Hoppa till sidans innehåll

Vintercupen 2019

Nu är Vintercupen 2019 lagd till handlingarna. Vi såg en enorm potetial till en hög prestatiosfktor hos Fred Grönvall. Han valde dock att jogga med utom tävlan när andra slet för glatta livet. Det gav Petter Svensson en möjlighet som han tog väl vara på. Utan att att ha fingranskat alla resultat på Terranoa kan vi betrakta hans 5 41 som banrekord. Både Petter och Lilly presterade i det sammalgda resultatet på toppnivå. Antagligen har vi också ett antal personbästa i resultatlistan.

Jag beklagar att jag inte kan ladda upp resultaten i en fil.

 

Resultat från Vintercupen 2019
Arrangör: Roma IF
Tävlingsledare: Daniel Hejdström
Tävlingsplats: Terranovaområdet Visby.
Tävlingsdagar: 19/1 2/2 16/2 9/3
Distanser: 8 6 4 2 km
Tävlingstid: Kl 11.


8000m Herrar

Plac Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest
der resultat (%)
---------------------------------------------------------------------------------
1 Fred Grönwall Roma IF 38 24.53 87.43
2 Petter Svensson Roma IF 29 25.57 82.14
3 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 29.31 79.93
4 Lars Hagberg P18 IK 72 38.00 77.86
5 Ola Westerlund P18 IK 52 31.27 76.85
6 Janne Westerlund P18 IK 55 33.17 74.46
7 Richard Lövenborg P18 IK 43 30.41 73.48
8 Markku Pakkanen P18 IK 58 36.04 70.57
9 Mikael Wistrand Roma IF 56 35.50 69.78
10 Hans Lyttkens P18 IK 62 38.02 69.51
11 Magnus Sundgren 39 31.47 68.93
12 Martin Bogeus 59 37.47 67.98
13 Wiliam Yttergren Roma IF 20 31.46 67.10
14 Joakim Alvin 31 31.59 66.64
15 Sebastian Pollak Roma IF 27 32.22 65.85
16 Per Österberg 56 38.07 65.60
17 Niklas Hammander P18 IK 40 33.44 65.40
18 Per-Ola Hallberg P18IK 49 37.53 62.28
19 Gustav Hemström 28 34.58 60.96
20 Ove Nilsson 53 40.07 60.75
21 Jakob Larsson 37 39.20 54.93

6000m

1 Fred Grönwall Roma IF 38 18.46 85.86
2 Petter Svensson Roma IF 29 20.19 77.44
3 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 22.48 76.74
4 Ola Westerlund P18 IK 52 23.31 76.20
5 Lars Hagberg P18 IK 72 29.03 75.34
6 Janne Westerlund P18 IK 55 24.50 73.95
7 Richard Lövenborg P18 IK 43 22.59 72.77
8 Magnus Sundgren 39 23.18 69.71
9 Mikael Wistrand Roma IF 56 26.35 69.69
10 Jonas Svensson P18 IK 55 26.57 68.14
11 Joakim Alvin 31 23.20 67.43
12 Sebastian Pollak Roma IF 27 24.04 65.37
13 Gustav Hemström 28 25.23 61.98
14 Ove Nilsson 53 29.47 60.66
15 Mika Gutepil Roma IF 49 30.45 56.90
16 Jakob Larsson 37 29.22 54.45


4000m

1 Petter Svensson Roma IF 29 12.14 83.38
2 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 14.20 79.36
3 Lars Hagberg P18 IK 72 18.08 78.52
4 Ola Westerlund P18 IK 52 15.22 75.82
5 Richard Lövenborg P18 IK 43 14.35 74.58
6 Janne Westerlund P18 IK 55 16.09 73.96
7 Markku Pakkanen P18 IK 58 17.04 71.87
8 Marko Pakkanen P18 IK 58 17.04 71.87
9 Hans Lyttkens P18 IK 62 17.50 71.41
10 Jonas Svensson P18 IK 55 16.54 70.67
11 Magnus Sundgren 39 14.58 70.62
12 Mikael Wistrand Roma IF 56 17.41 68.14
13 Sebastian Pollak Roma IF 27 15.01 67.92
14 Joakim Alvin 31 15.07 67.48
15 Niklas Hammander P18 IK 40 16.06 66.11
16 Ove Nilsson 53 18.05 64.96
17 Gustav Hemström 28 16.02 63.62
18 Mika Gutepil Roma IF 49 18.26 61.71
19 Jakob Larsson 37 17.50 58.45
20 Johan Björksved Bro OK 42 24.30 44.07


