Hoppa till sidans innehåll

Resultat 2014


Resultat Gästrike Cup omgång 1. 13 maj. 2014.

BJ Arena Sandviken

 

F 10 Löpning 60 m Vind 1,4

Nr       Namn                     Förening                      Heat           Resultat                      Plac                    Poäng

156    Ida Bac                  Gefle IF                          1                  9,80                              1                           25

159    Vilma Hjertberg      Gefle IF                          1               10,20                              2                           20

139    Saga Boråker        Högbo GIF                     1                10,35                              3                           17

240    Sanna Tille            Valbo AIF                       1                10,42                              4                           15

245    Amanda SvenssonGefle IF                          1               10,64                              5                           14

179    Edith Wärn            Gefle IF                          1               11,00                               6                           13

157    Julia Backlund      Gefle IF                          1                11,07                              7                           12

136    Emma Hättestad   Högbo Gif                      1                12,20                              8                            11

 

F 11 Löpning 60 m Vind h 2. 0,4 . Vind h 3. 0,6

Nr        Namn                      Förening                   Heat              Resultat                   Plac                  Poäng

181      Thilde Berglund       Gefle IF                      2                      9,58                      1                      25

190      Moa Wennberg        Gefle IF                      2                      9,67                      2                      20

191      Maja Westling          Gefle IF                      3                      9,82                      3                      17

113      Alva Malmsten Nils  IF Skade                    3                      9,87                      4                      15

234      Alma Åkerling          Hofors AIF                 3                    10,06                      5                      14

110      Edith Hertzman        IF Skade                   2                     10,11                      6                      13

235      Molly Åberg             Hofors AIF                 3                     10,25                      7                     12

189      Jennifer Weiss        Gefle IF                      2                     10,41                      8                     11

180      Mira Berggren         Gefle IF                      2                     10,51                      9                     10

121      Iris Brodd                 IF Skade                    2                     10,54                    10                       9

242     Tilde Johansson        Högbo GIF                3                     11,29                     11                       5

236      Sofia Lind-Dannber Hofors AIF                  3                     12,19                     12                      5

 

 

F 12 Löpning 60 m Vind 1,8

Nr       Namn                         Förening                      Heat                Resultat                  Plac                Poäng

141    Saga Fältenhag         Högbo GIF                      1                       8,53                      1                      25

142    Sonia Gauffin             Högbo GIF                      1                       8,77                      2                      20

143    Maria Harrouch Eidh  Högbo GIF                      1                       9,78                      3                      17

146   Emilia Merkel              Högbo GIF                      1                       9,94                      4                      15

122    Emma Lilje                 IF Skade                         1                      10,00                     5                      14

198    Eila Jansson              Gefle IF                           1                      10,45                     6                      13

 

 

F 13 Löpning 60 m Vind 2,1

Nr        Namn                            Förening                      Heat            Resultat                 Plac                  Poäng

132     Vendela Ström               IF Skade                      2                      9,02                      1                      25

148      Ella Georgsson             Högbo GIF                   2                      9,03                      2                      20

126      Freja Nygren                 IF Skade                      2                      9,18                      3                      17

216      Maja Söderlund             Gefle IF                       2                      9,19                      4                      15

213      Johanna Möller              Gefle IF                       2                     9,46                      5                       14

147      Nellie Messering            Högbo GIF                  2                      9,61                      6                      13

211      Jolin Kihlström               Gefle IF                       2                      9,64                      7                      12

124      Elin Bäckström              IF Skade                      2                    11,36                      8                      11

 

 

F 14 Löpning 80 m Vind 3,4

Nr        Namn                             Förening                    Heat               Resultat                 Plac                 Poäng

218      Saga Axelsson               Gefle IF                      1                      11,10                      1                      25

244     Johanna Ringstam          Gefle IF                      1                      11,38                      2                      20

223      Alva Eriksson                 Gefle IF                      1                      11,99                      3                      17

219       Filippa Backman           Gefle IF                      1                      12,23                      4                      15

 

 

F 15 Löpning 80 m Vind 3,4

Nr         Namn                          Förening                    Heat                Resultat              Plac                    Poäng

230      Josefin Möller               Gefle IF                      1                      11,14                      1                      25

