Hoppa till sidans innehåll

Svealandsregionens årsmötesprotokoll


SVEALANDSREGIONEN

Årsmötesprotokoll

 

 

Tid: 2010-03-27  kl 18.30-19.15

Plats:  Scandic Hotel Lugnet Falun

 

Närvarande: 

Kjell Åke Nilsson  styrelsen

Jonas Malm  styrelsen/Stockholm

Daniel Bergin  styrelsen

Camilla Bohm Coleman Valberedningen/Västmanland

Ulf Nordlund   Uppland

Evelin Hindrikes  Dalarna

Rebecka Markus  Dalarna

Mats Bodén  Västmanland

Bo Larsson  Gotland

Torbjörn Johansson  Södermanland

Frida Drott   Södermanland

Anders Krafft  Södermanland

Lars Allbertson   Närke

Simon Bergkvist  Närke

Roger Karlsson  Stockholm

Elin Sundlöf  Uppsala

Erik-Åke Tranberg  Dalarna

                                                                     

§1

Öppnande

Ordföranden Jonas Malm hälsade välkommen till Svealandsregionens årsmöte och förklarade detta öppnat.

 

§2

Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet

Företogs upprop av närvarande enligt ovanstående uppställning.

 

§3

Fastställande av föredragningslista för årsmötet

Den föreliggande föredragningslistan fastställdes.

 

§4

Mötets behöriga utlysande

En första kallelse utgick 2009-11-25, upplagt på hemsidan 2009-12-01, 2:a kallelse till distrikten 2010-02-27. Årsmötet ansågs därmed i behörig ordning utlyst.

 

§5

Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande valdes Bo Larsson.

 

§6

Val av sekreterare

Till sekreterare Kjell Åke Nilsson.

 

§7

Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Anders Krafft Södermanland och Roger Karlsson Stockholm.

 

§8

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2009

 

  1. Verksamhetsberättelse

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen lades den därefter med godkännande till handlingarna. Ändring skall ske på Svealandsregionens serier där segrande manliga lag skall vara KFUM Örebro och inte Örebro friidrott.

 

  1. Förvaltningsberättelse

Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen som med   godkännande lades till handlingarna.

 

  1. Revisionsberättelsen

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen som därefter med godkännande lades till handlingarna.

        

§9

Ansvarsfrihet

Beslutades på revisorns förslag att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§10

Anmälan om medlemskap i regionen

Följande distrikt bekräftar sitt medlemskap i regionen: Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Gotland, Stockholm. Då Värmland inte fanns representerat på årsmötet skall dessa tillfrågas om medlemskapet.

 

§11

Val 2010

Beslöts att på valberedningens förslag välja följande styrelse:

a. ordförande  Elin Sundlöf, Uppsala, nyval 1 år

b. sekreterare  Kjell Åke Nilsson, Sunne, omval 1 år

c. skattmästare   Göran Norrman, Norsborg, omval 1 år

d. serieadministratör   Roger Tjulin, Eskilstuna, omval 1 år

e. tävlingsadminstratör    Daniel Bergin, Enköping, omval 1 år 

 

§12

Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor för det kommande verksamhetsåret valdes Tomas Blomqvist Västerås, omval 1 år. Till revisorssuppleant på 1år valdes Roland Andersson Närke.

 

§13

Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Camilla Bohm Coleman (sammankallande), Lars Allbertson Närke omval och Bo Larsson Gotland omval.

 

§14

Fastställande av årsavgift till förbundet

Skattmästaren Göran Norrman föreslår oförändrad årsavgift 500 kr/år. Årsmötet beslutar enligt skattmästarens förslag.

  

§15

Styrelsens förslag

Daniel Bergin föredrog förslag från styrelsen om nya grenar vid Regionsmästerskapen 13-14 år utomhus samt ändrade representationsbestämmelser i regionens mästerskapstävlingar 13-14 år (inomhus och utomhus) där varje deltagare har rätt att delta i högst fem individuella grenar. Se bilaga 1.  Efter diskussion beslutar årsmötet enligt styrelsens förslag. 

 

§16

Verksamhetsplan och budget 2010

20-21 mars      Regionsfinal inomhus 14 år            Karlstad

10-11 juli          Regionsfinal mångkamp 13-14 år  Falun

11-12 sept.       Regionsfinal utomhus 13-14 år     Huddinge

Regionens serier

16 maj                        Kvalomgång 1

23 maj                        Kvalomgång 2

Prel.29 augusti            Finalmatcher                                                 

 

Budget

Förelåg upprättat budgetförslag från skattmästaren.

Årsmötet beslutar godkänna verksamhetsplan och budget för 2010.

 

§17

Avslutning

Då inga fler frågor förelåg förklarade ordföranden årsmötet avslutat.

Uppdaterad: 14 APR 2010 09:50 Skribent: Frida Drott

  Klubbtävlingen 

 

--------------------------

Svensk Friidrott

--------------------------

UC Mellan

--------------------------

Sörmlandsidrotten

Postadress:
Södermanlands Friidrottsförbund
c/o Thorbjörn Johansson, Liljewalchsgatan 5
151 45 Södertälje

Kontakt:
Tel: 0855033645
E-post: This is a mailto link

Se all info