midsommar som ett första led i att fördjupa vårt samarbete. Lördagen spelade vi på vår bana och söndagen på Ängsös bana. Glädjande segrade paret Emanuel Vantaa och Johan Fryckne från Surahammar. Hoppas vi kan utveckla samarbetet ytterligare till kommande år.

Glöm nu inte att anmäla er till ”jubileumstävlingen” den 21 juli, med efterföljande grillkväll, för att fira Surahammars Golfklubbs golfbana som fyller 25 år.

På senaste styrelsemötet beslutade vi också att helt byta ut klubbens hemsida till en med helt nytt utseende och upplägg. Arbetet med detta har redan startat och vi återkommer givetvis med mer information till alla som förhoppningsvis kommer att bidra med information och inlägg.

Per Harrby
Ordförande 


---------------------------------------------------oOo------------------------------------------------------

 

APRIL 2015

Lördagen 25:e  april öppnade vi banan för spel på sommargreener. Det är tre veckor senare än förra årets rekordtidiga start. Det var ju en ganska ”klen” vinter men den ville inte släppa taget och fick ett antal återfall som vi kunde ha varit utan.

Som ni kan följa på greenkeeper Björns blogg så kommer vi nu att genomföra ett antal förbättringsprojekt på banan allt från skyltning till ombyggnad av flera utsatta tee. Totalt har vi avsatt 400 000:- för dessa arbeten under året, där givetvis ombyggnad av flera tee kommer att dra de största kostnaderna.

Under helgen 17 – 18 april fick jag som en av tre representanter för Golfdistriktet i Västmanland delta i Svenska Golfförbundets Golfting och förbundsmöte. Erfarenhetsutbytet med kollegor från golfklubbar med de mest skiftande förutsättningar ger en bild av hur långsträckt vårt land är och under vilka olika förutsättningar vi utövar golfspelet. Ytterligheter som en anställd och fortfarande 30 cm snö på banan till 30 årsanställda och öppet i stort hela året säger ju en del.

Lite fakta om golfspelet i Sverige just nu:

Med c:a 475 000 spelare är vi det största förbundet inom Riksidrottsförbundet. Fotbollen kommer tvåa med runt 30 000 färre utövare.

Antalet golfklubbar, som ingår i Svenska Golfförbundet, har minskat marginellt och är nu 460 st.

Genomsnittsåldern på en golfare är 52 år och 28  % av utövarna är kvinnor. Antalet juniorer är bara 10 %.

Golfförbundet har nu startat ett projekt, Vision 50/50, för att öka flickors/kvinnors intresse för golfsporten. Man ska titta på vad kortare banor (likt vårt TEE40), anpassning av banor till 6-, 9- eller 12-hålsspel, nya spel/tävlings former kan innebära. Vi kommer givetvis att följa vad projektet kommer fram till men vi i Styrelsen och Damkommittén vill givetvis ha in era förslag och åsikter direkt.

Vi har ett 25-års jubileum att fira i år också, banan öppnades 1 juli 1990. Vi kommer inte att kosta på några vidlyftiga festligheter men har beslutat om en
Jubileumstävling på tisdagen i golfveckan med efterföljande grillkväll i
samband med prisutdelningen.

Glöm inte heller vår tvådagars tävling med/mot Ängsö sista helgen i juni.

Per Harrby
Ordförande

 

-------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------

Mars 2015

Nu känns det som den korta vintern har fått gett vika och nu väntar vi alla på att banan ska öppna och bli lika inbjudande som förra året. Hur banan och främst greenerna har klarat vintern återstår att se, men enligt Björn ser det hoppfullt ut.

Tack vare ”frivilliga krafter” och inhyrda mattläggare har våra toaletter och omklädningsrum rustats upp. Markiserna står nu i tur för att bli utbytta innan vinterns uppfräschning av klubbhuset kan sägas vara avslutad.

Estelle’s Golfrestaurang ligger dock lite före banan och öppnar redan 16:e mars.