231        Ida Thunman              Gefle IF                      1                      13,11                      2                      20

 

 

F 10 Höjdhopp

Nr                      Namn                                            Förening                      Resultat              Plac            Poäng

240                      Sanna Tille                                 Valbo AIF                      120                      1                      25

139                      Saga Boråker                             Högbo Gif                     108                      2                      20

159                      Vilma Hjertberg                          Gefle IF                         108                      3                      17

156                      Ida Backlund                              Gefle IF                         105                      4                      15

136                      Emma Hättestad                        Högbo Gif                      100                      5                     14

179                      Edith Wärn                                 Gefle IF                         100                      6                      13

233                      Karolina Reyes                          Hofors AIF                       95                      7                      12

 

 

F 11 Höjdhopp

Nr            Namn                                        Förening                     Resultat              Plac                Poäng

234          Alma Åkerling                            Hofors AIF                  122                      1                      25

181          Thilde Berglund                         Gefle IF                      116                      2                      20

189          Jennifer Weiss                           Gefle IF                      113                      3                      17

191           Maja Westling                            Gefle IF                      110                      4                      15

113           Alva Malmsten Nilsson              IF Skade                     110                      5                      14

190           Moa Wennberg                         Gefle IF                       100                      6                      13

235            Molly Åberg                              Hofors AIF                  100                      6                      13

110             Edith Hertzman                        IF Skade                    100                      8                      11

180             Mira Berggren                          Gefle IF                       95                      9                      10

121             Iris Brodd                                IF Skade                       95                      10                      9

242            Tilde Johansson                       Högbo GIF                                                                        0

 

 

F 14 Höjdhopp

Nr           Namn                                          Förening                   Resultat                 Plac                 Poäng

219         Filippa Backman                          Gefle IF                      143                      1                      25

244         Johanna Ringstam                       Gefle IF                      137                      2                      20

223         Alva Eriksson                               Gefle IF                      128                      3                      17

218         Saga Axelsson                             Gefle IF                      128                      4                      15

 

 

F 15 Höjdhopp

Nr            Namn                                  Förening                      Resultat                      Plac                      Poäng

230          Josefin Möller                      Gefle IF                          130                               1                      25

 

 

F12 Längdhopp

Nr       Namn                        Förening                      Resultat                     Plac                  Poäng              Vind

142     Sonia Gauffin           Högbo GIF                      4,62                           1                      25                      0,8

141     Saga Fältenhag       Högbo GIF                      4,55                           2                      20                      1,4

143     Maria Harrouch Eid Högbo GIF                      4,15                           3                      17                      1,8

199   Irma Karamehmedo  Gefle IF                           3,90                           4                      15                      2,1

122    Emma Lilje              IF Skade                           3,86                          5                      14                      1,4

146    Emilia Merkel            Högbo GIF                      3,66                          6                      13                      0,8

198    Eila Jansson             Gefle IF                           3,42                          7                      12                      1,3

197    Ida Hedlund              Gefle IF                           3,07                          8                      11                      0,1

 

 

F 13 Längdhopp

Nr        Namn                           Förening                      Resultat               Plac              Poäng                 Vind

126      Freja Nygren               IF Skade                      4,47                      1                      25                      2,3

132      Vendela Ström            IF Skade                      4,28                      2                      20                      0,1

216      Maja Söderlund           Gefle IF                       4,10                      3                      17                      2,0

211       Jolin Kihlström            Gefle IF                       4,01                      4                      15                      1,4

147      Nellie Messering          Högbo GIF                  3,93                      5                      14                      1,6

213       Johanna Möller          Gefle IF                       3,93                      6                      13                      1,7

148       Ella Georgsson          Högbo GIF                  3,66                      7                      12                      1,2

124        Elin Bäckström         IF Skade                      2,87                      8                      11                      1,9

 

 

F 14 Kula 3 kg.

Nr        Namn                                             Förening                      Resultat                 Plac                      Poäng

135      Johanna Edvall                             IF Skade                      11,62                           1                      25

 

 

F 15 Kula 3 kg.