2000m

1 Petter Svensson ´ Roma IF 29 5.41 84.42
2 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 6.55 77.91
3 Ola Westerlund P18 IK 52 7.09 77.23
4 Janne Westerlund P18 IK 55 7.47 72.75
5 Markku Pakkanen P18 IK 58 8.09 71.38
6 Ove Nilsson 53 8.06 68.74
7 Joakim Alvin 31 7.00 68.54
8 Sebastian Pollak Roma IF 27 7.04 67.89
9 Mikael Wistrand Roma IF 56 8.25 67.88
10 Niklas Hammander P18 IK 40 7.37 66.14
11 Gustav Hemström 28 7.16 66.03
12 Mika Gutepil Roma IF 49 8.36 62.66
13 Jakob Larsson 37 8.27 58.37

V i n t e r c u p e n för Herrar 2019
Plac Deltagare Klubb Ålder Grenar
8000m 6000m 4000m 2000m Sammanlagt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Petter Svensson Roma IF 29 82.14 77.44 83.38 84.42 249.94
2 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 79.93 76.74 79.36 77.91 237.20
3 Lars Hagberg P18 IK 72 77.86 75.34 78.52 .00 231.72
4 Ola Westerlund P18 IK 52 76.85 76.20 75.82 77.23 230.28
5 Janne Westerlund P18 IK 55 74.46 73.95 73.96 72.75 222.37
6 Richard Lövenborg P18 IK 43 73.48 72.77 74.58 .00 220.83
7 Markku Pakkanen P18 IK 58 70.57 .00 71.87 71.38 213.82
8 Magnus Sundgren 39 68.93 69.71 70.62 .00 209.26
9 Mikael Wistrand Roma IF 56 69.78 69.69 68.14 67.88 207.61
10 Joakim Alvin 31 66.64 67.43 67.48 68.54 203.45
11 Sebastian Pollak Roma IF 27 65.85 65.37 67.92 67.89 201,66
12 Niklas Hammander P18 IK 40 65.40 .00 66.11 66.14 197.65
13 Ove Nilsson 53 60.75 60.66 64.96 68.74 194.45
14 Gustav Hemström 28 60.96 61.98 63.62 66.03 191.63
15 Mika Gutepil Roma IF 49 .00 56.90 61.71 62.66 181.27
16 Fred Grönwall Roma IF 38 87.43 85.86 .00 .00 173.29
17 Jakob Larsson 37 54.93 54.45 58.45 58.37 171.75
18 Hans Lyttkens P18 IK 62 69.51 .00 71.41 .00 140.92
19 Jonas Svensson P18 IK 55 .00 68.14 70.67 .00 138.81
20 Martin Bogeus 59 67.98 .00 .00 .00 67.98
21 Wiliam Yttergren Roma IF 20 67.10 .00 .00 .00 67.10
22 Per Österberg 56 65.60 .00 .00 .00 65.60
23 Per-Ola Hallberg P18IK 49 62.28 .00 .00 .00 62.28
24 Johan Björksved Bro OK 42 .00 .00 44.07 .00 44.07


8000m Damer

Plac Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest
der resultat (%)
---------------------------------------------------------------------------------
1 Lilly Wizen Roma IF 64 38.45 80.57
2 Åsa Edman Roma IF 57 36.07 79.95
3 Sofie Kindberg Roma IF 28 31.24 75.32
4 Ida Söderdahl Roma IF 23 31.53 74.18
5 Lena Lindh Roma IF 70 49.25 68.30
6 Eva Buskas 45 42.26 60.77
7 Veronika Edgren Bro OK 35 41.29 57.27

6000m Damer

1 Lilly Wizen Roma IF 64 28.55 77.85
2 Åsa Edman Roma IF 57 27.19 76.76
3 Lin Mandelberg Roma IF 37 24.26 72.86
4 Ida Söderdahl Roma IF 23 24.32 71.13
5 Nettan Jacobsson Roma IF 60 30.59 69.65
6 Lena Lindh Roma IF 70 38.00 63.58
7 Veronika Edgren Bro OK 35 30.12 58.11
8 Cecilia Gardell Roma IF 36 30.58 57.08