På senaste styrelsemötet, 10:e mars, beslutade vi bland annat att:


- Avgifterna för greenfee ska vara oförändrade dvs. lika som 2014.

- Även i år ha en Golfens Dag på banan bland annat för att locka nya golfare. I år blir det söndagen 3:e maj.

- Uppdatera våra lokala regler efter att de blivit godkända av golfdistriktet, vilket är
ett krav. (Reglerna finner ni på hemsidan under Tävlingar).

- Strukturera och dela upp arbetet gällande de två motionerna till årsmötet gällande vår hemsida och banans spelordning. Till dessa arbeten återkommer vi givetvis
löpande.

14:e mars hade Västmanlands Golfförbund sitt årsmöte med 13 av distriktets 14 klubbar representerade. Efter de vanliga formella frågorna delades en del
förtjänstutmärkelser ut både från förbundet och distriktet. Mycket glädjande
och hedrande fick ”vår” Majvor silvermärket från förbundet och guldmärket från distriktet för sina insatser bland annat gällande införande av Golfens IT-system.

Utmärkelser VGDF 2015

Här är Majvor flankerad av Anders Sjögren från SGF och Roger Skanser från VGDF.

Per Harrby
Ordförande

-------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------

Februari 2015

I och med vårt årsmöte 24 februari kan vi lägga säsongen 2014 bakom oss även vad gäller det rent ekonomiska. De totala intäkterna blev nästan 4,8 Mkr vilket överträffar både budget och utfallet de senaste åren. Tack vare bra väder och en bana i toppskick ökade antalet greenfeegäster vilket givetvis starkt bidrog till
intäktsökningen.

Då kostnaderna hölls i stort på budget, trots en 100 kkr satsning på nya Tee 40, blev årets resultat på över 750 kkr. Det gynnsamma ränteläget för våra lån bidrog ju givetvis också.

Den korta sammanfattning av medlemsenkäten som jag visade på medlemsmötet lägger vi nu också ut på hemsidan. Enkätresultatet har satt banutvecklingsgruppen och vår greenkeeper Björn i startgroparna för satsningar på banans layout och finish. Detta var vad 70 % av de som svarade ansåg som det mest prioriterade området. Då årsmötet godkände budgeten för 2015 fick vi ett utrymme på c:a 400 kkr för dessa årgärder.

På årsmötet utnämndes också vår kanslichef Majvor Wilson till hedersmedlem efter att ha arbetat i 25 år vilket betyder att hon varit med från bildandet av klubben!

Årsmöte 2015

Två motioner hade inkommit till årsmötet:
       
En gällande vår hemsidas innehåll och uppdatering. Ett par av medlemmarna i styrelsen jobbar redan med en översyn för att åtgärda bristerna. Vi behöver dock mer material (text eller bilder) från våra medlemmar och kommittéer.
       
Den andra motionen gällde förändrad spelordning bl.a. med nuvarande hål 10 som starthål. En fördel med förslaget skulle vara att undvika den senareläggning av starterna som frosten förorsakar p.g.a. att ettans hål ligger i skugga länge på mornarna. En snarlik motion inlämnades också till årsmötet 2014. Nu gav årsmötet styrelsen i uppdrag att utförligare utreda förslagets för- och nackdelar.

Mia Runnérus valdes in i styrelsen och Lena Lööf avtackades efter att ha arbetat i styrelsen sedan 2009. I övrigt inga ändringar vilket även gäller vår pro Michael Ramqvist och vår krögare Lena Oderstad Andersson som är kvar hos oss även i år. Som alltid gäller det att vi utnyttjar den service de erbjuder för att vara säkra på att ha dom kvar även längre fram!

Per Harrby

----------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------

November 2014

Då börjar det så smått bli dags att summera golfåret 2014 och att planera för kommande år.