Nr       Namn                                          Förening                       Resultat                 Plac                  Poäng

153     Agnes Johansson                       Högbo GIF                      9,59                      1                      25

243     Moa Eriksson                              IF Skade                         8,28                      2                      20

154     Vanja Hedman                             Högbo GIF                     7,60                      3                      17

 

 

 

P 10  Löpning 60 m Vind 0,5

Nr          Namn                                 Förening                      Resultat                      Plac                   Poäng

402        Isak Holmqvist                   Hofors AIF                      10,03                           1                      25

 

 

P 11    Löpning 60 m Vind 0,5

Nr          Namn                                 Förening                      Resultat                      Plac                       Poäng

427       Kalle Georgsson                  Högbo GIF                      9,30                           1                        25

428       Victor Hedman                     Högbo GIF                      9,77                           2                        20

441       Björn Fredriksson                Gefle IF                         10,14                           3                        17

429       Luckas Eriksson                  Högbo GIF                    10,5                             4                        15

 

 

P 13 Löpning 60 m Vind 2,3

Nr       Namn                        Förening                      Resultat                      Plac                  Poäng                      

431     Martin Hansson        Högbo GIF                      8,99                            1                        22,5

442     Alexander Köije          Högbo GIF                    8,99                             1                       22,5

 

 

P 14   Löpning 80 m Vind 1,7

Nr             Namn                           Förening                      Resultat                      Plac                      Poäng

440           Philip Stömne             Valbo AIF                      10,58                              1                      25

 

 

P 15 Löpning 80 m Vind 1,7

Nr        Namn                                       Förening                      Resultat                      Plac                   Poäng

426      Viktor Holmström                     IF Skade                      10,41                              1                      25

 

 

P 13 Längdhopp

Nr        Namn                                Förening                      Resultat              Plac          Poäng                  Vind

431      Martin Hansson                 Högbo GIF                      4,08                 1                  25                      0,9

442      Alexander Köijer                Högbo GIF                      3,64                 2                  20                      2,1

 

 

P 14                      Kula 4 kg.

Nr        Namn                    Förening                      Resultat                      Plac                  Poäng

440       Philip Stömne       Valbo AIF                      7,43                              1                      25

 

 

P 15 Kula 4 kg.

Nr     Namn                                           Förening                      Resultat                      Plac                      Poäng

426   Viktor Holmström                       IF Skade                       8,31                               1                         25

 

 

P 10  Höjdhopp

Nr        Namn                                            Förening                      Resultat                      Plac                Poäng

402     Isak Holmqvist                              Hofors AIF                      114                           1                      25

 

 

P 11 Höjdhopp

Nr       Namn                         Förening                    Resultat                      Plac                      Poäng

427    Kalle Georgsson         Högbo GIF                      123                               1                      25

429    Luckas Eriksson         Högbo GIF                      110                                2                      20

441     Björn Fredriksson      Gefle IF                           105                                3                     17

428     Victor Hedman           Högbo GIF                      –

 

 

P 14 Höjdhop

Nr           Namn                                  Förening                      Resultat                      Plac                  Poäng

440         Philip Stömne                      Valbo AIF                      157                               1                      25

 

 

P 15 Höjdhopp

Nr          Namn                              Förening                      Resultat                      Plac                      Poäng

426        Viiktor Holmström           IF Skade                        150                              1                         25     

 

 

 

 

Omgång 2

Gunder Hägg-stadion den 10 juni

 

F10 50 m HäckNamn Förening  Resultat Vind  Poäng
Stina Jonsson IF SKADE 11,42  -3.1 9
Tindra Lindblom IF SKADE 10,51  -3.1 15
Emma Hättestad Högbo Gif 11,38  -3.1 10
Saga Boråker Högbo Gif 10,4  -3.1 17
Ida Backlund Gefle IF 10,19  -3.1 25
Julia Backlund Gefle IF 12,2 -1,3 5
Vilma Hjertberg Gefle IF 10,29 -1,3 20
Karolina Reys  Hofors AIF 11,24 -1,3 11
Sanna Tille Valbo AIK 11,03 -0,9 12
Amanda Svensson Gefle IF 10,97 -0,9 13
Jeanna Ulfvin IF SKADE 10,83 -0,9 14

