Hoppa till sidans innehåll

Utmärkelser


STATUTER FÖR UTMÄRKELSER

 

Norrbottens Friidrottsförbund

 

Diplom: Efter minst 5 års verksamhet inom friidrotten på förenings- och/eller distriktsnivå.

 

Förtjänstmedaljer: Brons, silver och guld till ledare och funktionärer, som nedlagt mångårigt och framgångsrikt arbete för friidrotten i Norrbotten. Normalt 5 år efter diplom och mellan varje valör.

 

Standar: Till jubilerande föreningar med friidrott på programmet, när föreningen fyller 25 år eller mer, samt till förtjänta förbundsfunktionärer som fyller 50 år eller mer.

 

Förtjänstnål (numrerad): Till personer som på ett verksamt och förtjänstfullt sätt bidragit till friidrottens utveckling i Norrbotten (t ex styrelseledamöter, förbundsanställda, kommittéledamöter, ledande politiker, företagsledare m fl)

Ledamot som varit verksam minst två år inom Norrbottens Friidrotts-

förbunds styrelse eller  minst fyra år inom någon av dess kommittéer kan tilldelas förtjänstnål.

 

Förbundsmärke av tyg: Får köpas och bäras av ordinarie styrelseledamot i NFIF´s styrelse.

 

Svenska Friidrottsförbundet

 

Diplom: Till organisation eller enskild person för mångårigt gagnande verksamhet för svensk friidrott, även som, med särskild text, till organisation i samband med deras 25-, 50- och 75-årsjubileum. Normalt efter minst 7 år.

 

Förtjänstnål: Till person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat svensk friidrott. Normalt 5 år efter diplom.

 

Förtjänstmedalj i silver: Till person som nedlagt nitiskt och framgångsrikt arbete för svensk friidrott. Normalt 5 år efter förtjänstnål.

 

Förtjänstmedalj i guld: Se "förtjänstmedalj i silver". Normalt 5 år efter förtjänstmedalj i silver. Utdelas av förbundsstyrelsen.

 

Norrbottens Idrottsförbund

 

Diplom: Till person som nedlagt ett mångårigt och framgångsrikt arbete för länets idrottsrörelse som ledare av förbundsstyrelse och/eller dess kommittéer, som ombudsman för specialidrott eller som ledare av föreningsstyrelse och dess sektioner/kommittéer. Vederbörande bör dock ha varit verksam i ovan angivna funktioner i minst 8 år.

Diplom tilldelas även SDF och förening som varit verksam i minst 25 år.

Speciell gåva utdelas vid 75 och 100 år.

 

Förtjänstmedalj i silver: Samma bestämmelser som för diplomet dock med tillägg att medaljen utdelas efter minst 15 års verksamhet samt att vederbörande förut skall inneha NIF´s diplom.

  

Stora Ledarmärket m. legitimation: Märket utdelas efter beslut av NIF:s styrelse på förslag av styrelsemedlem i NIF, styrelse för SDF, ombudsman för s k ombudsmannaidrotter eller från föreningsstyrelse i Norrbotten.

Stora Ledarmärket kan erhållas efter uppnådda 75 poäng. Poängen maximeras till högst 4 poäng per år och tilldelas enligt följande poängberäkning: Ledamot i styrelse för RF, SF, DF, SDF och förening ger 2 poäng. Ledamot i VU, kommitté och sektion för RF, SF, DF, SDF och förening, samt befattning såsom domare, instruktör, tränar o dyl. samt tjänsteman inom idrottsorganisationer ger 1 poäng per år.  

 

Förtjänstmedalj i guld: Tilldelas person efter samma regler som silvermedaljen, dock skall vederbörande ha varit verksam i minst 25 år varav minst 5 år efter erhållen silvermedalj och fyllt kraven för NIF:s Stora Ledarmärke.

 

Standar utan frans: Kan tilldelas förening och SDF som varit verksam i minst 40 år och tidigare erhållit förbundets diplom enligt ovan. Kan även tilldelas person eller organisation som på något sätt stött den norrbottniska idrotten med speciella insatser.

 

Standar med frans: Kan tilldelas person, som efter tilldelad guldmedalj fortfarande under en lång följd av år bidragit till den norrbottniska idrottens utveckling genom ett väl kvalificerat arbete som idrottsledare.

 

Riksidrottsförbundet

 

Förtjänsttecken i guld: Kan endast tilldelas personer som fått sitt förbunds (SF eller DF) högsta utmärkelse och till den som:

 

¤ i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år,

eller

¤ i egenskap av DF- eller SDF-ledare utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år,

eller

¤ i egenskap av RF- eller SF-ledamot utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år,

eller

¤ i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år,

eller

¤ genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrotten,

eller

¤ utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

 

Rätt att avge förslag om utdelande av förtjänsttecken har styrelse inom SF och DF samt ledamot av RS.

Uppdaterad: 09 FEB 2017 20:18 Skribent: Webmaster

Postadress:
Norra Norrlands Friidrottsförbund
Smedsbyvägen 934
975 98 Luleå

Kontakt:
Tel: 0727480337
E-post: ordforande.nfif@hotm...

Se all info