Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterad information om de nya smittskyddsåtgärderna: Kursverksamhet även för vuxna får fortgå

11 JAN 2022 15:58
Den 10 januari meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya restriktioner träder i kraft den 12 januari. Här sammanfattas de nya allmänna restriktionerna samt hur de påverkar danssporten.
 • Uppdaterad: 11 JAN 2022 15:58

Svenska Danssportförbundet är glada över att meddela alla aktiva dansare och ansvariga, att kursverksamheten även för vuxna får fortgå, med rekommenderade smittskyddsåtgärder. Efter vidare dialog med Riksidrottsförbundet så kan nu förbundet ändra sin rekommendation på den punkten. Nedan följer den uppdaterade informationen och vi ber er läsa igenom detta igen. Uppdaterat dokument kommer även mejlas ut idag till samtliga inom förbundet och som vanligt - mejla oss på This is a mailto link vid frågor.

De allmänna smittskyddsåtgärderna sammanfattas i följande pressmeddelande från Regeringen:

Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022

Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Den sammanvägda bedömningen är att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Åtgärder som införs den 12 januari 2022

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
 • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken med enbart sittande resenärer gäller fortsatt. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans.
 • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kommer att förlängas ytterligare.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt göra bedömningen om nödvändigheten av åtgärderna. Åtgärderna ska inte ligga kvar längre än absolut nödvändigt.

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 12 januari 2022. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer – se www.folkhälsomyndigheten.se

Hemställan om bland annat deltagartak på 500 personer

Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen om införande av ytterligare smittskyddsåtgärder och detta bör ske skyndsamt. Myndigheten ser bland annat ett behov av ett tak på 500 deltagare för de allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus där vaccinationsbevis används.

När det gäller privata sammankomster som genomförs i lokaler för uthyrning, till exempel festlokaler eller festbåtar, har Folkhälsomyndigheten inkommit med en hemställan till regeringen om att gränsen för privata sammankomster behöver sänkas till 20 personer (från 50 personer)

Folkhälsomyndigheten anger också i sin hemställan att kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut. Regeringen kommer nu bereda denna hemställan i Regeringskansliet. Inom kort kommer en inbjudan till ett remissmöte om förslagen gällande deltagartaken skickas ut.

Alla som kan ska jobba hemifrån

En av de största platserna för smittspridning är våra arbetsplatser. Regeringen vill kraftigt understryka att den som kan arbeta hemifrån ska göra det. Detta har gällt från och med den 23 december och är en viktig del för att minska smittspridningen. Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna gällande att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i deras lokaler. Även kommuner och regioner bör tillse att all verksamhet bedrivs så smittsäkert som möjligt.


Vad innebär de nya smittskyddsåtgärderna för danssporten?

Här följer Svenska Danssportförbundets rekommendationer, för att bidra till minskad smittspridning. Det är föreningen som är ansvarig för den egna kursverksamheten samt aktiviteter. Utöver nedan presenterade rekommendationer, uppmanas föreningar samt dansare att följa de allmänna restriktioner som presenteras av regering och Folkhälsomyndigheten.

       Kursverksamhet

 • Barn & Ungdom (under 18 år) och vuxna
  Rekommendation att kursverksamhet fortgår med införda smittskyddsåtgärder, tex:
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter kursverksamhet
  • Undvik partnerbyte vid pardans
  • Undvik trängsel i omklädningsrum, entré samt allmänna utrymmen
  • Informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas
  • Stanna hemma vid förkylningssymptom
  • Håll god handhygien genom att erbjuda handsprit

   Tävlingar

   Rekommendation att flytta fram tävlingar. Vidare information gällande tävlingar uppdateras efter beslut i Förbundsstyrelsen.

   Läger
   Rekommendation att flytta fram all lägerverksamhet och övriga aktiviteter.

   Utbildning/ seminarier
   Rekommendation att övergå till digital miljö (tex Teams).

   Socialdans
   Rekommendation att flytta fram socialdans, oavsett om det enbart gäller medlemmar, tills vidare information från Regering och Folkhälsomyndighet kommuniceras. Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus samt inte umgås med

De åtgärder, restriktioner och rekommendation som råder idag gäller tills den 28 januari. Svenska Danssportförbundet följer utvecklingen och informerar, uppdaterar så effektiv som möjligt är.

Följ även www.regeringen.se  www.fhm.se  www.krisinformation.se för att hålla er uppdaterade.

Kontakta oss på This is a mailto link om det finns vidare frågor.
Det viktigaste är att smittan går ner och att vardagen får bli så normal som möjligt igen. Vi vill möta en dansande vår 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Skribent: Sandra Svanberg
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link