4000m Damer

1 Lilly Wizen Roma IF 64 18.12 80.74
2 Åsa Edman Roma IF 57 17.14 79.34
3 Sofie Kindberg Roma IF 28 15.05 75.14
4 Nettan Jacobsson Roma IF 60 19.52 70.86
5 Lena Lindh Roma IF 70 23.55 65.94
6 Cecilia Gardell Roma IF 36 19.33 58.88
7 Veronika Edgren Bro OK 35 19.27 58.76


2000m Damer

1 Lilly Wizen Roma IF 64 8.37 82.62
2 Åsa Edman Roma IF 57 8.10 80.54
3 Nettan Jacobsson Roma IF 60 9.24 72.26
4 Lena Lindh Roma IF 70 11.11 68.88
5 Veronika Edgren Bro OK 35 8.24 64.30
6 Cecilia Gardell Roma IF 36 9.04 60.04

V i n t e r c u p e n för Damer 2019
Plac Deltagare Klubb ålder Grenar
8000m 6000m 4000m 2000m Summa.
----------------------------------------------------------------------------
1 Lilly Wizen Roma IF 64 80.57 77.85 80.74 82.62 243.93
2 Åsa Edman Roma IF 57 79.95 76.76 79.34 80.54 239.83
3 Nettan Jacobsson Roma IF 60 .00 69.65 70.86 72.26 212.77
4 Lena Lindh Roma IF 70 68.30 63.58 65.94 68.88 203.12
5 Veronika Edgren Bro OK 35 57.27 58.11 58.76 64.30 181.17
6 Cecilia Gardell Roma IF 36 .00 57.08 58.88 60.04 176.00
7 Sofie Kindberg Roma IF 28 75.32 .00 75.14 .00 150.46
8 Ida Söderdahl Roma IF 23 74.18 71.13 .00 .00 145.31
9 Lin Mandelberg Roma IF 37 .00 72.86 .00 .00 72.86
10 Eva Buskas 45 60.77 .00 .00 .00 60.77

6000m Sårkar

Plac Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest.
der resultat (%)
---------------------------------------------------------------------------------
1 Leo Gutepil 10 30.47 69.32

4000m Sårkar
1 Leo Gutepil 10 18.22 75.58
2 Emil Björksved Roma IF 10 24.10 57.44

2000m Sårkar
1 Leo Gutepil 17 8.27 58.45


V i n t e r c u p e n för Ungdomar 2019
Plac Deltagare Klubb ålder Grenar
8000m 6000m 4000m 2000m Summa.
----------------------------------------------------------------------------
1 Leo Gutepil 17 .00 69.32 75.58 144.90
2 Emil Björksved Roma IF 10 .00 .00 57.44 57.44


2000m Töisar

Plac Nr Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest.
der Resultat (%)
----------------------------------------------------------------
1 Emmy Ohlsson 13 9.55 57.31


 

 

 

 

Som jag skrev i kommentarerna till 6 km löpet är Leo Gutepil en stor talang. Det är inte så vanligt med ungdomar som presterar över 70%. Det skall bli kul att se vad det blir av honom.

I avsaknad av marathonlöpande Fred Grönwall stiger Petter Svensson fram till första palts. Nu gäller det för Fred att vara frisk och i form vid sista deltävlingen på 2 km.

Lilly är hela tiden ett strå vassare än Åsa Edman. Det bör räcka för henne till en totalseger.

Vintercupen är den enda tävling på Gotland som utgår från den omfattande statistik som finns inom friidrotten. Omräkningsfaktorerna gör att man automatiskt tävlar med sig själv och alla andra oavsett ålder. Om man lyckas prestera över 90 % är man mycket duktig. Friidrottens Hall of fame.

4000m Kvínnor

Plac Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest.
der resultat (%)
----------------------------------------------------------------
1 Lilly Wizen Roma IF 64 18.12 80.74
2 Åsa Edman Roma IF 57 17.14 79.34
3 Sofie Kindberg Roma IF 28 15.05 75.14
4 Nettan Jacobsson Roma IF 60 19.52 70.86
5 Lena Lindh Roma IF 70 23.55 65.94
6 Cecilia Gardell Roma IF 36 19.33 58.88
7 Veronika Edgren Bro OK 35 19.27 58.76