F10 Boll 300grStina Jonsson IF SKADE 19,26 m
20
Tindra Lindblom IF SKADE 15,59 m
11
Emma Hättestad Högbo Gif 9,50 m
9
Saga Boråker Högbo Gif 17,08 m
14
Ida Backlund Gefle IF 19,05 m
17
Julia Backlund Gefle IF 16,74 m
13
Vilma Hjertberg Gefle IF 15,66 m
12
Karolina Reyes  Hofors AIF 18,21 m
15
Sanna Tille Valbo AIK 20,39 m
25
Amanda Svensson Gefle IF 13,81 m

Jeanna Ulfvin IF SKADE 15,03
10

F11 50 m häckAgnes Boussard IF SKADE 10,29 -1,4 15
Edith Hertzman IF SKADE 10,59 -1,4 11
Ellen Asp IF SKADE 10,42 -1,4 13
Elsa Moberg IF SKADE 10,6 -1,4 9,5
Saga Svaleryd IF SKADE 10,41 -1,4 14
Iris Brodd IF SKADE 11,6 -2,5 5
Mira Berggren Gefle IF 12,06 -2,5 5
Tilde Berglund Gefle IF 9,37 -2,5 25
Jennifer Weiss IF SKADE 11,84 -1,6 5
Moa Wennberg Gefle IF 10,6 -1,6 9,5
Maja Westling Gefle IF 9,99 -1,6 20
Alma Åkerling Hofors AIF 10,12 -0,8 17
Molly Åberg Hofors AIF 10,52 -0,8 12
Sofia Lind/Dannberg Hofors AIF 13,46 -0,8 5
Alva Malmsten IF SKADE 10,78 -2,5 5
Ellen Höglund IF SKADE 11,26 -2,5 5

F11 Boll 300 gAgnes Boussard IF SKADE 14,53 m
5
Edith Hertzman IF SKADE 21,26 m
25
Ellen Asp IF SKADE 16,44 m
9
Elsa Moberg IF SKADE 17,09 m
10
Alva Malmsten IF SKADE 20,20 m
17
Saga Svaleryd IF SKADE 12,41 m
5
Sanna Sjölund IF SKADE 16,19 m
5
Iris Brodd IF SKADE 18,20 m
11
Ellen Höglund Cederlos IF SKADE 14,93 m
5
Mira Berggren Gefle IF 19, 64 m
13
Thilde Berglund Gefle IF 15,13 m
5
Jennifer Weiss IF SKADE 19,97 m
14
Moa Wennberg Gefle IF 20,58 m
20
Maja Westling Gefle IF  20 m
15
Alma Åkerling Hofors AIF 19,07 m
12
Molly Åberg Hofors AIF 15,77 m
5
Sofia Lind/Dannberg Hofors AIF 11,73 m
5

F12 60m HäckEmma Lilje IF SKADE 12,86 -1,5 15
Saga Fältenhag Högbo GIF 10,99 -1,5 20
Sonia Gauffin Högbo GIF 10,78 -1,5 25
Maria harrouch Eidhagen Högbo GIF 12,03 -2,2 17
Emilia Merkel Högbo GIF 13 -2,2 14
Eila Jansson Gefle IF 13,59 -2,2 13

F12 SläggaEmma Lilje IF SKADE  20,35 m
15
Saga Fältenhag Högbo GIF 21,56 m
20
Sonia Gauffin Högbo GIF 9,58 m
13
Maria harrouch Eidhagen Högbo GIF 24,75 m
25
Emilia Merkel Högbo GIF 15,37 m
14
Ida Hedlund Gefle IF 21,25 m
17
Eila Johansson Gefle IF 9,20 m
12


F13 60m HäckJolin Kihlström Gefle IF 12,3 -1,8 17
Johanna Möller Gefle IF 13,23 -1,8 15
Freja Nygren IF SKADE 10,67 -1,8 25
Karla Ulfvin IF SKADE 12,11 -1,8 20

F13 SläggaJolin Kihlström Gefle IF 22,68 m
25
Johanna Möller Gefle IF 17,75 m
15
Freja Nygren IF SKADE 22,67 m
20
Elin Bäckström IF SKADE 15,45 m
17

