Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


SAIF bildades den 30:e mars 1930, då som en sektion under KIRUNA AIF.

Den första styrelsen bestod av:

Ordförande Karl Lindmark
Vice ordförande Herman Stålnacke
Sekreterare Petrus Halldén
Kassör Albin Lindmark
Revisor Arvid Kemi
Elis Lindmark


 STADGARNA SOM ANTOGS VID ÅRSMÖTET SÖNDAG 30/12 1934.

1) Innan inträde vinnes i SAIF måste inträdes sökande betala Kr 0,50 i inträdes avgift och godkänna arbetarorg. och ej ha på något sätt förbrutit mot arbetarklassen. Medl. inröstas.

2) Vid alla AIF:s tillställningar måste medl. uppträda fredligt och stadgat.
Medlem som uppträder störande, skall av styrelsen erhålla varning i första hand, samt om detta upprepas helt uteslutas ur föreningen. Om medlem uppträder osolidariskt mot arbetarklassen uteslutes denne.

3) Medl. som resterat sin kontigent i två år, strykes och betraktas som skubbare.
Medl. som begär utträde och ej betalt sin kontigent till dato, betraktas även i detta fall som skubbare.

4) Innan återinträde beviljas för den som strukits på grund av resterande kontigent, erhåller ej inträdde innan resterande kontigent erlagts.

5) Medl. som uteslutits och begär avbön skall skriftligen inlämna avböns ansökan till till styrelsen, samt därefter behandlas på medl. mötet.

6) Medl. tillhörande SAIF får ej deltaga i tävling eller märkesprov o.dyl som anordnats av borgelig i idrottsförening.

SAIF BLEV SJÄLVSTÄNDIG FÖRENING ÅR 1931.

SAIF övergick till riksidrottsförbundet 1937.

1937 fick alla medl. över 16 år rösträtt.

Fram till 1941 var det styrelsens uppgift att rösta in nya medl., men från 1 feb 1941 fick alla nya medl. inträde i föreningen utan röstning.

1952 anslöt sig föreningen till svenska fotbollsförbundet.

Den 13 feb 1955 beslutades att även de som var under 16 år skulle få bli medl. till en avgift av 1,50 Kr.

Den 18 dec. 1955 startade AIF med amatörteater och föreningskunskap. AMATÖRTEATERN FRAMFÖRDE 3 FÖRESTÄLLNINGAR.

1967 blev SVAPPAVAARA arbetares idrottsförening.
SVAPPAVAARA ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING.

1968 Det efterlängtade eljusspåret blev klart.

Föreningen har också varit med och ordnat julotte kaffe under en tid.

DANSER OCH ANDRA festligheter har ordnats från första början.
Inträde till en dans 1935 var 75 öre/50 öre/kvinnor.

Uppdaterad: 07 MAJ 2008 14:23

Postadress:
Svappavaara AIF
Bruksvägen 6
98020 Svappavaara

Besöksadress:
Bruksvägen 6
98020 Svappavaara

Kontakt:
Tel: 0706798374
E-post: svappavaaraaif@gmail...

Se all info