• Ordförande, kassör/sekreterare och idrottsansvarig bildar AU som handlägger löpande frågor
  • Juridisk  kommitté med adjungerad jurist handlägger bestraffningsärenden.
  • Varje kommitté (bana, idrott, utbildning) planerar sin egen utbildning (även samverkan med andra distrikt) men samordnar med ULD och kassör (RF-SISU).
  •  Klubbarna skall vara delaktiga i planering och genomförande av verksamheten. Om klubbarna vill kan samverkan ske i klubbkretsar för att korta avstånden och ger fler klubbrepresentanter möjlighet att delta. I klubbkretsar kan alla frågor, även kurser och utbildningar, diskuteras och beredas för beslut på distriktets möten.
  • Till det årliga Golftinget skall alla klubbansvariga inbjudas inklusive klubbarnas ledande anställda (klubbchef, greenkeeper, pro) för att prata golf för hela Dalarna.
  • Samarbete med SGA är naturligt för Banansvarig.
  • GIT tillhandahålls av SGF för klubbar och distrikt. Samarbete sker med GAF i GIT-frågor