Hoppa till sidans innehåll

Ekonomiskt stöd - Barn & ungdom


SAFF Barn och ungdomsstrategi

Projektstöd IF september – oktober 2021 

Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är att  

 • Stärka idrotten i idrottssvaga områden, 
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och 
 • Att IF har fler utbildade barn- och ungdomsledare.  

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstöd inom 2 av 3 områden (bibehållen verksamhet under corona är undantagen): 

 • Läger 
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger. 
 • Material 
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 
 • Individuella kostnader 
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter. 

 

Områden möjliga att ansöka om projektstöd för 
 

1. Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna 

Vi lever i fortsatt mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är inget undantag. Idrotten, liksom andra sektorer, behöver snabbt kunna ställa om och hitta innovativa lösningar för att hålla verksamheten igång och därför finns möjligheten för föreningarna att söka projektstöd. 
 
Målgrupp 
Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av coronarestriktionerna. 
 
Inriktning 
Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktioner från Folkhälsomyndigheten kopplade till coronapandemin som berör idrottsrörelsen / eller som påverkar idrottsrörelsen gäller. Föreningar kan beviljas stöd för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. 

SAFF beviljar stöd till: 

 

2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten 

Vi vill att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. 
 
Målgrupp 
Ungdomar i åldern 13-20 år 
 
Inriktning  
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.  
 
Projekt ska: 

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen 
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta 
 • Utveckla föreningsmiljö så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande  

SAFF beviljar stöd till: 

 • Flex Fotboll: paket med flex-skydd från Contact Sports. 
 • Föreningsutveckling, fria projektansökningar, i samråd med Monika Stylin 

 

3. Utbildade barn- och ungdomsledare 

Vi vill att aktivitetsledare har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer. Definitionen av aktivitetsledare är en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.  
 
Målgrupp 
Aktivitetsledare för barn och ungdomar 
 
Inriktning 
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.  
 
SAFF beviljar stöd till: 

 • Utbildningar i utbildningsplattformen (IUP)
 • Landhockeyspecifika utbildningar hos EHF/FIH 

 

Kriterier vid ansökan: 

 • Föreningen ska bedriva eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. 
 • Ansökan ska avse en satsning som genomförs inom projektperioden. 
 • Projektet ska avse insatser framåt i tiden, redan genomförda satsningar godkännes ej. 

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2021 års utgång. 

 

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. En förening kan söka ett eller flera projektstöd. Vid ansökan om fler än ett projektstöd ska en ansökan för respektive projektstöd skickas in. För att ansöka om Projektstöd IF ska ni välja period Projektstöd IF 2020-2021 samt det projektområde som ansökan avser.  
Vi tar emot ansökningar så länge det finns medel kvar att fördela, eller som längst fram till den 28 oktober. Därefter stängs Projektstöd 2020/2021 ned.   

Uppdaterad: 15 FEB 2018 12:29

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information