Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD, Madeleine Dolleris.

Uppdraget är:

  • Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
  • Utbilda och fortbilda tävlingsledare
  • Granska klubbarnas lokala regler
  • Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
  • Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
  • Ge råd vid nybörjarutbildning
  • Verka för utvidgat samarbete med SISU Dalarna
  • Utbilda ledare för barn och ungdom
  • Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

 Svenska Golfförbundets utbildningar