Hoppa till sidans innehåll

Ekonomi, regler, blanketter


Om du har ersättning att fordra av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet måste du skicka in en räkning.

De olika ersättningarna hanteras av kansliet veckovis och utbetalning sker normalt sett en gång per vecka, på måndagar. Undantag löner, arvoden och milersättning som hanteras via löneprogram och utbetalning sker i samband med lön den 25:e i varje månad. Domarersättningar hanteras separat i enlighet med Tävlingsbestämmelserna.

Alla inkomna räkningar ska attesteras enligt fastställd attestordning innan utbetalning kan ske. SAFF:s attestordning, se FS-protokoll: http://www.saff.se/forbundet/motesprotokoll/FS-protokoll/

För att det ska fungera smidigt och snabbt är det viktigt att alla begärda uppgifter är noggrant ifyllda och att det finns tydliga kvitton på alla utlägg som man begär ersättning för. Notera att det alltid krävs fullständigt personnummer och e-postadress. Räkningen måste alltid vara daterad och underskriven eftersom den som begär ersättning ska intyga att uppgifterna i redovisningen är korrekta. Kontrollnivån är hög eftersom vi behöver följa de krav som skattelagstiftning och annan lagstiftning samt god redovisnings- och förvaltningssed ställer. Felaktiga blanketter returneras och hanteras ej av kansliet.

Det finns två sätt att sända in räkning på:

- Per e-post, använd blanketten utläggsspecifikation med inskannade kvitton i samma fil som skickas per e-post till This is a mailto link. Originalkvitton ska senare sändas in till kansliet alternativt behållas av den som har haft utlägget för att kunna visas upp om Skatteverket gör en granskning och kan kräva att se originalkvitton.

- Per post tillsammans med originalkvitton som sänds till Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Här finns utläggsspecifikationsblankett som ska fyllas i:

https://www.saff.se/forbundet/blanketterekonomi/ (se blankett längst ned)

Räkning ska sändas in senast två veckor efter avslutat uppdrag.

Domare

Domarkvittenser hanteras separat och samtliga domare ska fylla i fil som finns här http://www.saff.se/forbundet/Arvodering/ för att vi ska kunna behandla de domarkvittenser som huvuddomaren efter avslutad tävling sänder in till kansliet.

Regler finns här:

http://www.saff.se/forbundet/spelreglertavlingsbestammelser/ se Tävlingsbestämmelser.

Förskottsbegäran/förskottsredovisning

I undantagsvis kan förskott för uppdraget utbetalas. Ansökan kan ske via mejl och samtliga uppgifter om mottagaren samt bankkontonummer och cl-nr ska anges och orsak till eventuellt förskott. Ansök två veckor innan önskad utbetalningsdag. Ansökan ska attesteras via kansliet innan utbetalning kan ske.

Senast inom två veckor efter genomfört uppdrag ska redovisning ske genom att sända in förskottsredovisning, blankett resespecifikation och kvitton ska sändas in som vanligt men glöm inte att ange att det är en redovisning och ange summan som du tidigare har fått som förskott. Eventuellt överskott sätts in på SAFF:s bg konto 5860-0560 i samband med redovisningen. Eventuellt underskott sätts in på ditt angivna bankkontonr efter sedvanlig kontroll/hantering.

OBS! Inga sedlar, mynt vare sig i SEK eller andra valutor mottas av kansliet. Överblivna medel ska sättas in på vårt bg 5860-0560 med notering om vad det gäller.

Här finns regler/blanketter

Utläggsspecifikation - https://www.saff.se/forbundet/blanketterekonomi/ (längst ned på sidan)

Domararvodeslänk som ska fyllas i innan första utbetalning kan ske - http://www.saff.se/forbundet/Arvodering/. Länken kan även användas vid eventuella justeringar men mejla This is a mailto link om ändringen  så vi uppmärksammar detta och kan ändra i löneprogrammet. 

Tävlingsbestämmelser - http://www.saff.se/forbundet/spelreglertavlingsbestammelser/

Attestordning - http://www.saff.se/forbundet/motesprotokoll/FS-protokoll/ 

Uppdaterad: 02 AUG 2020 23:55 Skribent: Monica Gårdström
E-post: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information