Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2019


Kallelse till årsmöte 2019 som pdf.

Välkommen till årsmöte i Svedens Ponnyklubb!

När: Söndag 2019-02-24 kl. 15.00 OBS! Öppet hus 14.00 - 15.00!

Var: Klubbrummet, Svedens Ponnyklubb

Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga i klubbrummet på Sveden från söndag 17 februari.

Ärenden

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna .
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet.
 13. Val av ordförande för föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22).
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen.
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.

Styrelsen för Svedens Ponnyklubb hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Uppdaterad: 15 FEB 2019 16:37 Skribent: Marcus Myhr
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svedens PK - Ridsport
Svedens Gård 28
79196 Falun

Kontakt:
Tel: 02325430
E-post: This is a mailto link

Se all info