Året 2014 blev ett lyckat år för klubben och banan, vi öppnade redan 4 april och har inte behövt stänga banan pga. dåligt väder mer än under några dagar i slutet av oktober. Det fina vädret har givetvis bidragit till att vi lyckats få högre greenfee än på flera år.

Utöver det samarbete som finns med alla klubbar inom distriktet har vi ett djupare utbyte med Fagersta GK, Köpings GK och Ängsö GK. Besöken från dessa klubbar har också utvecklats positivt. Jag återkommer till vad som kommer att gälla för 2015.

En stor del av arbetet i styrelsen ägnas nu åt att gå igenom de 263 enkätsvaren som kommit in. En grundligare presentation kommer vi att göra på medlemsmötet efter vårt årsmöte i vinter. Nu använder vi enkätsvaren för att se om klubbens ”Mål, inriktning och verksamhetsplan” behöver justeras och givetvis satsningar i budgeten för 2015. Svaren är också ett bra stöd för de diskussioner vi för med våra kommittéer men också med våra samarbetspartners, golfrestaurangen, vår pro Michael, Ängsö GK m.fl.                          

En av likheterna med enkätsvaren från 2001 är slående, den att c:a 70 % av er som svarat vill att vi ska prioritera bana kvalitet/finish i första hand. Som näst mest prioriterade område kommer träningsområden med 12 % (2001 var siffran 20 %).

Vad händer då med de speciella samarbeten vi har med några klubbar:

Med Fagersta GK som 2014 dvs. för 500 SEK är det fritt spel på varandras banor.

Avtalet vi tecknade med Köpings GK gäller 2014 – 2017 och ger fullvärdiga medlemmar i Köping möjlighet att spela 5 ggr för 500 SEK på vår bana. När Köpings bana är ombyggd får vi samma möjlighet åren 2016 och 2017.

Det mest omfattande och populära utbytet har vi haft nu i två år med Ängsö GK. Här har vi från Surahammars GK utnyttjat detta mer än dubbelt så flitigt som det motsatta vilket har, efter en motion till Ängsö GK:s årsmöte, lett till en begränsning i tid. Från 2015-05-01 till 2015-10-31 gäller, precis som tidigare, fritt spel på varandras banor för fullvärdiga medlemmar med spelrätt utom lör-sön- och helgdagar före 12:00. Detta gäller under förutsättning att båda banorna är öppna för spel på sommargreener. Vi kommer också att försöka utöka samarbetet vad gäller tävlingsverksamheten mellan våra klubbar.

Hoppas att ni som är spelsugna får några ytterligare ronder innan snön lägger sig över banan!

Per Harrby

-------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------------

September 2014

Nu närmar sig hösten så sakta men förhoppningsvis kan vi spela golf några månader till även om dagarna blir mycket kortare. Klubbens ekonomi går fortsatt bra och vi har hittills haft fler greenfeegäster än motsvarande tid 2013. Även intäkterna från våra tävlingar överträffar både budget och förra årets intäkter. Sammantaget ger det ett gott betyg till banan och klubben.

En god ekonomi är givetvis grunden för att kunna satsa i framtiden men vi behöver medlemmarnas och gästernas åsikter och idéer för att satsa rätt. För att få in medlemmarnas åsikter pågår en webb-enkät september månad ut. Vi ligger just nu på c:a 30 % i svarsfrekvens men vill givetvis ha fler åsikter. Har du inte fyllt i enkäten har du till sista september på dig att göra det!

Vi kommer att redovisa en sammanställning senare i höst och då även kunna jämföra med enkäten 2001. Den enkäten låg till grund för ”mål, inriktning och verksamhetsplan” som togs fram då och som gäller fortfarande. Med hjälp av den nya enkäten och de åsikter som kommer in direkt till klubben från medlemmar, nu senast om kvaliteten på våra greener, och greenfeegästerna (främst från de som utnyttjat Golfhäftets enkät) kommer vi att se över klubbens inriktning och prioriteringar.

