Hoppa till sidans innehåll

Introduktion


Välkommen till den olympiska huvudidrotten och Svensk Friidrotts utbildning för dig som är ny som friidrottsförälder!

Du som vill genomföra utbildningen ska först anmäla dig som deltagare.

Om du genomgår föräldrautbildningen på egen hand når du anmälningsformuläret med denna länk:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1472666

Om du genomför föräldrautbildningen tillsammans med en föräldragrupp i föreningen ansvarar föreningen för er gemensamma anmälan i utbildningsmodulen.

 

Som friidrottsförälder är du en mycket viktig person, både för ditt idrottande barn och för den förening ditt/dina barn idrottar i. Den här utbildningen är till för att lära dig mer om den idrott ditt barn nu har börjat med. I olika avsnitt kommer friidrott att beskrivas och förklaras och vi hoppas att det ska underlätta för dig att förstå och stötta ditt barns friidrottande.

 

Beskrivning av föräldrautbildningen

Friidrottens föräldrautbildning börjar med en beskrivning av vad friidrott är och hur träning och tävling går till, för att senare ge dig som förälder några verktyg att använda i ditt idrottsföräldraskap. I varje del får du också möta en intressant representant för svensk friidrott, som i en kort filmsnutt delger dig sina tankar om avsnittet.

 1. Introduktion
  Presentation av utbildningen samt av friidrottens historia, grenar, organisation och värdegrund.
 2. Att träna friidrott
  Hur tränar en friidrottare i olika åldrar? Vilka faktorer påverkar vilka resultat man uppnår som barn? Vilka skador är vanliga i olika åldrar och vad kan jag som förälder göra om olyckan är framme?
 3. Att tävla i friidrott
  Hur går en friidrottstävling till? Varför ser tävlingar för barn annorlunda ut än tävlingar för vuxna? Vad är viktigt att tänka på?
 4. Friidrottens idrottsmiljöer
  Vad gör min friidrottsförening för att mitt barn ska vara tryggt och säkert på träning och tävling?
 5. Att vara friidrottsförälder
  Hur kan jag som förälder stötta mitt barns idrottande på bästa sätt? Vad bör jag göra och inte göra? Hur ger man bra och utvecklande feedback i samband med att barnet har tränat/tävlat?
 6. Föräldrars engagemang
  Att vara en engagerad idrottsförälder innebär att investera tid, kunskap och ekonomi i sitt/sina barns fritidsintresse. Föräldrars engagemang är helt avgörande för den svenska idrottsrörelsen!
 7. Att vara medlem
  Vad innebär det att vara medlem i en ideell förening? På vilket sätt är jag som förälder viktig för föreningens verksamhet och vad innebär det att ställa upp som ledare och/eller funktionär?

Du når varje nytt kursmoment genom att klicka på respektive länk i vänsterspalten!

 

Friidrott i världen

Ända sedan de första olympiska spelen, cirka 300 år f.Kr., har friidrott varit en viktig del av idrottens historia. Då tävlade man bland annat i löpning på sträckan ”en stadion” (cirka 196 m) och vinnaren fick – förutom äran – också ge sitt namn åt den tid som följde fram tills att nästa segrare utsågs. Skulle vi göra likadant idag, skulle alltså 2019 heta ”det 11:e Usain Bolt”, eftersom det är det elfte året efter Usain Bolts seger på 200 m i de olympiska spelen i Beijing 2008 och det också var han och ingen annan som vann på distansen varken i OS 2012 i London eller i OS 2016 i Rio de Janeiro.

Idag är friidrott en av världens största och mest utbredda idrotter. Finalen på 100 m är vanligtvis de olympiska spelens höjdpunkt och löparvågen som sköljer över världen får miljontals människor att varje år springa löpartävlingar. Ett av världens största lopp är faktiskt svenskt – Göteborgsvarvet – och det arrangeras i maj månad varje år!

Svensk Friidrott har en rik tradition av fina internationella framgångar. Ricky Bruch, Carolina Klüft, Stefan Holm, Patrik Sjöberg, Kajsa Bergqvist, Christian Olsson, Susanna Kallur, Abeba Aregawi, Daniel Ståhl och Armand Duplantis med flera anses alla vara bland de främsta genom tiderna i sina grenar. Allra tydligast har framgångarna varit i höjdhopp där svenska aktiva har tagit över 20 guld på världs- och europamästerskap sedan mitten av 80-talet. 

Med stolthet vill vi därför välkomna dig och ditt barn till en populär och traditionsrik idrott!

 

Friidrottens grenar

Man delar ofta in friidrottens grenar i fem grupper: sprint/häck, medel-/långdistans, hopp, kast och mångkamp. I listan nedan finns en tydligare förklaring av de olika grengrupperna.

Friidrottens grenar utgör grunden i många idrotter. Att lära sig springa, hoppa och kasta bättre är något man har nytta av i de flesta idrotter. Friidrott ger alltså ditt barn en utmärkt allmänfysisk träning!

