Dalarnas Golfförbund
C/O Marlene Sandberg-Andersson
Lycka Majorshagsvägen 47
79336 Leksand
Org.nr: 883201-6235
Bankgiro: 544-4831

E-post till styrelsen: This is a mailto linkOrdförande DGF, Damansvarig
Marlene Sandberg-Andersson
E-post Marlene
070-6429912

Kassör, vice ordf.
Lars Johansson
E-post Lasse
070-3889830

Tävling, TKO
Jan Permdal

E-post Jan
0720-803020

Banansvarig, BKO
P-O Dahlström
E-Post P-O
076-1414013

Junior/elitansvarig, DJKO
Karin Sandström
E-post Karin
070-5949873

Utbildningsansvarig, ULD
Madeleine Dolleris
E-post Madeleine
073-1529096

Hemsidan, dalagof.se:
Sven Hillgren
E-post Sven
070-3885965
Paragolfansvarig:
Gunilla Svensson

E-post Gunilla
076-1729584
Valberedning
Lennart Hjelm Idre GK, Ordf och sammankallande
Håkan Glimåker
E-post Håkan
070-6243252
Handicapkommitté
Ulf Påhlsson
Peter Björklund
Lennart Ebbegren
50/50
Vakant
Juridisk kommitté
Ulf Påhlsson
Hans Holmgren
Olle Sohlberg
Lars Nordström

Klubbrådgivare (SGF):
Stefan Janson

E-post Stefan
08-622 15 92
070 - 621 11 06

Idrottsrådgivare (SGF):
Christian Nilsson

E-post Christian
08-622 15 95