Män 4000m
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Petter Svensson Roma IF 29 12.14 83.38
2 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 14.20 79.36
3 Lars Hagberg P18 IK 72 18.08 78.52
4 Ola Westerlund P18 IK 52 15.22 75.82
5 Richard Lövenborg P18 IK 43 14.35 74.58
6 Janne Westerlund P18 IK 55 16.09 73.96
7 Marku Pakkanen P18 IK 58 17.04 71.87
8 Hans Lyttkens P18 IK 62 17.50 71.41
9 Jonas Svensson P18 IK 55 16.54 70.67
10 Magnus Sundgren 39 14.58 70.62
11 Mikael Wistrand Roma IF 56 17.41 68.14
12 Sebastian Pollak 27 15.01 67.92
13 Joakim Alvin 31 15.07 67.48
14 Niklas Hammander P18 IK 40 16.06 66.11
15 Ove Nilsson 53 18.05 64.96
16 Gustav Hemström 28 16.02 63.62
17 Mika Gutepil Roma IF 49 18.26 61.71
18 Jakob Larsson 37 17.50 58.45
19 Johan Björksved Bro OK 42 24.30 44.07

Ungdomar 4000m

----------------------------------------------------------------
1 Leo Gutepil Roma IF 10 18.22 75.58
2 Emil Björksved Roma IF 10 24.10 57.44

 

 

 

V i n t e r c u p e n för Damer 2019
Plac Deltagare Klubb ålder Grenar
8000m 6000m 4000m Summa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 dellöp
1 Lilly Wizen Roma IF 64 80.57 77.85 80.74 239.16
2 Åsa Edman Roma IF 57 79.95 76.76 79.34 236.05
3 Lena Lindh Roma IF 70 68.30 63.58 65.94 197.82
4 Veronika Edgren Bro OK 35 57.27 58.11 58.76 174.14
5 Sofie Kindberg Roma IF 28 75.32 .00 75.14 150.46
6 Ida Söderdahl Roma IF 23 74.18 71.13 .00 145.31
7 Nettan Jacobsson Roma IF 60 .00 69.65 70.86 140.51
8 Cecilia Gardell Roma IF 36 .00 57.08 58.88 115.96
9 Lin Mandelberg Roma IF 37 .00 72.86 .00 72.86
10 Eva Buskas 45 60.77 .00 .00 60.77

V i n t e r c u p e n för Herrar 2019
Plac Deltagare Klubb Ålder Grenar
8000m 6000m 4000m Sammanlagt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 dellöp
1 Petter Svensson Roma IF 29 82.14 77.44 83.38 242.96
2 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 79.93 76.74 79.36 236.03
3 Lars Hagberg P18 IK 72 77.86 75.34 78.52 231.72
4 Ola Westerlund P18 IK 52 76.85 76.20 75.82 228.87
5 Janne Westerlund P18 IK 55 74.46 73.95 73.96 222.37
6 Richard Lövenborg P18 IK 43 73.48 72.77 74.58 220.83
7 Magnus Sundgren 39 68.93 69.71 70.62 209.26
8 Mikael Wistrand Roma IF 56 69.78 69.69 68.14 207.61
9 Joakim Alvin 31 66.64 67.43 67.48 201.55
10 Sebastian Pollak 27 65.85 65.37 67.92 199.14
11 Gustav Hemström 28 60.96 61.98 63.62 186.56
12 Ove Nilsson 53 60.75 60.66 64.96 186.37
13 Fred Grönwall Roma IF 38 87.43 85.86 .00 173.29
14 Jakob Larsson 37 54.93 54.45 58.45 167.83
15 Markku Pakkanen P18 IK 58 70.57 .00 71.87 142.44
16 Hans Lyttkens P18 IK 62 69.51 .00 71.41 140.92
17 Jonas Svensson P18 IK 55 .00 68.14 70.67 138.81
18 Niklas Hammander P18 IK 40 65.40 .00 66.11 131.51
19 Mika Gutepil Roma IF 49 .00 56.90 61.71 118.61
20 Martin Bogeus 59 67.98 .00 .00 67.98
21 Wiliam Yttergren Roma IF 20 67.10 .00 .00 67.10
22 Per Österberg 56 65.60 .00 .00 65.60
23 Per-Ola Hallberg P18IK 49 62.28 .00 .00 62.28
24 Johan Björksved Bro OK 42 .00 .00 44.07 44.07