F14 80m HäckFilippa Backman Gefle IF 15,53 -1,6 20
Johanna Ringstam Gefle IF 13,33 -1,6 25

F14 SpjutFilippa Backman Gefle IF 13,83 m 
20
Johanna Edvall IF SKADE 35,17 m
25
Johanna Ringstam IF SKADE X


F15Ida Thunman Gefle IF 18,69 -1,6 25

F15 SpjutMoa Eriksson IF SKADE X


P10 50 m HäckIsak Holmqvist Hofors AIF 10,18 -0,9 25

P10 BollIsak Holmqvist Hofors AIF 27,19 m
25

P11 50 m HäckViggo Göransson IF SKADE 11,02 -2,5 20
Björn Fredriksson Gefle IF 10,6 -2,5 25

P11 BollViggo Göransson IF SKADE 21,92 m
20
Björn Fredriksson Gefle IF 30,19 m
25

P13 60 m HäckMartin Hansson Högbo GIF 12,5 -1,4 17
Willliam Sjödin IF SKADE 10,88 -1,4 25
Moi Wirunpan
12,53 -1,4 20

P13 SläggaMartin Hansson Högbo GIF 15,35 m
15
Moi Wirunpan
15,09
10

P15 80 m HäckViktor Holmström If SKADE 16,39
25

P15 SpjutMax Strömgren Gefle IF 16,29
17
Viktor Holmström IF SKADE 18,14
20
Fredrik Nordin  GIF 30
25

 

 

Resultat Gästrike Cup omg. 3, 17 juni 2014


Gunder Hägg Stadion, GävleP15 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
426 Viktor Holmström IF Skade
26,92 1
444 Fredrik Nordin Gefle IF
25,68 2
419 Max Strömgren Gefle IF
13,25 3


P13 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
425 William Sjödin IF Skade
30,00 1
443 Moi Wirumpan Gefle IF
15,66 2
P13 Höjd


Nr Namn Förening
Resultat Placering
443 Moi Wirumpan Gefle IF
110 1
431 Martin Hansson Högbo GIF
90 2


P11 Slungboll

Nr Namn Förening
Resultat Placering
441 Björn Fredriksson Gefle IF
22,89 1
427 Kalle Georgsson Högbo GIF
21,23 2


P10 Slungboll

Nr Namn Förening
Resultat Placering
402 Isak Holmqvist Hofors AIF
18,89 1


F15 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
230 Josefin Möller Gefle IF
14,74 1


F14 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
135 Johanna Edvall IF Skade
33,26 1
219 Filippa Backman Gefle IF
11,08 2


F14 Stav


Nr Namn Förening
Resultat Placering
219 Filippa Backman Gefle IF
170 1


F13 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
126 Freja Nygren IF Skade
17,81 1
124 Elin Bäckström IF Skade
16,22 2
211 Jolin Kilström Gefle IF
15,93 3
148 Ella Georgsson Högbo GIF
15,66 4
213 Johanna Möller Gefle IF
14,61 5
132 Vendela Ström IF Skade
13,02 6


F13 Stav


Nr Namn Förening
Resultat Placering
132 Vendela Ström IF Skade
120 1
126 Freja Nygren IF Skade
110 2
124 Elin Bäckström IF Skade
100 3
213 Johanna Möller Gefle IF
100 3
211 Jolin Kihlström Gefle IF
100 5
F12 Diskus


Nr Namn Förening
Resultat Placering
197 Ida Hedlund Gefle IF
19,49 1
122 Emma Lilje IF Skade
18,64 2
141 Saga Fältenhag Högbo GIF
18,06 3
143 Maria Harrouch Eidhagen Högbo GIF
16,66 4
142 Sonia Gauffin Högbo GIF
12,46 5
146 Emilia Merkel Högbo GIF
11,15 6
198 Eila Jansson Gefle IF
10,57 7


F12 Stav


Nr Namn Förening
Resultat Placering
141 Saga Fältenhag Högbo GIF
200 1
143 Maria Harrouch Eidhagen Högbo GIF
180 2
142 Sonia Gauffin Högbo GIF
170 3
146 Emilia Merkel Högbo GIF
120 4
198 Eila Jansson Gefle IF
120 5         
           