Vi ska också titta på de förslag som kommer in gällande områden där vi ska utveckla banan och verksamheten. Till detta återkommer jag och på vårt medlemsmöte, direkt efter årsmötet, ska vi förhoppningsvis kunna presentera dessa planer.

Banutvecklingskommittén har gjort en grundlig genomgång av banans status och kommit med både generella synpunkter och mer specifika åtgärder på och runt 16 av våra 18 hål. Detta är nu lämnat till Björn och hans mannar som input för deras arbete.

Per Harrby

 

-------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------

Augusti 2014

Redan så här i början på augusti kan man nog konstaterat att sommaren 2014 kommer att gå till historien som väldigt torr och varm. Dessa dagar ser vi i grannskapet vilka konsekvenser detta kan få. Jag sitter just nu och tittar på direktsändningar i TV från branden i skogarna nordväst om Ramnäs. Skrämmande bilder!

Vad gäller golfspelande i Sverige och hos oss så kan nog värmen haft en dämpande effekt på intresset vissa dagar. Hos oss ser det dock fortsatt bra ut vad gäller greenfeegäster och deltagare i våra tävlingar. Det väl utbyggda och utnyttjade bevattningssystemet på vår bana har gjort att den har hållit sig grön och fin hela tiden.

Som en del i våra ambitioner att utveckla banan och verksamhet för att möta nuvarande medlemmar och gästers önskemål samt givetvis attrahera nya medlemmar pågår nu och september månad ut en enkät bland medlemmarna. Svaren har börjat komma in men vi hoppas ju på en riktigt hög svarsfrekvens, för er som inte har svarat leta på enkäten på hemsidan och lämna din åsikt!

Ett led i att få en konstruktiv diskussion om banan och vilka möjligheter vi har att trimma finishen har vi bjudit in Svenska Golfförbundets bankonsulent till ett medlemsmöte torsdagen 14 augusti kl.18:00 i klubbhuset. Mötet är tänkt att vara till c:a 20:00. Hoppas så många som möjligt har tid att delta.

Ha en fortsatt trevlig golfsommar

Per

-----------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------


Juni 2014

Så här i midsommartid kan man konstatera att intresset för golf, både hos oss och i Sverige totalt är stort. De senaste årens minskning av antalet golfspelare i Sverige har avstannat och ser nu ut att öka igen. En stor del i detta beror givetvis på att vi spelar golf längre upp i åldrarna. Konkurrensen om ungdomarnas intresse är dock fortfarande hård.

Vi öppnade banan den 4:e april vilket är tidigt för våra förhållanden men våren har varit gynnsam och växtligheten har tagit sig bra.

Under våren har en diskussion pågått gällande banans status och då främst greenerna. Ett 40-tal medlemmar har skrivit till styrelsen för att få svar på hur vi ställer oss till ett antal frågor. Det är oerhört viktigt i en medlemsägd förening att det finns en öppenhet för konstruktiva och öppna diskussioner varför vi väljer att låta alla ta del av styrelsens synpunkter. Ambitionen gällande greenerna är att göra dessa så snabba och jämna som växtlighet och väder tillåter. På våren måste dock gräset få chans att rota sig riktigt för att inte riskera skador och därmed få ett behov av att så om.

För att hålla er som är intresserade om vad vi gör på banan och då främst på greenerna kommer Björn på sin blogg att 1 till 2 ggr/vecka skriva om vad som görs vad gäller gödning, vältning, dressning klipphöjder mm.

Styrelsens ambition i jämförelse med andra klubbar i närområdet är givetvis att vi ska ligga i topp. Vi måste vara medvetna om att klimatet i området skiljer 2-3 växtzoner vilket är till vår nackdel.

I klubbens ”mål, inriktning och verksamhetsplan” från 2001 är det fastlagt att ”Banan ska ha högsta prioritet. Hög kvalitét och finish ska eftersträvas vilket gynnar medlemmarna och möjliggör arrangemang av större tävlingar”. Detta står nuvarande styrelse fortsatt bakom.