V i n t e r c u p e n för Ungdomar 2019
Plac Deltagare Klubb ålder Grenar
8000m 6000m 4000m Summa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 dellöp
1 Leo Gutepil Roma IF 17 .00 69.32 75.58 144.90
2 Emil Björksved Roma IF 10 .00 .00 57.44 57.44

Björn-Erik Franzén 

Resultat från Vintercupen deltävling 2 2019

Datum 2019-02-02
Arrangör Roma IF
Tävlingsplats Terranova Visby
Tid Kl 11,00
Väder Mulet och -0 Vindstilla
Isigt underlag
Tävlingsledare Daniel Hejdström
Löpgren 2 6000 m


KVINNOR 6000m
Plac Deltagare Klubb ål- Tävlings- Prest.
der resultat (%)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lilly Wizen Roma IF 64 28.55 77.85
2 Åsa Edman Roma IF 57 27.19 76.76
3 Lin Mandelberg Roma IF 37 24.26 72.86
4 Ida Söderdahl Roma IF 23 24.32 71.13
5 Nettan Jacobsson Roma IF 60 30.59 69.65
6 Lena Lindh Roma IF 70 38.00 63.58
7 Veronika Edgren Bro OK 35 30.12 58.11
8 Cecilia Gardell Roma IF 36 30.58 57.08

Män 6000m
----------------------------------------------------------------
1 Fred Grönwall Roma IF 38 18.46 85.86
2 Petter Svensson Roma IF 29 20.19 77.44
3 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 22.48 76.74
4 Ola Westerlund P18 IK 52 23.31 76.20
5 Lars Hagberg P18 IK 72 29.03 75.34
6 Janne Westerlund P18 IK 55 24.50 73.95
7 Richard Lövenborg P18 IK 43 22.59 72.77
8 Magnus Sundgren 39 23.18 69.71
9 Mikael Wistrand 56 26.35 69.69
10 Jonas Svensson P18 IK 55 26.57 68.14
11 Joakim Alvin 31 23.20 67.43
12 Sebastian Pollak 27 24.04 65.37
13 Gustav Hemström 28 25.23 61.98
14 Ove Nilsson 53 29.47 60.66
15 Mika Gutepil Roma IF 49 30.45 56.90
16 Jakob Larsson 37 29.22 54.45

 

 

 


V i n t e r c u p e n för Damer 2019
Plac Deltagare Klubb ålder Grenar
8000m 6000m Summa.
---------------------------------------------------------------------------- ------------------ 2 dellöp
1 Lilly Wizen Roma IF 64 80.57 77.85 158.42
2 Åsa Edman Roma IF 57 79.95 76.76 156.71
3 Ida Söderdahl Roma IF 23 74.18 71.13 145.31
4 Lena Lindh Roma IF 70 68.30 63.58 131.88
5 Veronika Edgren Bro OK 35 57.27 58.11 115.38
6 Sofie Kindberg Roma IF 28 75.32 .00 75.32
7 Lin Mandelberg Roma IF 37 .00 72.86 72.86
8 Nettan Jacobsson Roma IF 60 .00 69.65 69.65
9 Eva Buskas 45 60.77 .00 60.77
10 Cecilia Gardell Roma IF 36 .00 57.08 57.08

V i n t e r c u p e n för Herrar 2019
Plac Deltagare Klubb Ålder Grenar
8000m 6000m Sammanlagt
----------------------------------------------------------------------------------------------2 dellöp
1 Fred Grönwall Roma IF 38 87.43 85.86 173.29
2 Petter Svensson Roma IF 29 82.14 77.44 159.58
3 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 79.93 76.74 156.67
4 Lars Hagberg P18 IK 72 77.86 75.34 153.20
5 Ola Westerlund P18 IK 52 76.85 76.20 153.05
6 Janne Westerlund P18 IK 55 74.46 73.95 148.41
7 Richard Lövenborg P18 IK 43 73.48 72.77 146.25
8 Mikael Wistrand 56 69.78 69.69 139.47
9 Magnus Sundgren 39 68.93 69.71 138.64
10 Joakim Alvin 31 66.64 67.43 134.07
11 Sebastian Pollak 27 65.85 65.37 131.22
12 Gustav Hemström 28 60.96 61.98 122.94
13 Ove Nilsson 53 60.75 60.66 121.41
14 Jakob Larsson 37 54.93 54.45 109.38
15 Markku Pakkanen P18 IK 58 70.57 .00 70.57
16 Hans Lyttkens P18 IK 62 69.51 .00 69.51
17 Jonas Svensson P18 IK 55 .00 68.14 68.14
18 Martin Bogeus 59 67.98 .00 67.98
19 Wiliam Yttergren Roma IF 20 67.10 .00 67.10
20 Per Österberg 56 65.60 .00 65.60
21 Niklas Hammander P18 IK 40 65.40 .00 65.40
22 Per-Ola Hallberg P18IK 49 62.28 .00 62.28
23 Mika Gutepil Roma IF 49 .00 56.90 56.90