           
           
         


F11 Slungboll

Nr Namn Förening
Resultat Placering
189 Jennifer Weiss Gefle IF
24,17 1
110 Edith Hertzman IF Skade
20,23 2
181 Thilde Berglund Gefle IF
19,48 3
111 Ellen Asp IF Skade
18,44 4
113 Alva Malmsten-Nilsson IF Skade
17,28 5
112 Elsa Moberg IF Skade
16,97 6
250 Stina Sundell Gefle IF
16,56 7
180 Mira Berggren Gefle IF
16,43 8
235 Molly Åberg Hofors AIF
16,28 9
121 Iris Brodd IF Skade
13,01 10
190 Moa Wennberg Gefle IF
12,00 11


F10 Slungboll

Nr Namn Förening
Resultat Placering
101 Hedvig Ström IF Skade
20,53 1
240 Sanna Tille Valbo AIF
20,04 2
159 Vilma Hjertberg Gefle IF
16,62 3
139 Saga Boåker Högbo GIF
14,74 4
136 Emma Hättestad Högbo GIF
13,91 5
233 Karolina Reyes Hofors AIF
12,95 6  

Resultat Gästrike Cup omg 4. 19/8      
Plats: BJ arena Sandviken        
Arrangör:
  Högbo GIF friidrott
     
Tävlingsledare:
  Glenn Johansson
     
Delvis regn och svag vind        
         
F 10  Löpning 150 m    
Namn Klubb Plac Tid Heat
Ida Backlund Gefle IF 1 24,04 2
Saga Boråker Högbo GIF 2 24,41 1
Vilma Hjertberg Gefle IF 3 24,56 2
Hedvig Ström IF Skade 4 25,09 1
Sanna Tille Valbo AIF 5 25,30 1
Karolina Reyes Hofors AIF 6 25,36 2
Stina Jonsson IF Skade 7 26,64 2
Julia Backlund Gefle IF 8 28,86 1
         
F 11 Löpning 150 m    
Namn Klubb Plac Tid Heat
Olivia Eriksson Högbo GIF 1 22,67 2
Thilde Berglund Gefle IF 2 23,40 1
Moa Wennberg Gefle IF 3 23,47 1
Stina Sundell Gefle IF 4 24,05 2
Maja Westling Gefle IF 5 24,45 2
Alva Malmsten IF Skade 6 24,56 1
Molly Åberg Hofors AIF 7 25,10 2
Edith Hertzman IF Skade 8 25,14 1
Alma Åkerlind Hofors AIF 9 25,73 1
Iris Brodd IF Skade 10 25,81 2
Sofia Lind/Damberg Hofors AIF 11 32,27 1
         
         
P 10  Löpning 150 m    
Namn Klubb Plac Tid  
Isak Holmqvist Hofors AIF 1 23,8  
         
         
P 11 Löpning 150 m V -0,1  
Namn Klubb Plac Tid  
Kalle Georgsson Högbo GIF 1 21,89  
Linus Blom IF Skade 2 23,77  
Viktor Hedman Högbo GIF 3 23,80  
Björn Fredriksson Gefle IF 4 24,00  
Joel Wengelin Högbo GIF 5 25,26  
         
         
F 12 Tresteg      
Namn Klubb Plac Resultat  
Saga Fältenhag Högbo GIF 1 9,69  
Sonia Gauffin Högbo GIF 2 9,28  
Maria Harrouch Eidhagen Högbo GIF 3 8,48  
Emma Lilja IF Skade 4 7,77  
Emillia Merkel Högbo GIF 5 7,39  
Eila Jansson Gefle IF 6 7,37  
         
         
F 13 Tresteg      
Namn Klubb Plac Resultat  
Jolin Kihlström Gefle IF 1 8,30  
Johanna Möller Gefle IF 2 8,22  
Ella Georgsson Högbo GIF 3 8,19  
Maja Söderlund Gefle IF 4 8,09  
Vendela Ström IF Skade 5 8,09  
Karin Ulfvin IF Skade 6 7,81  
Moa Backlund Högbo GIF 7 6,60  
Elin Bäckström IF Skade 7 6,07  
         
