Hoppa till sidans innehåll

Information från styrelsen


Styrelsen redogör för vad som hänt och vad som är på gång. 

 

Svenljunga 2015-01-22

De känner oro över …ridklubbens framtid

Kommunen förhandlar just nu med naturbruksgymnasiet om ett förstahandskontrakt på ridanläggningen Ljungaskog.

– Hur kan politikerna lova bort vår anläggning?

 

SVENLJUNGA & TRANEMO Måndag 16.33, uppdaterad Måndag 16.37
Delar av styrelsen för Svenljunga Ridklubb Jessica Westerholm, Per Bynander, Ingar Jansen och Emma Karlsson.
Foto: Marie Haglund
Ett ridskolestall som saknar hästar och barn. Svenljunga ridklubbs styrelse är oroliga inför framtiden. Jessica Westerholm, Per Bynander, Ingar Jansen och Emma Karlsson anser inte att kommunen lyssnar på dem.
FAKTA

Bakgrund

Svenljunga verksamhetslokaler äger ridanläggningen Ljungaskog. Ridhuset byggdes 1997.

I oktober 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja till Svenljunga ridklubb för 700 000 kronor.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet.

Kommunstyrelsen fattade i november beslut om att höja arrendet.

 

Inne i ridskolestallet gapar spiltorna tomma. Här har det inte bott några hästar sedan tidigare arrendatorn av ridskolan flyttade i somras. Vem som ska ta över är fortfarande oklart.

– Vi känner oss helt bakbundna, säger Svenljunga ridklubbs ordförande Per Bynander.

Mötena med kommunen och naturbruksgymnasiet har varit många. Trots det finns det fortfarande ingen lösning på hur arrendekontraktet ska se ut i framtiden. Bakgrunden är att kommunen vill höja arrendet från 10 000 kronor om året till 175 000 kronor. I slutändan handlar det om hur den här kostnaden ska fördelas. Svenljunga ridklubbs förstahandskontrakt löper ut den sista december 2015.

– Det är väldigt mycket som känns ovisst och tyvärr så är det de barn som inte har någon egen häst som kommer i kläm. För dem har vi ingen verksamhet alls just nu, säger Jessica Westerholm, en av styrelsens ledamöter.

Den lilla verksamhet som ändå finns nu vänder sig till medlemmar som har egen häst. Styrelsen har bland annat bjudit in olika gästtränare i hoppning och dressyr.

– Vi har haft flera intressenter som velat driva ridskola här, men eftersom vi bara har kontrakt året ut så är det ingen som vågar, säger Emma Karlsson, vice ordförande.

Styrelsen känner sig överkörd av kommunen. De upplever att naturbruksgymnasiet får diktera villkoren och att klubbens intressen hamnar i kläm. Samtidigt poängterar Per Bynander att klubben är angelägna om att naturbruksgymnasiet ska finnas kvar på anläggningen.

– Vi vill ha ett trepartsavtal där vi delar upp anläggningen mellan oss, men det sade naturbruksgymnasiet nej till.

Klubben vill nu inte lägga ner mer jobb på anläggningen. Planen var att rusta upp och byta ut staket runt hästarnas rasthagar, men det får vänta. På grund av minskade intäkter har de också fått säga upp vaktmästartjänsten till halvtid.

– Man kan fundera över varför och till vem kommunen köpte in den här anläggningen, säger Per Bynander.

 

Svenljunga 2014-05-28

 

Styrelsen har blivit kontaktad av oroliga medlemmar som har talat om att AP häst har delat ut ett brev till de ridande eleverna, där AP häst menar att styrelsen har valt att avsluta samarbetet med AP häst. 

Detta är inte sant!

Styrelsen och AP häst har länge försökt enas om ett nytt avtal utan att lyckas. Nu har AP häst tyvärr meddelat att de inte tänker fortsätta sitt samarbete med Svenljunga ridklubb.

AP häst har valt att fortsätta sin verksamhet på annat sätt och därför tvingas styrelsen att söka efter en ny arrendator som kan fortsätta bedriva ridskolan. AP häst har ställt krav som varken styrelsen eller Svenljunga kommun, som äger anläggningen, kan gå med på. AP häst väljer därför att inte fortsätta förhandla kring ett nytt avtal. 

När styrelsen har ytterligare information kommer medlemmarna att informeras.

 

Svenljunga 2014-04-16 

AP Häst visade intresse för att köpa anläggningen 2011 och fick nej från kommunen. Eftersom en kommun inte kan gynna en privat näringsidkare genom att sälja en fastighet under marknadsmässigt pris. 

Sedan visade både Svenljunga ridklubb och Naturbruksgymnasiet intresse för att köpa anläggningen. 