Vi har också kontaktat Golfförbundets bankonsulent som gärna kommer till klubben för att fördjupa vår kunskap ”i den ädla konsten” att anlägga och underhålla en golfbana. Anmäl gärna om intresse finns för att delta. Gör detta på kansliet eller i enkäten (se nedan)!

För att få in så många medlemmars åsikter som möjligt kommer vi inom några veckor att gå ut med en webbaserad enkät med utrymme för egna åsikter. Greenfeegäster lämnar synpunkter på flera sätt främst genom Golfhäftets enkät.

Hoppas ni ger denna enkät några minuter så att vi får så heltäckande synpunkter om klubben och banan som möjligt.

Vi kommer givetvis att redovisa summan av enkäten på denna sida.

Ha en fortsatt trevlig golfsommar.

Per

-----------------------------------------------oOo---------------------------------------------

 

April 2014

Ja så kom då våren och vi kunde öppna banan redan 4 april vilket är tangerat rekord och ca 4 veckor tidigare än 2013. Enligt vår greenkeeper Björn så har banan klarat vintern bra vilket kan intygas av de som likt mig själv har gått sin första ronda för året.

Alla tee är nu märkta med de nya hektometersymbolerna i stället för de gamla färgmarkeringarna. De provisoriska tee (nu märkta 40) som vi testade förra året byggs succesivt om till konstgräs. Konstgräset känns bra, är lätt att pegga i och framför allt vi behöver inte kosta på dyr konstbevattning.

”Tee 40” är ju främst till för de som tycker hålen är för långa eller bara vill ha en snabbare runda. Enligt Svenska Golfförbundets regler är nu ”tee 40” slopat för damer som kan både tävla och gå handikapsättande rundor. Detta ska ju inte hindra oss herrar från att spela en kortare bana och upptäcka nya platser mot de som vi normalt hamnar på!

På vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att gå ut med en enkät för att få medlemmarnas åsikter i en rad frågor gällande klubben och banan. Den senaste enkäten genomfördes 2001 och vid den genomgång vi gjort av svaren kan vi konstatera att klubben i stort genomfört majoritetens önskemål utom möjligen i en fråga. Det gäller övningsområdets utformning och även om vi nu gör en upprustning av fältet och bunkern på höger sida om vägen till hundklubben, bakom 11:an green, så finns här en del att ta tag i.

Årets planerade åtgärder på banan, lokaler och utrustning kommer nu succesivt på plats. Vår nya bollmaskin är på plats och både restaurangen och 9½:an är iordningställda efter nya krögarens önskemål.

Nu känns det att säsongen är i gång på allvar, bl.a. börjar vår största återkommande klubbtävling ”Seniltouren” onsdagen 16 april.

Nu önskar vi både greenfeegäster och medlemmar välkomna till nya upplevelser både på banan och i restaurangen.

Per Harrby

----------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------

Mars 2014

25:e februari genomförde vi års-/medlemsmötet och fick styrelsens förslag till medlemsavgifter och budget för 2014 godkända. Roland Södergren och Mikael Klintberg valdes in i styrelsen då Per Ahlström och Lars Rydberg avsagt sig omval.

Tee it Forward (teet framför gamla röda tee) som vi började med förra året kommer vi succesivt att bygga vidare på. Vi har redan anpassat banskisserna i trä och banguiden. Dessa tee kommer att byggas med konstgräs för att slippa dra fram ny bevattning. Vi går också ifrån färgerna och kommer att använda det så kallade hektometersystemet som används på fler och fler banor nu.

Extra pengar är avsatta för att dressa fairways och att justera 3:ans fairway, över ett av de stora dräneringsrören. Övningsfältet till höger om infarten till hundklubben kommer också att få en "ansiktslyftning" vad gäller bunker och utslagsplatser.

En ny bollmaskin till drivingrangen är beställd och Björn och hans mannar ska tillsammans med några grannklubbar köpa en ny såmaskin och en spolmaskin för dräneringsrören.