 • Sprint/häck
  Löpsträckor upp t.o.m. 400 meter, med eller utan häckar. Vid tävling i sprint och häck har varje löpare en egen bana från start till mål och vid starten används normalt sett startblock.
 • Medel-/långdistans
  Löpsträckor från 600 meter och uppåt, på löparbana, landsväg eller i terräng.
 • Hopp
  En grengrupp som omfattar två vertikala hopp (höjdhopp och stavhopp) samt två horisontella hopp (längdhopp och tresteg).
 • Kast
  I grengruppen kast finns fyra grenar som utförs från en kastring: Kulstötning, diskus, slägga och viktkastning. Dessutom spjut, som kastas från en ansatsbana. För de allra yngsta förekommer ibland också bollkastning ("kast med liten boll").
 • Mångkamp
  Olika kombinationer av löp-, hopp- och kastgrenar. Mångkamper med högst fem grenar genomförs under en och samma dag, medan mångkamper med sex eller fler grenar avgörs över två dagar.

 

Friidrottens organisation

Riksidrottsförbundet (RF) är en organisation som står bakom hela den samlade idrottsrörelsen i Sverige. RF representerar svensk idrott i olika sammanhang, till exempel i internationella förhandlingar om stora tävlingar eller i stora, allmänna idrottsfrågor som diskuteras med svenska myndigheter. 

Svenska Friidrottsförbundet är ett av ca 70 specialidrottsförbund i Sverige. Alla specialidrottsförbunden är alltså specialiserade på olika idrotter – friidrott, fotboll, basket, konståkning, innebandy och så vidare.  

RF består också av distriktsförbund (t ex Dalarnas Idrottsförbund) och friidrottsföreningarna har en lokal tillhörighet i ett specialidrottsdistriktsförbund (till exempel Dalarnas Friidrottsförbund). Specialdistriktsförbunden inom friidrott ansvarar bland annat för tävlingsprogrammet inom distriktet och för att ta ut distriktslag till regionmästerskap för 13- och 14-åringar.

De olika förbunden arbetar tillsammans för att organisera och administrera svensk föreningsidrott, och för att på olika sätt stödja och skapa förutsättningar för föreningarna att bedriva sin verksamhet.

Alla svenska idrottsföreningar är medlemsägda, vilket innebär att varje förening styrs av sina medlemmar genom årsmötet och en framvald styrelse. Varje medlem har rätt att påverka föreningen genom demokratiska processer. Du får läsa mer om detta längre fram, i ett separat avsnitt som förklarar vad det innebär att vara medlem i en friidrottsförening. Kort och gott går det dock att säga att du som förälder är mycket viktig för föreningens verksamhet!

 

Friidrottens värdegrund

”Friidrotten har en gemensam grundsyn som bygger på glädje och respekt.

Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer.

Det ska finnas plats för alla, oavsett ålder, kön, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning.

Svensk Friidrott arbetar mot användning av doping och droger”

Källa: "Skapa trygga friidrottsmiljöer"

 

Svensk Friidrotts värdegrund tar stöd i Riksidrottsförbundets ideologiska styrdokument ”Idrotten Vill”, som all föreningsdriven idrott i Sverige ska sträva efter att följa. ”Idrotten Vill” utgår bland annat ifrån FN:s konvention om barns rättigheter. Det innebär att barnidrott ska bedrivas med varje barns bästa i fokus, samt att alla barn ska ha möjlighet att yttra sin åsikt och påverka innehållet i sin träning och tävling. I slutändan handlar det om att alla (gammal som ung) ska finna en trygg plats i friidrotten. Ingen ska behöva känna sig utanför, trakasserad eller utsatt för orimlig press. I avsnittet om idrottsmiljöer, senare i utbildningen, får du lära dig mer om detta.

Det är viktigt att alla vuxna i föreningen tar ansvar för barnens bästa. Det är föreningens ledare som har ansvaret för att forma en tränings- och tävlingsmiljö där barnet är tryggt, men du som förälder är också viktig! 

Att hålla ett vakande öga på barnen är alltid en god idé när du är med på träningar och tävlingar. Verkar något barn stå utanför gruppen? Är något barn ledset? Hur uppträder ledare och andra föräldrar? Hetsar någon barnen till att prestera bättre resultat eller får varje barn utvecklas i sin egen takt?

Läs gärna dokumentet ”Skapa trygga friidrottsmiljöer” och ta del av både värdegrunden i sin helhet och ytterligare information om friidrottens och andra organisationers arbete.

Tack för din insats, och återigen ett stort varmt välkommen till Svensk Friidrott!

 

Uppdaterad: 28 DEC 2017 08:37 Skribent: Johan Andersson

Postadress:
Svenska Friidrottsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765330
Fax: 087246861
E-post: This is a mailto link

Se all info