När det var aktuellt att SRK skulle få köpa anläggningen till ett förmånligt pris valde styrelsen i mars 2012 att säga upp arrendeavtalet för omförhandling med AP Häst. Styrelsens förklaring för att höja den låga arrendekostnaden AP häst haft sedan de kom till anläggningen var för att finansiera renovering i stallet och byte av det mycket dåliga taket i ridskolestallet, allt för att utveckla den fina anläggning vi har. 

Styrelsens tanke var då att köpa anläggningen och renovera den utifrån de krav och önskemål AP häst och Naturbruksgymnasiet hade för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter på anläggningen. 

I augusti 2012 får styrelsen ett mail från AP Häst där de vill ha svar på frågor de har kring omförhandlingen av avtalet som sagts upp. Styrelsen hade då ingen möjlighet att ge några konkreta svar eller svara på några frågor kring framtiden eftersom ingen visste hur kommunen tänkte agera. AP Häst ville ha ett avtalsförslag presenterat under hösten 2012. 

I oktober 2012 beslutades det i kommunfullmäktige att SRK skulle få förvärva anläggningen. Styrelsen skulle då kalla till ett medlemsmöte för att informera om läget, men innan vi hann göra det fick vi reda på att kommunfullmäktiges beslut hade överklagats. Styrelsen kunde då inte gå vidare med några större förändringar eller presentera ett avtalsförslag eftersom ingen visste vad som skulle hända. Styrelsen var enig om att inga större investeringar i anläggningen skulle göras förrän det var helt klart att SRK skulle få förvärva anläggningen.

I december 2012 tog styrelsen ett beslut om att ändå göra ett avtalsförslag utifrån att SRK skulle få förvärva anläggningen och presentera det för AP Häst. AP Häst hade då invändningar på hur avtalet sagts upp tidigare under året och hävdade att vi i styrelsen hade sagt upp det på ett felaktigt sätt, eftersom vi inte hade presenterat ett nytt avtalsförslag i samband med uppsägningen ogiltigförklarades uppsägningen. AP Häst får därmed ytterligare ett år med samma avtal som tidigare. 

I mars 2013 får vi reda på att förvaltningsrätten menar att kommunen inte har rätt att sälja anläggningen till SRK för det bokförda värdet. Kommunen överklagade det beslutet men fick återigen avslag. 

2013 sade styrelsen återigen upp arrendeavtalet med AP Häst för omförhandling, denna gången tillsammans med ett nytt arrende avtalsförslag. Styrelsen beslutade även att ta in en utomstående opartisk part vid förhandlingarna, vilket drog ut på tiden då vi inte lyckades komma i kontakt med rätt person. AP Häst meddelar i maj 2013 att de inte är intresserade av att gå vidare med ett nytt försök att försöka förhandla om arrendeavtalet som styrelsen presenterat. 

Styrelsen kallar sina medlemmar till ett informations/diskussionsmöte i juni 2013 för diskussion kring anläggningens framtid. 

Vi har sedan dess tagit fram flera olika förslag på ett nytt arrendeavtal till AP Häst. Vi har inte fått någon positiv respons från AP Häst, inte heller kommit så långt att vi tillsammans har gått igenom de olika arrendeförslagen. Vi har bara fått negativ respons på de avtalsförslag vi presenterat. Vi har försökt att vara öppna för förhandling på alla punkter i avtalet, men AP Häst har inte gett oss förslag på vilka punkter de vill förändra. Ingen förhandling alls sker trots att styrelsen påtalar att det är ett arrendeavtals förslag för omförhandling som presenterats. 

I september 2013 får vi en namnlista från flertalet medlemmar som kräver ett extra allmänt medlemsmöte med bland annat punkten, Arrendeavtalet mellan SRK och AP Häst. Det mötet äger rum i oktober 2013. Medlemmarnas representant har då bjudit in representanter från Västergötlands Ridsportförbund som erbjuder sig att hjälpa till. De är vana vid sådana här problem mellan arrendatorer och föreningar. Styrelsen får massiv kritik från flera medlemmar kring hur vi hanterat arrendeavtals förhandlingarna med AP Häst. Styrelsen har dock utifrån bästa förmåga försökt göra så gott det går. Men utan att veta vad som ska ske med anläggningen, vad kommunen tänkt göra och vad förvaltningsrättens beslut skulle bli så var det inte lätt att motivera avtalets innehåll. Kommunen meddelar sedan att det blir en arrende höjning från 10000:-/år till 175000:-/år för anläggningen. Den summan har vi försökt ändra utan framgång och det är utifrån det priset på anläggningen vi arbetat med de nya avtalsförslaget. 

Under hösten 2013 känner styrelsen att det gått bättre med förhandlingarna mellan AP Häst och SRK då representanter från Västergötlands Ridsportsförbund varit med. Deras representant Mariana Fransen skall då hjälpa till att utforma ett avtal utifrån nyttjande grad, så som det ser ut mellan många andra föreningar och ridskolearrendatorer. Styrelsen tycker det känns bra att ha med en utomstående opartisk person som är väl insatt i liknande ärenden. 