         
F 14 Tresteg      
Namn Klubb Plac Resultat  
Linn Egerfält Gefle IF 1 10,23  
Johanna Ringstam Gefle IF 2 9,49  
Filippa Backman Gefle IF 3 8,99  
         
         
F 15 Tresteg      
Namn Klubb Plac Resultat  
Josefin Möller Gefle IF 1 9,33  
Ida Thunman Gefle IF 2 7,97  
         
         
P 15 Tresteg      
Namn Klubb Plac Resultat  
Viktor Holmström IF Skade 1 10,33  
         
         
F 12 Höjd      
Namn Klubb Plac Resultat  
Saga Fältenhag Högbo GIF 1 139  
Sonia Gauffin Högbo GIF 2 136  
Maria Harrouch Eidhagen Högbo GIF 3 125  
Eila Jansson Gefle IF 4 120  
Emma Lilje IF Skade 5 115  
Emillia Merkel Högbo GIF 6 105  
         
         
F 13 Höjd      
Namn Klubb Plac Resultat  
Vendela Ström IF Skade 1 133  
Maja Södelund Gefle IF 2 120  
Jolin Kihlström Gefle IF 3 115  
Elin Bäckström IF Skade 4 105  
Ella Georgsson Högbo GIF 4 105  
Elin Erlandsson Hedesunda IF 4 105  
         
         
P 13 Höjd      
Namn Klubb Plac Resultat  
Martin Hansson Högbo GIF 1 130  
Moi Wirunpan Gefle IF 1 120  
         
         
F 14 Slägga      
Namn Klubb Plac Resultat  
Johanna Edvall IF Skade 1 42,69  
Johanna Ringstam Gefle IF 2 18,56  
Filippa Backman Gefle IF 3 15,19  
Linn Egerfält Gefle IF 4 13,82  
         
         
F 15 Slägga      
Namn Klubb Plac Resultat  
Josefin Möller Gefle IF 1 17,81  
         
         
P 15 Slägga      
Namn Klubb Plac Resultat  
Viktor Holmström IF Skade 1 20,48  
         
         
F 10 Vortex      
Namn Klubb Plac Resultat  
Stina Jansson IF Skade 1 27,00  
Karolina Reyes Hofors AIF 2 22,54  
Sanna Tille Valbo AIF 3 21,21  
Hedvig Ström IF Skade 4 20,45  
Sagas Boråker Högbo GIF 5 18,07  
Ida Backlund Gefle IF 6 17,52  
Julia Backlund Gefle IF 7 15,38  
Vilma Hjertberg Gefle IF 8 12,61  
         
         
F 11 Vortex      
Namn Klubb Plac Resultat  
Edith Hertzman IF Skade 1 25,73  
Maja Westling Gefle IF 2 23,77  
Molly Åberg Hofors AIF 3 18,51  
Alma Åkerling Hofors AIF 4 17,31  
Olivia Eriksson Högbo GIF 4 17,31  
Moa Wennberg Gefle IF 6 17,26  
Lulia Näslund Högbo GIF 7 16,54  
Stina Sundell Gefle IF 8 16,38  
Thilde Berglund Gefle IF 9 15,63  
Alva Malmsten IF Skade 10 14,65  
Iris Brodd IF Skade 11 13,30  
Sofia Lind/Dannberg Hofors AIF 12 10,49  
         
         
P 10 Vortex      
Namn Klubb Plac Resultat  
Isak Holmqvist Hofors AIF 1 25,81  
         
         
P 11 Vortex      
Namn Klubb Plac Resultat  
Kalle Georgsson Högbo GIF 1 38,25  
Viktor Hedman Högbo GIF 4 19,90  
Joel Wergelin Högbo GIF 5 18,36  
Linus Blom IF Skade 3 20,52  
Björn Fredriksson Gefle IF 2 33,18  
       

 

 


Resultat omgång 5.xls


Resultat omgång 6.xls

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:01 Skribent: Jan Hovdebo

Postadress:
Gästriklands Friidrottsförbund
Gavlehovsvägen 15
806 33 Gävle

Besöksadress:
Gavlehovsvägen 19
806 33 Gävle

Kontakt:
Tel: +46705464425
E-post: This is a mailto link

Se all info