I veckan har vi också kommit överens med Köpings GK om ett samarbete över fyra år. Bakgrunden är den att Köping ska bygga om sin bana under 2014 och 2015 och endast ha öppet 9 hål dessa två år. För att fullvärdiga medlemmar i Köping ska kunna spela på en bra (!) 18-hålsbana erbjuds de att köpa 5 st greenfeebiljetter per medlem och säsong till reducerat pris hos oss. 2016 och 2017 kan våra fullvärdiga medlemmar spela på motsvarande sätt på Köpings nya bana.

Samarbetet med Fagersta GK och Ängsö GK löper vidare på samma sätt som 2013.

Som ni säkert redan sett i bl a VLT så har vi skrivit kontrakt med nya krögare. Det är Lena Oderstad-Andersson och Dan Andersson, som äger Ramnäs Hotell o Konferens. Nu har vi fått proffsiga krögare som kommer att lyfta golfrestaurangen till den nivå som krävs om vi ska kunna erbjuda en anläggning av högsta klass.

Vilket väder som väntar oss kommande månader vet vi ju inte men vi kan alltid hoppas att vad det än blir så klarar banan sig bra och att vi kan komma igång och spela golf!

Per Harrby

--------------------------------------------------------oOo-------------------------------------------------------

November 2013

Nu är golfsäsongen 2013 slut för dom flesta som håller till på våra breddgrader och det är dags för en liten summering. Som jag skrivit tidigare så har vår greenkeeper Björn och hans mannar, med hjälp av den fina sommaren, kunnat visa upp en bana i toppskick. Detta är givetvis avgörande för att få en bra ekonomi i klubben.

Efter medlemsavgifterna är greenfee-intäkterna den största inkomstkällan och där har vi fått in över 1 miljon kronor vilket är 14 % över budget och 40 % över utfallet för 2012. Detta säger ju en del om vädret 2012 jämfört med 2013 om vi nu har glömt det!

Medlemsantalet har sjunkit med några procent vilket tyvärr är trenden inom hela golfsverige och har varit så i tio år nu. Här måste vi ”kavla upp ärmarna” och erbjuda en attraktiv fritid för både sällskapsspel och tävlingar.

Planeringen inför säsongen 2014 är nu i full gång. Samarbetet med Fagersta GK blir det samma som i år vilket också gäller Ängsö GK som vi meddelat tidigare. Detaljerna kan ni läsa på annan plats på vår hemsida. Försöket med ”tee forward” dvs tee framför det röda kommer vi att arbeta vidare med likaså en uppdatering av skyltar, banskisser och övriga markeringar. Var vi slutgiltigt hamnar får vi se när vi spikar budgeten.

Tävlingskommittén arbetar just nu med tävlingsprogrammet för kommande säsong och kommer förutom att beakta åsikter som kommit in även stämma av med kollegorna på Ängsö GK.

Vi har också börjat diskussioner med tilltänkta krögare inför nästa säsong. Vi är ju som alla golfklubbar beroende av en gästvänlig och bra fungerande restaurang!

Tyvärr lyckades vi inte påverka Trafikverket vad gäller hastigheten på 66:an som nu är höjd till 100 km/h. Vi var inte ens en remissinstans utan vi framförde våra farhågor ändå och fick svaret att det är 100 km/h som är standard vid liknande utfarter! Detta betyder att vi alla måste vara väldigt försiktiga när vi svänger in/ut till eller från klubben.

Tack för i år och hoppas vi ses på en lika fin bana nästa år också.

Per Harrby

-------------------------------------------oOo------------------------------------------------

Augusti 2013

Så här mitt i golfsäsongen gör jag redan några tillbakablickar på året. Vi har från starten 1:a maj haft en fantastisk bana vilket har spridit sig till golfare i Västmanland och semestergolfare runt Sverige. Detta ser vi inte minst på våra greenfee-intäkter som ligger över både budget och närmare 20 % över vad vi hade samma tid 2012.