I november 2013 presenterar Mariana de faktiska siffror som gäller anläggningen och hon har då sammanställt allt utifrån de siffror som AP Häst, Naturbruksgymnasiet och SRK lämnat in. AP häst meddelar då att de skall inleda nya diskussioner med SRK om avtalets utformning. Styrelsen får hjälp av Mariana Fransen och hennes kollegor med att utforma ett rättvist avtal. I samband med detta förlängs även uppsägningen av avtalet med AP häst till och med sommaren 2014 för att det skall finnas tid att få klart ett avtal. 

När avtalsförslaget är klart för omförhandling meddelar AP Häst att de inte är intresserade av att gå vidare med några förhandlingar kring det avtal som vi arbetat med. De menar att vi står alldeles för långt ifrån varann för att det ska gå att komma överens och att det inte skulle fungera ekonomiskt för dom att teckna ett sådant avtal. 

Styrelsen bjuder in AP Häst på ett möte i februari 2014 för att återigen se om det ändå inte ska gå att lösa detta på något sätt som alla kan vara nöjda med. AP Häst presenterar under det mötet ett nytt förslag som de ber styrelsen att titta på och lämna synpunkter på. AP Häst har en vision om att vidareutveckla anläggningen. De vill bygga ett eget ridhus och som de vill bedriva ridskola och naturbruk i, och de vill köpa eller långtids arrendera mark av kommunen och göra direktavtal med kommunen kring ridskolestallet. AP Häst menar att SRK på så sätt får möjlighet att göra det gamla ridhuset mer attraktivt för privatryttare, att anläggningen blir mer attraktiv för större och bättre tävlingar och att SRK kan hyra ut ridhuset mer. 

När styrelsen tittat på och undersökt möjligheterna om det är ekonomiskt möjligt för SRK att kunna ha en sådan uppdelning av anläggningen kommer vi fram till att det är omöjligt för SRK att stå för hela kostnaden av den del av anläggningen som AP Häst menar att SRK ska ha. Styrelsen tror inte heller att det är det bästa för föreningen. Vi skulle i sådana fall bli en förening för de som har egen häst. All annan verksamhet skulle bedrivas i helt egen regi av AP häst. Och ett samarbete skulle endast ske vid tävlingar då bägge ridhuset skulle behövas. Styrelsen ser inte att det är något alternativ. I arrendeavtalet mellan SRK och kommunen står att föreningens huvudsyfte är ridskola som ger alla möjlighet att rida. Delas anläggningen så som AP häst vill har Svenljunga ridklubb egentligen inget annat än ett ridhus för privatryttare. 

Tyvärr finns det ingen vilja från AP Häst sida att förhandla fram ett nytt arrendeavtal med Svenljunga ridklubb. AP Häst meddelade styrelsen i mars 2014 att de tackar nej till vidare förhandlingar kring avtalsförslaget och att de endast är intresserade att gå vidare med förhandlingar om de får bygga ett eget ridhus. Eftersom styrelsen lagt ner mycket tid på att arbeta fram det avtal som presenterats och det avtal AP Häst presenterat inte är ekonomiskt realistisk för en ideell förening är det låst läge. 

Styrelsens enda alternativ är nu att söka en ny ridskolearrendator. Detta måste ske under dem närmaste månaderna eftersom vi inte lyckas komma vidare med AP Häst. 

Svenljunga kommun och deras politiker har sagt sitt. Dem är inte villiga och kan inte fortsätta gynna en privat företagare med skattemedel som det varit i många år. Nu har kommunen höjt arrendet för att täcka sina underhållskostnader samt framtida investeringar i ridanläggningen. Och ridklubben står snart utan arrendator. 

Svenljunga kommun har sedan en tid tillbaka fört en dialog med VG regionen kring Naturbruksgymnasiets roll på anläggningen. Under alla år Naturbruksgymnasiet varit på SRKs anläggning har de endast haft avtal med AP Häst. SRK har inte fått något ekonomiskt stöd från Naturbruksgymnasiet och förhoppningen nu är att Svenljunga Kommun och VG regionen kan komma överens om en förändring på den punkten.  

Styrelsens önskan är att AP Häst blir kvar! Deras lust och kämparglöd för att utveckla sin verksamhet ser vi som positivt, men när deras vision i nuläget inte är realistisk kan styrelsen tyvärr inte gå vidare och försätta klubbens ekonomi på spel. 

 
 //Styrelsen för Svenljunga Ridklubb 

Uppdaterad: 22 JAN 2015 20:28

Postadress:
Svenljunga RK - Ridsport
Box 141
51223 Svenljunga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info