I mycket halkigt underlag genomfördes den andra deltävlingen av Vintercupen på Terranovaområdet idag, Lördag den 2 de Februari 2019. Mot alla odds presterade Fred Grönvall över 85% på det hala underlaget. Petter Svensson som var dryga minuten efter i mål presterade mer normala 77,5%. Den nytillkomne Romalöparen som enligt honom själv inte är en erfaren tävlingslöpare tycks ha en fin talang att ta vara på. Tyvärr måste nog Fred räkna sin 6 km eftersom han vid 4 km loppet passa på att springa 10,5 * 4 km i Spanien. Han kanske inte behöver oroa sig då han redan har ett försprång om 14%.
Lilly Wizén har det lite tuffare med 1,5% före Åsa Edman. Ida Söderdahl med sina unga år har säkert mer att ge i de kortare loppen och kommande Cuper.

 

Så är vi igång igen med Vintercupen. Det är 2019 som gäller och Frd Grövall startade med en skräll.

I ensamt majestät presterade han över 87 % efter att haft målsättning att göra över 85. Det blir intressant att se om han kan få till lite snabbhet och prestera lika eller bättre på de följande, kortare. löpen.

Lilly håller stilen och överskred 80 %.

Dessvärre lyckas jag inte hitta funktionen för att lägga in pdf filen som är lättare att läsa. 

Björn-Erik 

 

Vintercupen 2019 deltävling 1  Resultat
Datum 2019-01-19
Arrangör Roma IF
Tävlingsplats Terranova
Väder Soligt och -2 grader
Isfritt underlag
Tävlingsledare Daniel Hejdström
Löpgren 1 8000 m
Plac Deltagare    Klubb       ål-  Tävlings Prest
                                            der resultat    (%)
---------------------------------------------------------------
1 Fred Grönwall Roma IF   38 24.53.0 87.43
2 Petter Svensson Roma IF 29 25.57.0 82.14
3 Tomas Ängshmamar Roma IF 49 29.31.0 79.93
4 Lars Hagberg P18 IK 72 38.00.0 77.86
5 Ola Westerlund P18 IK 52 31.27.0 76.85
6 Janne Westerlund P18 IK 55 33.17.0 74.46
7 Richard Lövenborg P18 IK 43 30.41.0 73.48
8 Markku Pakkanen P18 IK 58 36.04.0 70.57
9 Mikael Wistrand 56 35.50.0 69.78
10 Hans Lyttkens P18 IK 62 38.02.0 69.51
11 Magnus Sundgren 39 31.47.0 68.93
12 Martin Bogeus 59 37.47.0 67.98
13 Wiliam Yttergren Roma IF 20 31.46.0 67.10
14 Joakim Alvin 31 31.59.0 66.64
15 Sebastian Pollak 27 32.22.0 65.85
16 Per Österberg 56 38.07.0 65.60
17 Niklas Hammander P18 IK 40 33.44.0 65.40
18 Per-Ola Hallberg P18IK 49 37.53.0 62.28
19 Gustav Hemström 28 34.58.0 60.96
20 Ove Nilsson 53 40.07.0 60.75
21 Jakob Larsson 37 39.20.0 54.93

Damer 8000 m
1 Lilly Wizen Roma IF 64 38.45.0 80.57
2 Åsa Edman Roma IF 57 36.07.0 79.95
3 Sofie Kindberg Roma IF 28 31.24.0 75.32
4 Ida Söderdahl Roma IF 23 31.53.0 74.18
5 Lena Lindh Roma IF 70 49.25.0 68.30
6 Eva Buskas 45 42.26.0 60.77
7 Veronika Edgren Bro OK 35 41.29.0 57.27

Nyheter

Nyheter

 

 

 

 

 

 varumärke Gotland webb

Postadress:
Gotlands Friidrottsförbund
Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress:
Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: friidrott@gotsport.s...

Se all info