Även vårt samarbete med Ängsö GK har varit väldigt uppskattat och utnyttjats flitigt från båda klubbarnas medlemmar. Här har vi redan träffat en uppgörelse om att ha samma avtal nästa säsong. Känns bra att kunna meddela detta redan nu.

Avtalet med Fagersta GK ska vi utvärdera gemensamt vilket vi inte gjort ännu, så det får jag återkomma till.

Något som inte kunnat undgå någon är den "turbulens" som varit runt vår krögare. Detta har upptagit stor del av styrelsens arbete under sommaren och har nu medfört att vi hävt avtalalet pga kontraktsbrott. Hittills har krögaren inte accepterat detta utan nu följer en rad rättsliga åtgärder från klubbens sida.

Med förhoppning om många sköna golfrundor!

Per Harrby

----------------------------------oOo--------------------------------------

Juni 2013

Första maj öppnade vi banan i ett mycket gott skick! Det var ju väldigt roligt och lite överraskande med tanke på hur vårvintern hade varit. Banpersonalens goda arbete och gynnsamt väder när snön äntligen lämnade banan gjorde att vi kunde skåda greener i stort sett i ”sommarklass” från start!

Ni som är ute på banan ser också de ”front tees” som är uppklippta framför nuvarande röd tee. Som jag skrev om i april ska vi i samband med att vi lämnar färgerna på tee och går över till hektometersystemet också slopa om banan.  Nya tees är utplacerade av vår greenkeeper Björn i samarbete med vår bankommitté, damkommitté och distriktets bankonslulent. Prova gärna och hör av er till Björn eller bankommittén om ni har synpunkter innan vi spikar lägena.

Vårt samarbete med Ängsö GK och Fagersta GK (som ni kan läsa om på annan plats på klubbens hemsida) har tagits mycket väl emot och även inneburit att flera valt att åter bli fullvärdiga medlemmar!

Vår nye krögare har fått en tuff start. Tanken var att fyra personer skulle dela på arbetsuppgifterna men av familjeskäl och sjukdom har han fått jobba i stort ensam. Vi hoppas givetvis att detta ska lösa sig då en fungerande restaurang är viktigt för helhetsintrycket av en golfklubb.

Själv har jag i samband med ett möte i Västmanlands Golfförbund fått en förhandsvisning av Frösåker GK:s nya kort-/linksbana. Något helt nytt som kommer att invigas 29 juni. Här ska man som exempel kunna gå runt de nio hålen med bara en putter!

Jag har också i samband med ett seminarium inom Svenska Golfförbundet besök Bro Hof och Nordea Masters andra dag. Både anläggningen och spelet imponerade eller vad sägs om att se Peter Hansson driva flaggan på två slag när avståndet tee till green var 515 meter och ett mycket smalt spelfält. Då inser man att det finns flera dimensioner med att spela golf.                            

Vi hörs

Per Harrby

 

--------------------------------------------oOo----------------------------------------------

 

April 2013

Så kom då äntligen våren om än kraftigt försenad. Nu väntar vi bara på att få ge oss ut och prova våra färdigheter i den ädla golfsporten. Som jag skrev i februari så väntade vi på att åka med vår pro Michael till Grekland för en veckas golf och lektioner. Vi var totalt 12 golfare varav 8 från Surahammars GK som följde med Michael till Kalamata. Bra arrangemang, nyttiga lektioner, toppen banor och bra golfväder, 16 – 25 grader på dagarna och mycket sol.

Nu har vi skrivit kontrakt med våra nya krögare Sperrlings och Bäcklunds från Skinnskatteberg.  Det blev ju väldigt ont om tid när Lisbeth, som vi hade kontrakt med även 2013, drabbades av sjukdom i familjen och måste dra sig ur. Nya krögarna har många goda idéer och vi önskar dem givetvis lycka till. En bra golfanläggning ska givetvis ha en bra restaurang för att vara komplett.

