Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer


Idrottskommittén

I idrottskommittén ingår:
- damansvarig, Marlene Sandberg-Andersson, Leksands GK
- junioransvarig, Karin Sandström, Dalsjö GK
- elitcoach, Anders Larsson, Snöå GK
- tävlingsansvarig, Jan Permdal, Hagge GK

Adjungerad för Paragolfen är Gunilla Svensson, Samuelsdals GK

Kommittén leds av DGF:s Idrottsansvarige Bernth Samuelsson. Jan Permdal svarar för tävlingarna i distriktet.

Utbildningskommittén

Svarar för samverkan med RF-SISU.

Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD, Elisabet Björklund.
Uppdraget är:

- Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda   distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
- utbilda och fortbilda tävlingsledare
- Granska klubbarnas lokala regler
- Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
- Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
- Ge råd vid nybörjarutbildning
- Verka för utvidgat samarbete med RF-SISU Dalarna
- Utbilda ledare för barn och ungdom
- Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

Du når Elisabet från vår kontaktsida.

Allt du behöver veta om golfutbildning finns samlat på SGF:s sida om utbildning.

Bankommittén

Banansvarig Bernth Samuelsson, samverkar med SGF:s bankonsulenter och svarar för allt som rör banverksamheten inklusive banvärdering. 

I dagsläget finns ingen fast bankommmitté utsedd i Dalarna. Verksamheten sköts genom en att vår BKO samråder med klubbarnas banansvariga. I regel sker detta vid en ERFA-träff på våren och på höstens golfting.
BKO:ns uppdrag

- Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
- Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
- Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
- Ansvara för banvärdering (slope) av distriktets golfbanor
- Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
- Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
- Vara rådgivande vid nya projekt

 Vår banvärderingsgrupp arbetar enligt en rullande plan.

Arbetsutskott

Vårt AU svarar för information, marknadsföring, turismfrågor, konsultation kring nya projekt och klubbar och för klubbar i trångmål, myndighetskontakter och representation.

Juridisk  kommitté

För att handlägga eventuella bestraffningsärenden finns en juridisk  kommitté med ledamöterna Peter Björklund och advokat Per Borgblad som adjungerad "lagklok".
 

Handicapkommittén

Handlägger handicapfrågor. I kommittén ingår Lennart Ebbegren (distriktsdomare) och Peter Björklund (förbundsdomare).

Uppdaterad: 17 NOV 2019 09:10 Skribent: Sven Hillgren
Epost: Adressen Gömd

Dalarnas 18 golfklubbar:

  

dalsjogolf_svart.jpg

cropped-Solo╠enGolfklubb_emblem_Small_RGB_500x568.png

 

 

 

Postadress:
Dalarnas Golfförbund
Marlene Sandberg Andersson, Lycka Majorshagsvägen 47
793 36 Leksand

Kontakt:
Tel: +46706429912
E-post: This is a mailto link

Se all info