Nästa planerade utbildning: Klubbdomare genomförs så fort pandemin så tillåter. Återkommer med besked.

Utbildningskommittén svarar för utbildningen av domare.

Klubbarna har i DGF:s verksamhetsplan fastställt målet att det skall finnas minst en domarutbildad person i varje klubb.
Flera klubbar saknar fortfarande domarutbildade.

Om du är intresserad av att gå domarkurs, kontakta DGF´s utbildningsansvarig, This is a mailto link.