Vårt samarbete med Ängsö GK (som finns beskrivet på vår hemsida) har tagits väldigt väl emot av nuvarande och presumtiva medlemmar. Med Fagersta GK har vi i år ett ”500-kort” som innebär att om du betalar 500:- så spelar du gratis på Fagersta hela året vilket givetvis gäller det omvända för Fagerstas medlemmar. 

Vad gäller banan så har vi fått lugnande besked från vår greenkeeper Björn att det ser lovande ut även om man aldrig ska ropa hej osv. Styrelsen har gett Bankommittén i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi ska kunna komplettera banan med ett ytterligare tee framför nuvarande röda. Det nya upplägget som benämns ”hektometer-systemet” kommer med säkerhet att införas på många banor i Sverige kommande år. Avsikten är att möjliggöra för inte så långtslående att nå green med ”rätt” antal slag givetvis på ”bekostnad av slopen”.  Vår avsikt är att låta spelarna testa på nio av hålen innan vi beslutar om ett totalt införande och ny ”slopning” av banan. Fullt infört så försvinner färgmärkningen på alla tee och får en sifferbeteckning som är banans längd från respektive tee delat med 100. Vårt vita skulle på detta sätt betecknas 61.

Nu hoppas jag att så många som möjligt sluter upp på städdagen den 27 april så vi kan få banan i gott skick inför kommande rundor.

Vi hörs

Per Harrby

------------------------------------------oOo------------------------------------------------

Februari 2013

Golfsäsongen 2013 närmar sig nu och med den en rad förändringar och utmaningar. För egen del har jag blivit invald som ordförande på årsmöte 26 februari efter Lennart (LUA) Carlsson. Lennart har suttit i styrelsen mer än 20 år varav 5 som ordförande. Mycket imponerade och han har givetvis tillsammans med anställda, alla frivilliga krafter och övriga i styrelsen sett till att Surahammars GK står sig väl rustad inför utmaningarna som väntar.

Det som hela ”golfsverige” känner av är ju minskat antal medlemmar. Sedan toppåret 2004 har några procent varje år valt andra fritidsaktiviteter, vara vilande eller att spela play and pay och liknande. Tappet märks mest i åldrarna när man bildar familj medan oldgirls och oldboys hänger kvar. I tider då utbudet är större än efterfrågan måste vi vara alerta och ha attraktiva erbjudanden, bra och enkel service och en bra bana.

En nyhet för året är ju vårt utbyte med Ängsö GK som innebär att medlemmar spelar på varandras banor fritt under hela säsongen som respektive bana är öppen. Ängsö-banan har ju normalt en längre säsong än Surahammars bana som ligger två växtzoner mer norrut. Det fria spelet gäller fullvärdiga medlemmar dock  inte lör- sön- och helgdagar med starttid före 12.00 om det inte är fråga om en tävling.

Då flera andra klubbar i vår omgivning gör överenskommelser likt den vi har med Ängsö så kommer ”1000-kortet” att upphöra. Med Fagersta GK kommer vi att även under 2013 ha ett ”kortsamarbete”. 

Västmanlandsöverenskommelsen är föreslagen att gälla på samma sätt som under 2012.

Enligt vår greenkeeper Björn ser banan bra ut under snön så vi får hoppas på en gynnsam vår och givetvis ett mycket bättre golfväder än 2012.

I slutet av mars kommer min fru och jag tillsammans med ett golfgäng att följa med vår pro Michael på en golfvecka i Grekland. Allt för att få en föraning om vad som väntar oss i sommar på två av Västmanlands bästa golfbanor Surahammar och Ängsö!

Vi hörs

Per Harrby

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:47
Skribent: Majvor Wilson

  

Vädret Surahammar

Postadress:
Surahammars GK - Golf
Golfbanevägen 5
73534 Surahammar

Besöksadress:
Golfbanevägen 5
73534 Surahammar

Kontakt:
Tel: +4622030067
Fax: +4622030063
E-post: This is a mailto link

Se all info