Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer


Idrottskommittén

I idrottskommittén ingår:
- damansvarig, Marlene Sandberg-Andersson, Leksands GK
- junioransvarig, Karin Sandström, Dalsjö GK
- elitcoach, Anders Larsson, Snöå GK
- tävlingsansvarig, Jan Permdal, Hagge GK

Adjungerad för Paragolfen är Gunilla Svensson, Samuelsdals GK

Utbildningskommittén

Svarar för samverkan med RF-SISU.

Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD, Madeleine Dolleris.

Uppdraget är:

- Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda   distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
- utbilda och fortbilda tävlingsledare
- Granska klubbarnas lokala regler
- Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
- Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
- Ge råd vid nybörjarutbildning
- Verka för utvidgat samarbete med RF-SISU Dalarna
- Utbilda ledare för barn och ungdom
- Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

Du når ULD från vår kontaktsida.

Allt du behöver veta om golfutbildning finns samlat på SGF:s sida om utbildning.

Bankommittén

Banansvarig P-O Dahlström, samverkar med SGF:s bankonsulenter och svarar för allt som rör banverksamheten inklusive banvärdering. 

I dagsläget finns ingen fast bankommmitté utsedd i Dalarna. Verksamheten sköts genom en att vår BKO samråder med klubbarnas banansvariga. I regel sker detta vid en ERFA-träff på våren och på höstens golfting.
BKO:ns uppdrag

- Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
- Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
- Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
- Ansvara för banvärdering (slope) av distriktets golfbanor
- Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
- Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
- Vara rådgivande vid nya projekt

 Vår banvärderingsgrupp arbetar enligt en rullande plan.

Arbetsutskott

Vi har ett rörligt AU som svarar för information, marknadsföring, turismfrågor, konsultation kring nya projekt och klubbar och för klubbar i trångmål, myndighetskontakter och representation.

Juridisk  kommitté

För att handlägga eventuella bestraffningsärenden finns en juridisk kommitté med ordförande Olle Sohlberg samt ledamöterna Lars Nordström, Ulf Påhlsson och Hans Holmgren.

Handicapkommittén

Handlägger handicapfrågor. I kommittén ingår Lennart Ebbegren (distriktsdomare) och Peter Björklund (förbundsdomare).

Uppdaterad: 17 NOV 2019 09:10 Skribent: Sven Hillgren
E-post: Adressen Gömd

Dalarnas 18 golfklubbar:

  

dalsjogolf_svart.jpg

cropped-Solo╠enGolfklubb_emblem_Small_RGB_500x568.png

 

 

 

Postadress:
Dalarnas Golfförbund
Marlene Sandberg Andersson, Lycka Majorshagsvägen 47
793 36 Leksand

Kontakt:
Tel: +46706429912
E-post: This is a mailto link

Se all info